Όλα τα αντικείμενα περιεχομένου με την ετικέτα : ‘Ακύρωση Διορισμού’

Ακύρωση διορισμού κατόπιν αυτεπάγγελτου ελέγχου του Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

18 / 11 / 2010

Διαβάστε την απόφαση εδώ

Μη προώθηση ανάκλησης παραίτησης της κας Χριστινάκη-Γλάρου και του κ. Καραγεωργούδη μετά από ακύρωση διορισμού τους στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του ΕΚΠΑ

21 / 10 / 2010

 Διαβάστε το έγγραφο εδώ

Ακύρωση πράξης μονιμοποίησης του κ. Α. Γλάρου από θέση Επικ. Καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του ΕΚΠΑ μετά από έλεγχο νομιμότητας

07 / 10 / 2010

Διαβάστε το έγγραφο εδώ

Ακύρωση διορισμού της κας Ν. Παπαδημητρίου από θέση Καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του ΕΚΠΑ μετά από έλεγχο νομιμότητας

22 / 09 / 2010

Διαβάστε το έγγραρφο εδώ

Ακύρωση διορισμού του κ. Σπυρίδωνα Τσιτσίγκου ως Αναπληρωτή Καθηγητή με μονιμότητα του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας κατόπιν αυτεπάγγελτου ελέγχου νομιμότητας

23 / 07 / 2010

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο εδώ.

Ακύρωση διορισμού της κας Ελένης Γιαννακοπούλου σε θέση Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας κατόπιν αυτεπάγγελτου ελέγχου νομιμότητας

23 / 07 / 2010

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο εδώ.

Ακύρωση διορισμού του κ. Σπυρίδωνος–Γεωργίου Σούλη σε θέση μέλους ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατόπιν ελέγχου νομιμότητας

23 / 07 / 2010

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο εδώ.