Επικοινωνία

[contact-form 1 "Φόρμα επικοινωνίας 1"]

Δ/νση: Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
Ανδρέα Παπανδρέου 37
15180, Μαρούσι
Τηλ.: 210 3443525-3526
Φαξ: 210 3442877
E-mail: deputy_minister_contact «at» minedu.gov.gr33.416 Εμφανίσεις