Εισαγωγικό Σημείωμα

05 / 01 / 2010

Ένας δημόσιος λειτουργός δεν είναι παρά ένας πολίτης που εντέλλεται από τους συμπολίτες του να φέρει εις πέρας μία δημόσια αποστολή. Στους συμπολίτες του, λοιπόν, πρέπει να αναφέρεται και να τους ενημερώνει για την διαχείριση της εντολής αυτής και την άσκηση του λειτουργήματός του. Τον ίδιο έλεγχο, δηλαδή, που θα θέλει με την σειρά του να ασκεί και ο ίδιος στον επόμενο πολίτη που θα επιφορτισθεί με την αποστολή αυτή, όταν ο ίδιος δεν θα έχει πλέον αυτήν την ευθύνη.

Ο παρών ιστότοπος αποτελεί μέρος αυτής ακριβώς της προσπάθειας για μία περισσότερο ανοιχτή διακυβέρνηση – πράγμα που απαιτεί και περισσότερο ανοιχτή κυβέρνηση. Η ιδέα είναι η σελίδα του υφυπουργού να δίνει την δυνατότητα στους συμπολίτες του να παρακολουθούν, να σχολιάζουν, να συνεισφέρουν, αλλά και το κυριώτερο, να ελέγχουν την δραστηριότητά του.

Οι περισσότερο «παραδοσιακές» ενότητες είναι η κεντρική σελίδα (που λειτουργεί κυρίως ώς πίνακας ανακοινώσεων) και η σελίδα με τα βιογραφικά σημειώματα του υφυπουργού και των συνεργατών του. Πέραν αυτών όμως, στην ενότητα «Διαβούλευση» θα λειτουργεί ιστολόγιο (blog) που θα παρέχει την δυνατότητα διάδρασης και διαβούλευσης με τους πολίτες πάνω στα ζητήματα του υπουργείου, κατά τα πρότυπα του opengov.gr. Πρότυπα, όμως, τα οποία πάμε ένα βήμα παραπέρα: η συζήτηση δεν θα γίνεται αποκλειστικά επί νομοσχεδίων, αλλά θα επιτρέπεται και στον κάθε πολίτη να ξεκινήσει ό ίδιος ένα θέμα πρός συζήτηση και να αρθρογραφήσει.

Από τις πιό σημαντικές ενότητες είναι η ενότητα «Διαφάνεια». Εκεί θα γίνει πράξη η δημοσιοποίηση όλων των αποφάσεων που υπογράφει ο υφυπουργός. Η προσπάθεια είναι οι αποφάσεις που αναρτώνται στην ενότητα αυτή να είναι εύκολα προσβάσιμες, και το κυριώτερο, να υπάρχει αποτελεσματικός μηχανισμός αρχειοθέτησης και αναζήτησης (ειδάλλως ο πολίτης θα χάνεται σε ένα ωκεανό αποφάσεων χωρίς τελικά η δημοσιοποίηση να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο). Επί πλέον, με την λειτουργία RSS στην υποσελίδα αυτή, ο πολίτης θα έχει την δυνατότητα να ενημερώνεται αυτόματα για όλες τις νέες αποφάσεις που φέρουν την υπογραφή του υφυπουργού (ή ακόμα να επιλέγει μόνον τις κατηγορίες που τον ενδιαφέρουν).

Η σελίδα «Επικοινωνία» δίνει την δυνατότητα απ” ευθείας επικοινωνίας με το γραφείο του υφυπουργού.

Όπως σε κάθε τι νέο, είναι ενδεχόμενο να παρουσιαστούν προβλήματα. Οι όποιες προτάσεις για την βελτίωση της λειτουργίας του ιστότοπου μπορούν να αποστέλλονται μέσω της σελίδας επικοινωνίας.

Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην ομάδα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του γραφείου του Πρωθυπουργού για την βοήθεια στην διαμόρφωση της σελίδας αυτής.

9.067 Εμφανίσεις