Όλα τα αντικείμενα περιεχομένου με την ετικέτα : ‘ΓΓΕΤ’

Έγκριση μετακίνησης στο Ηράκλειο του Αχιλλέα Μητσού

03 / 11 / 2010

Για να διαβάσετε το έγγραφο πατήστε εδώ

Έγκριση μετακίνησης στο Παρίσι της Μαρίας Κουτροκόη

03 / 11 / 2010

Για να διαβάσετε το έγγραφο, πατήστε εδώ

΄Εγκριση μετακίνησης στις Βρυξέλες της Μαρίας Κουτροκόη

03 / 11 / 2010

Για να διαβάσετε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Έγκριση μετακίνησης στις Βρυξέλες της Αλίκης Παπά

03 / 11 / 2010

Για να διαβάσετε το έγγραφο πατήστε εδώ

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Υποβολής (14/10/10)

14 / 10 / 2010

Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Υποβολής, εδώ

Πίνακας Συντελεστών Διόρθωσης ανά Χώρα Αλλοδαπής (14/10/10)

14 / 10 / 2010

Δείτε τον Πίνακα Συντελεστών Διόρθωσης ανά Χώρα Αλλοδαπής, εδώ

Οδηγός εφαρμογής για την δράση: «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» (14/10/10)

14 / 10 / 2010

Διαβάστε τον Οδηγό εφαρμογής για την δράση: »Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» στο πλάισιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση», εδώ

Προκήρυξη για την δράση: «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» (14/10/10)

14 / 10 / 2010

Διαβάστε την προκήρυξη για την δράση: «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» στο πλαίσιο Ε.Π. εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, εδώ

ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

13 / 10 / 2010

Για να διαβάσετε την απόφαση, πατήστε εδώ

ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

13 / 10 / 2010

Για να διαβάσετε την απόφαση, πατήστε εδώ