Όλα τα αντικείμενα περιεχομένου με την ετικέτα : ‘Μέλη ΔΕΠ’

Διαβίβαση καταγγελίας προς το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για έλεγχο Νομιμότητας πλήρωση θέσης Μέλους ΔΕΠ

06 / 06 / 2011

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Διαβίβαση καταγγελίας προς το Πολυτεχνείο Κρήτης για έλεγχο Νομιμότητας πλήρωσης θέσης Μέλους ΔΕΠ

06 / 06 / 2011

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Διαβίβαση επιστολής προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για έλεγχο Νομιμότητας πλήρωσης θέσης Μέλους ΔΕΠ

06 / 06 / 2011

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Εξωπανεπιστημιακή απασχόληση Πρυτανικών Αρχών

06 / 06 / 2011

Δείτε την εγκύκλιο εδώ

Δείτε συνημμένα στην εγκύκλιο:

1. Δείτε τη Γνωμοδότηση του ΝΣ εδώ

2. Δείτε το Γνωμοδοτικό έγγραφο του ΝΣ εδώ

3. Δείτε την απάντηση του ΥΠΔΒΜΘ στην Πρυτανεία του Παν/μίου Αθηνών εδώ

4. Δείτε την απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου εδώ

Απάντηση σε Προσφυγή

02 / 06 / 2011

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Απάντηση σε Προσφυγή

02 / 06 / 2011

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Πρότυπο νέου εντύπου Προκήρυξης για πλήρωση θέσεων Μελών ΔΕΠ

02 / 06 / 2011

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ καθώς και το νέο έντυπο προκήρυξης

Έλεγχος Νομιμότητας Εκλογής Μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης

02 / 06 / 2011

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Διαβίβαση Καταγγελίας

02 / 06 / 2011

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Έλεγχος Νομιμότητας Εκλογής Μέλους ΔΕΠ του Παντείου Πανεπιστημίου

02 / 06 / 2011

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ