Διαβούλευση για τη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2010 – Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς» στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007–13

11 / 03 / 2011

Διαβάστε εδώ την διαβούλευση για τον οδηγό εφαρμογής και το έντυπο περιγραφής της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στην αγγλική γλώσσα για την δράση: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2010 – Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007–13.

1.972 Εμφανίσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Κανάλι RSS για τα σχόλια του άρθρου. TrackBack URL

Τα σχόλια είναι κλειστά επί του παρόντος.