Όλα τα αντικείμενα περιεχομένου με θέμα : ‘ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ’Βουλή | Προγράμματα Θαλής-Αρχιμήδης-Ηράκλειτος

Ακύρωση Διορισμού Μέλους ΔΕΠ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

16 / 06 / 2011

 Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ(Αιτιολόγηση ακύρωσης)

Έγκριση προκήρυξης (1) θέσης τακτικού Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι Πειραιά

16 / 06 / 2011

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Έγκριση προκήρυξης θέσης τακτικού Ε.Π. Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαμίας

16 / 06 / 2011

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Έγκριση προκήρυξης θέσης Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

16 / 06 / 2011

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Έγκριση προκήρυξης θέσης Ε.Π. του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου

15 / 06 / 2011

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Έγκριση προκήρυξης θέσης Ε.Π. του Τμήματος Βιομηχανικής Πληροφορικής του ΤΕΙ Καβάλας

15 / 06 / 2011

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Έγκριση προκήρυξης θέσης Ε.Π. του Τμήματος Βιομηχανικής Πληροφορικής του ΤΕΙ Καβάλας

15 / 06 / 2011

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Έγκριση προκήρυξης θέσης Ε.Π. του Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Κρήτης

15 / 06 / 2011

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Έγκριση προκήρυξης θέσεων Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Λαμίας

15 / 06 / 2011

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστεεδώ

Έγκριση προκήρυξης θέσης Ε.Π. του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Λάρισας

15 / 06 / 2011

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ