Εξορθολογισμός της εισαγωγής υποψηφίων σε Πανεπιστήμια & ΤΕΙ σε θέσεις πέραν του προκαθορισμένου αριθμού εισακτέων

31 / 03 / 2011

Όπως είναι γνωστό στα Παν/μια, στα ΤΕΙ, στις Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στην ΑΣΠΑΙΤΕ (Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπ/σης), στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού, ο αριθμός των εισακτέων καθορίζεται με υπουργική απόφαση αφού ληφθούν υπ’ όψη οι προτάσεις των Ιδρυμάτων.

Η Πολιτεία διαχρονικά, για μια σειρά από λόγους, έχει θεσπίσει διατάξεις με τις οποίες εξυπηρετούνται συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες όσον αφορά την εισαγωγή στα Παν/μια και τα ΤΕΙ. Έχουν έτσι θεσμοθετηθεί οι μετεγγραφές για οικονομικούς λόγους, για οικογενειακούς λόγους, για περιορισμό πολλαπλών νοικοκυριών που οι οικογένειες υποχρεούνται να διατηρούν λόγω φοίτησης σε διαφορετικές πόλεις, για λόγους υγείας των μελών οικογενειών των υποψηφίων, κλπ.

Ένα μεγάλο μέρος των κοινωνικών αυτών αναγκών καλύπτονται με μετεγγραφές οι οποίες πραγματοποιούνται μετά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους και αφού υποβληθούν τα σχετικά δικαιολογητικά. Οι φοιτητές μετεγγράφονται αφού έχουν ήδη εγγραφεί στο Ίδρυμα στο οποίο έχουν πετύχει, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με πρόσθετα έξοδα ενοικίων κλπ. αλλά και να διαταράσσεται η ουσιαστική εκπαιδευτική διαδικασία τόσο για τους ίδιους όσο και για τους συμφοιτητές τους στα Τμήματα στα οποία μετεγγράφονται (εργασίες που έχουν ανατεθεί, κατανομή σε εργαστήρια, κτλ).

Ταυτόχρονα, υπάρχουν ειδικές κατηγορίες ενδιαφερομένων, οι οποίοι έχουν την ευχέρεια να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ την ίδια χρονιά με δύο ή τρεις τρόπους, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις που έχουν θεσμοθετηθεί, όπως: τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων στο εξωτερικό τα οποία φοίτησαν αντίστοιχα 4 ή 3 χρόνια σε σχολεία του εξωτερικού και έχουν ολοκληρώσει την φοίτησή τους στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποκτώντας απολυτήριο στην Ελλάδα, αλλοδαποί-αλλογενείς που έχουν ολοκληρώσει την φοίτησή τους σε Λύκεια της Ελλάδας, αλλογενείς-ομογενείς υπότροφοι, έλληνες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, αθλητές με διακρίσεις, μαθητές διακριθέντες στην Βαλκανική ή διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας κλπ. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, μια στις δυο θέσεις επιτυχίας τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος μένει κενή αφού οι επιτυχόντες έχουν την δυνατότητα επιλογής.

Η διαμορφωθείσα κατάσταση όμως έχει και μια πολύ σοβαρή αρνητική διάσταση όσον αφορά την ουσία της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ενώ καθορίζεται ένας συγκεκριμένος αριθμός εισακτέων στα κεντρικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, ο αριθμός αυτός πολλαπλασιάζεται χωρίς κανείς να έχει ακριβή εικόνα του αριθμού των φοιτητών, οι οποίοι τελικά θα εγγραφούν μέχρι το τέλος του α΄ έτους. Ταυτόχρονα, ο αριθμός των νέων φοιτητών που παραμένουν στα περιφερειακά ιδρύματα μετά τις μετεγγραφές μειώνεται σημαντικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν τμήματα με μεγάλο αριθμό διδασκόντων, για τα οποία έχουν γίνει επενδύσεις σε προσωπικό αλλά και σε υποδομές χωρίς, όμως, ο πραγματικός όγκος των φοιτητών σε αυτά να δικαιολογεί τις παραπάνω επενδύσεις.

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρακάτω περιπτώσεις των Τμημάτων, όπου ο αριθμός των μετεγγραφέντων υπερδιπλασίασε ή σχεδόν διπλασίασε τον αριθμό των πρωτοετών φοιτητών σε αυτά (σύμφωνα με τα στοιχεία για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010):

1. Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όπου ο αριθμός εισακτέων ήταν 70 και οι μετεγγραφέντες ανήλθαν σε 91.

2. Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου ο αριθμός εισακτέων ήταν 110 και οι μετεγγραφέντες ανήλθαν σε 104.

3. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου ο αριθμός εισακτέων ήταν 250 και οι μετεγγραφέντες ανήλθαν σε 218.

4. Πολιτικών Δομικών Έργων του ΤΕΙ Πειραιά, όπου ο αριθμός εισακτέων ήταν μόλις 60 και οι μετεγγραφέντες ανήλθαν σε 123, τριπλασιάζοντας ουσιαστικά τον αριθμό των νεοεισαχθέντων σπουδαστών.

5. Λογιστικής του ΤΕΙ Πειραιά, όπου ο αριθμός εισακτέων ήταν 150 και οι μετεγγραφέντες ανήλθαν σε 257.

6. Διατροφής και Διαιτολογίας του Αλεξανδρείου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, όπου ο αριθμός εισακτέων ήταν 60 και οι μετεγγραφέντες ανήλθαν σε 74.

7. Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας, όπου ο αριθμός εισακτέων ήταν 85 και οι μετεγγραφέντες ανήλθαν σε 98.

Για τα ίδια Τμήματα για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 (από τα στοιχεία των μετεγγραφών για τις οποίες οι αιτήσεις έγιναν ηλεκτρονικά και αποτελούν το 95% του συνόλου των μετεγγραφέντων), σε σύγκριση με το 2009-2010, υπάρχουν οι εξής διαπιστώσεις:

1. Στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο αριθμός των μετεγγραφέντων κινήθηκε στα ίδια επίπεδα φτάνοντας τους 92.

2. Στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο αριθμός των μετεγγραφέντων από 104 ανέβηκε στους 145.

3. Στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο αριθμός των μετεγγραφέντων από 218 μειώθηκε σε 97 λόγω των νέων ρυθμίσεων.

4. Στο Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων του ΤΕΙ Πειραιά, όπου ο αριθμός εισακτέων ήταν 80, ο αριθμός των μετεγγραφέντων ανήλθε σε 131.

5. Στο Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Πειραιά, ο αριθμός των μετεγγραφέντων από 257 μειώθηκε σε 110 λόγω των νέων ρυθμίσεων.

6. Στο Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του Αλεξανδρείου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ο αριθμός των μετεγγραφέντων κινήθηκε στα ίδια επίπεδα φτάνοντας τους 78.

7. Στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας, ο αριθμός των μετεγγραφέντων από 98 μειώθηκε σε 50 λόγω των νέων ρυθμίσεων.

Είναι φανερό ότι ο αριθμός των πρόσθετων εισακτέων σε τμήματα από μετεγγραφές μειώθηκε μόνο στις περιπτώσεις όπου έγινε ομαδοποίηση Τμημάτων στον ίδιο νομό, όπως στα παραδείγματα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας, του Τμήματος Λογιστικής του ΤΕΙ Πειραιά και του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για να αναδειχθεί και το πρόβλημα από την πλευρά των περιφερειακών τμημάτων αρκεί επίσης να αναφερθούν μερικές ακραίες περιπτώσεις:

Στο Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Μεσολογγίου εισήχθησαν 450 και αποχώρησαν με μετεγγραφή 170 φοιτητές. Στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας εισήχθησαν 550 και αποχώρησαν 166. Στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων εισήχθησαν 350 και αποχώρησαν 164. Στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παν/μίου Αιγαίου εισήχθησαν 250 και αποχώρησαν 158. Στο Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας εισήχθησαν 500 και αποχώρησαν 153. Στο Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης του ΤΕΙ Κρήτης εισήχθησαν 330 και αποχώρησαν 152. Στο Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Ηπείρου εισήχθησαν 420 και αποχώρησαν 134. Στο Τμήμα Νομικής του Δημοκριτείου Παν/μίου Θράκης εισήχθησαν 600 και αποχώρησαν 132. Στο Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης του ΤΕΙ Λαμίας εισήχθησαν 300 και αποχώρησαν 131. Στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας του Παν/μίου Αιγαίου εισήχθησαν 180 και αποχώρησαν 121. Στο Τμήμα Μαθηματικών του Παν/μίου Αιγαίου εισήχθησαν 210 και αποχώρησαν 118. Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν/μίου Αιγαίου εισήχθησαν 250 και αποχώρησαν 116. Στο Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Καβάλας εισήχθησαν 500 και αποχώρησαν 115.

Ένα άλλο πρόβλημα που είναι προφανές ότι δημιουργείται στην ουσία της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η μεγάλη ανομοιογένεια των πρωτοετών φοιτητών στα Τμήματα μεγάλης ζήτησης λόγω ακριβώς αυτών των ρυθμίσεων. Όπως είναι φανερό, σε αρκετά από τα τμήματα αυτά, το ποσοστό των φοιτητών με χαμηλή βαθμολογία είναι περίπου ίδιο με το ποσοστό αυτών με υψηλή βαθμολογία. Η ανομοιογένεια αυτή αδικεί όσους κατάφεραν να πετύχουν υψηλές βαθμολογίες και δικαιωματικά προσδοκούν να πάρουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση.

Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις, κεντρικά ιδρύματα αδυνατούν να εκπαιδεύσουν, μετά και τις μετεγγραφές, τον τελικό αριθμό των φοιτητών που εισάγονται σε αυτά. Αυτό έχει οδηγήσει σε διαμαρτυρίες, κλείσιμο σχολών, πρόσθετες εκ των υστέρων χρηματοδοτήσεις, αλλά και λύσεις εκ των ενόντων που ανατρέπουν την εκπαιδευτική διαδικασία και υποβαθμίζουν την ποιότητα των σπουδών.

Πολλές διοικήσεις πανεπιστημίων, πανεπιστημιακοί, και εκπαιδευτικοί αναλυτές έχουν εισηγηθεί την κατάργηση όλων των ρυθμίσεων μετεγγραφών ή εγγραφών εκτός των πανελλήνιων εξετάσεων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα φαινόμενα αυτά. Μια τέτοια προσέγγιση θα έλυνε οπωσδήποτε τα ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά προβλήματα. Θα επιβάρυνε, όμως, υπερβολικά οικογένειες που έχουν από την πολιτεία θεωρηθεί ότι πρέπει να βοηθηθούν και οι οποίες προσβλέπουν στις μετεγγραφές, ως μια παροχή της πολιτείας προς αυτούς. Η κοινωνία έχει αποδεχθεί την πρακτική αυτή και για αυτό εξ άλλου δεν έχει ποτέ γίνει προσπάθεια να καταργηθούν οι διευκολύνσεις αυτές.

Είναι, επομένως, ανάγκη να αντιμετωπισθεί με ουσιαστικό τρόπο το πρόβλημα αυτό, χωρίς ταυτόχρονα να καταργηθεί η ειδική μεταχείριση που η πολιτεία έχει αποφασίσει να παρέχει σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και άτομα.

Προκειμένου να αντιμετωπισθεί το παραπάνω πρόβλημα, το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων επεξεργάζεται ρύθμιση με την οποία από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 θα θεσπισθεί ειδικός αριθμός θέσεων εισακτέων για κάθε Τμήμα ή Σχολή και για κάθε ειδική κατηγορία πέραν του κανονικού αριθμού εισακτέων. Με την ρύθμιση αυτή, θα εξακολουθήσει να ικανοποιείται το κοινωνικό πρόβλημα που προσπαθούν να λύσουν οι διατάξεις για μετεγγραφές χωρίς όμως να επιβαρύνεται σε υπερβολικό βαθμό το επίπεδο παρεχόμενης εκπαίδευσης και γενικά η ουσία της εκπαιδευτικής διαδικασίας όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα.

Για να γίνει κατανοητή η εφαρμογή αυτής της διάταξης δίνεται το παρακάτω παράδειγμα.

Παράδειγμα: Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά το ακαδημαϊκό 2009-2010, είχε 250 εισακτέους από ΓΕΛ και μετεγγράφησαν σε αυτό συνολικά 218 επιπλέον φοιτητές. Με την θέσπιση των επιπλέον θέσεων επί του αριθμού εισακτέων, θα μπορούσε να καθορισθεί πρόσθετος αριθμός εισακτέων για ειδικές κατηγορίες, π.χ. 30 από οικογένειες πολυτέκνων, 15 από οικογένειες τριτέκνων, 4 αν έχουν αδελφό/ή που φοιτά ήδη σε άλλη πόλη εκτός της μόνιμης κατοικίας των γονέων ή είναι ορφανός/ή ή υπάρχει λόγος υγείας μελών οικογενείας, 1 αν στην οικογένειά τους έχει υπάρξει θύμα τρομοκρατικής ενέργειας και 4 συνολικά για τις παραπάνω κατηγορίες από εσπερινά ΓΕΛ, δηλαδή συνολικά 54 επιπλέον φοιτητές. Με παρόμοιο τρόπο θα καθορίζεται ο ειδικός αριθμός των πρόσθετων εισακτέων για όλα τα τμήματα των κεντρικών –και όχι μόνο- Ιδρυμάτων που με την ισχύουσα νομοθεσία δέχονται φοιτητές από μετεγγραφή.

Η επιλογή σε κάθε τμήμα θα γίνεται με βάση τον αριθμό των μορίων του κάθε υποψηφίου και την σειρά προτίμησης που έχει δηλώσει ο υποψήφιος στο μηχανογραφικό του. Η διαδικασία επιλογής σε κάθε τμήμα για τις ειδικές κατηγορίες θα γίνεται αφού θα έχει προηγηθεί ο πρώτος κύκλος επιλογής, με αποκλειστικό κριτήριο τον αριθμό των μορίων και την σειρά προτίμησης στο μηχανογραφικό. Ταυτόχρονα, θα θεσπιστεί ανώτατο όριο οικογενειακού εισοδήματος κατά περίπτωση, ώστε παράλληλα με τα αξιοκρατικά κριτήρια να λαμβάνονται υπόψη και τα κοινωνικά. Το ανώτατο όριο οικογενειακού εισοδήματος θα αφορά μόνο τα Τμήματα και τις Σχολές των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται, δηλαδή, για πλήρως αντικειμενική επιλογή για όλους τους υποψηφίους και με την αρχική κατανομή αλλά και με την υπαγωγή στις ειδικές κατηγορίες.

Σκοπός, επομένως, της αλλαγής αυτής είναι να δοθεί η δυνατότητα σε όσους αντιμετωπίζουν οικογενειακά προβλήματα ή προβλήματα υγείας μελών της οικογενείας τους και αδυνατούν ή δυσκολεύονται να φοιτήσουν σε σχολές ή Τμήματα που βρίσκονται μακράν της μόνιμης κατοικίας τους, να επιλέξουν να φοιτήσουν σε σχολές ή Τμήματα της περιοχής κατοικίας τους από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, με την προϋπόθεση όμως ότι έχουν συγκεντρώσει την απαιτούμενη βαθμολογία είτε με τη γενική σειρά, είτε με τον αντίστοιχο ειδικό αριθμό θέσεων για κάθε κατηγορία για τις σχολές επιλογής τους. Οι προερχόμενοι από πολύτεκνες οικογένειες δηλαδή, θα έχουν τη δυνατότητα να εισάγονται σε ίδρυμα της περιοχής που κατοικούν, αλλά το Τμήμα στο οποίο θα εισάγονται θα εξαρτάται από την απόδοσή τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις και την σειρά προτίμησης που θα έχουν δηλώσει. Είναι σημαντική η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου ώστε να μην δηλώσουν Τμήματα ή Σχολές πόλεων στα οποία δεν επιθυμούν να εισαχθούν. Σε όποιο Τμήμα ή σε όποια Σχολή τελικά εισαχθούν θα υποχρεούνται να παρακολουθήσουν.

Με αυτόν τον τρόπο, ο προερχόμενος, για παράδειγμα, από πολύτεκνη οικογένεια θα διευκολυνθεί, αφού θα του δοθεί η δυνατότητα να σπουδάσει στην περιοχή όπου ζει η οικογένειά του, ενώ ταυτόχρονα θα εγγραφεί από την αρχή του ακαδημαϊκού έτους μαζί με όλους τους άλλους επιτυχόντες. Επομένως, δεν θα χρειαστεί να περιμένει τις ειδικές διαδικασίες των μετεγγραφών, που και κόστος προκαλούσαν στις οικογένειές τους, αλλά και δυσκολεύουν την λειτουργία των Τμημάτων υποδοχής. Ταυτόχρονα, τηρείται η αξιοκρατία, αφού η επιτυχία στο Τμήμα στο οποίο θα εγγραφεί θα εξαρτάται από την απόδοσή του. Τέλος, θα υπάρξει εξορθολογισμός στην λειτουργία όλων των Τμημάτων, αφού κάθε Τμήμα θα γνωρίζει εκ των προτέρων τον μέγιστο αριθμό εισακτέων που μπορεί να έχει.

Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών, εάν το επιθυμούν, θα μπορούν πάντοτε να φοιτήσουν σε Σχολή ή Τμήμα μακριά από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους, σύμφωνα με την σειρά δήλωσης προτιμήσεων σχολών ή τμημάτων στο μηχανογραφικό τους δελτίο, κρινόμενοι ανάμεσα από τους συνυποψηφίους τους που ανήκουν στην ίδια με αυτούς ειδική κατηγορία.

 

Διαδικασία εισαγωγής:

Για κάθε ένα από τα τμήματα ή τις σχολές του μηχανογραφικού δελτίου, θα υπάρχει προκαθορισμένος ειδικός αριθμός εισακτέων για κάθε κατηγορία υποψηφίων προερχομένων από οικογένειες πολύτεκνες, τρίτεκνες κ.λ.π.

Οι υποψήφιοι αυτοί θα κρίνονται αρχικά με το σύνολο των υποψηφίων για κάθε τμήμα ή σχολή για το σύνολο των θέσεων εισαγωγής, με την γενική σειρά κατάταξης, βάσει της συνολικής βαθμολογίας τους και της σειράς προτίμησής τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Σε περίπτωση που δεν επιλεγούν από την γενική σειρά σε κάποιο τμήμα, θα κρίνονται στην συνέχεια για το ίδιο τμήμα ή σχολή με τους συνυποψήφιους τους στην ειδική κατηγορία στην οποία ανήκουν, ή την οποία έχουν επιλέξει στην περίπτωση που ανήκουν σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες.

Για παράδειγμα, έστω ότι ένας υποψήφιος είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας που ζει στη περιοχή της Θεσσαλονίκης, έχει συγκεντρώσει σύνολο μορίων 18.000 και θέλει να σπουδάσει στην Θεσσαλονίκη με πρώτη προτίμηση την Νομική Σχολή. Αν στο τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ο τελευταίος εισαχθείς με την γενική σειρά έχει συγκεντρώσει 17.950 μόρια, τότε ο συγκεκριμένος υποψήφιος εισάγεται στο Τμήμα αυτό με την γενική σειρά και δεν εξετάζεται περαιτέρω η υποψηφιότητά του στην ειδική κατηγορία των πολυτέκνων. Εάν, όμως, ο τελευταίος εισαχθείς στο Τμήμα αυτό με την γενική σειρά έχει συγκεντρώσει 18.300 μόρια, τότε ο παραπάνω υποψήφιος δεν εισάγεται με τη γενική σειρά και η υποψηφιότητά του θα εξετασθεί για το τμήμα αυτό για τις πρόσθετες θέσεις της ειδικής κατηγορίας υποψηφίων προερχομένων από πολύτεκνες οικογένειες. Εάν στην ειδική αυτή κατηγορία, ο τελευταίος εισαχθείς έχει συγκεντρώσει 17.990 μόρια τότε ο εν λόγω υποψήφιος εισάγεται στην Νομική Θεσσαλονίκης. Αν όμως, ο τελευταίος εισαχθείς της ειδικής κατηγορίας των πολυτέκνων έχει συγκεντρώσει 18.100 μόρια τότε, ο εν λόγω υποψήφιος δεν θα εισαχθεί στην Νομική Θεσσαλονίκης, και η υποψηφιότητά του εξετάζεται για το επόμενο Τμήμα προτίμησής του. Η πιο πάνω περιγραφείσα διαδικασία, γενική σειρά – ειδική κατηγορία κ.ο.κ., επαναλαμβάνεται για όλες τις Σχολές ή Τμήματα που έχει δηλώσει στο μηχανογραφικό του δελτίο κατά σειρά προτίμησής τους μέχρι να εισαχθεί σε κάποιο από αυτά μέσω της γενικής σειράς ή της ειδικής κατηγορίας ή μέχρι εξαντλήσεως των δηλώσεών του. Φυσικά, προκειμένου να εξασφαλίσει την επιτυχία στον τόπο που διαμένει θα πρέπει να επιλέξει ένα ευρύ φάσμα προτιμήσεων Τμημάτων ή Σχολών της περιοχής αυτής και στην γενική σειρά και στην ειδική κατηγορία στην οποία ανήκει.

Καθορίζοντας εξ αρχής ειδικό αριθμό εισακτέων για κάθε Τμήμα ή Σχολή και για κάθε μια από τις ειδικές αυτές κατηγορίες, επιτυγχάνεται ο ακριβής προσδιορισμός εισακτέων. Επιτυγχάνεται, δηλαδή, ο επιδιωκόμενος εξορθολογισμός ο οποίος επιτρέπει τον καλύτερο προγραμματισμό των ενδιαφερομένων αποφοίτων λυκείων και των οικογενειών τους, των Πανεπιστημίων αλλά και της πολιτείας τόσο προς το συμφέρον των πολιτών όσο και για την σωστή λειτουργία των Ιδρυμάτων.

Με τον καθορισμό των ειδικών αριθμών εισακτέων για τους υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών, δίνεται σε όσους ανήκουν σε αυτές η δυνατότητα επιλογής μέσα από ένα μεγαλύτερο φάσμα Τμημάτων στον τόπο που επιθυμούν, ακόμη και όταν αυτό λόγω της απόδοσής τους δεν είναι εφικτό μέσω της γενικής σειράς. Αντίθετα, με την υφιστάμενη διαδικασία μετεγγραφών, η επιδίωξή τους αυτή περιορίζεται μόνον σε Σχολή ή σε Τμήμα επιλογής τους αντίστοιχο με αυτό στο οποίο εισήχθησαν, ενώ παράλληλα δεν διασφαλίζεται η μετακίνησή τους στον τόπο συμφερόντων τους, αφού εξαρτάται από τον αριθμό των συνυποψήφιων τους που προέρχονται από όλες τις αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα της χώρας και ζητούν, επίσης, μετεγγραφή στην ίδια Σχολή ή στο ίδιο Τμήμα.

7.674 Εμφανίσεις
 1. Kϋριε Υφυπουργέ,

  ονομάζομαι Βασίλης Δαγδιλέλης και είμαι Πρόεδρος του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής – του Τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που δέχεται περισσότερους μετεγγραφόμενους από εισακτέους μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων, όπως αναφέρετε και στο κείμενο του ιστολογίου σας.
  Το θέμα των μετεγγραφών είναι πολύ σημαντικό για το Τμήμα μου, όπως ασφαλώς αντιλαμβάνεστε. Διαβάζοντας τις προτάσεις σας, για τις μετεγγραφές, θα ήθελα να σας επισημάνω δυο σημεία που μου φαίνονται πολύ σημαντικά και θα έπρεπε, ίσως, να τα λάβετε υπόψή σας στον περαιτέρω σχεδιασμό σας.

  (1) αν κατάλαβα καλά, ορισμένοι υποψήφιοι, θα εισάγονται σε Πανεπιστημιακές Σχολές, όχι με αποκλειστικό κριτήριο τη βαθμολογία τους, αλλά και με άλλα, πρόσθετα κριτήρια κοινωνικού χαρακτήρα.
  Αυτός ο τρόπος εισαγωγής πρώτη φορά εφαρμόζεται στην Ελλάδα καθώς η εισαγωγή σε μια σχολή γίνεται, μέχρι τώρα, αποκλειστικά και μόνο με κριτήριο τη βαθμολογία. Όσοι εκ των φοιτητών είχαν δικαίωμα να μετεγγραφούν, το κάνανε μετά την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο. Είναι δυο τελείως διαφορετικά θέματα από τη μια η εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο και με κοινωνικά κριτήρια (και όχι μόνο με τη βαθμολογία) και από την άλλη η μετεγγραφή με κοινωνικά κριτήρια. Δείτε, για παράδειγμα, στην περίπτωση Σχολών που έχουν σχετικά υψηλές βάσεις εισαγωγής, υποψηφίους με 17 000 μόρια να μην περνούν σε μια Σχολή της προτίμησής τους, ενώ υποψήφιοι με 15 000 μόρια να περνούν στην ίδια Σχολή με κοινωνικά κριτήρια. Ποιος θα είναι ο γενικότερος αντίκτυπος; Με το προτεινόμενο σύστημα εισάγεται μια άλλου είδους «αδικία», καθώς οι ανήκοντες σε μια ειδική κατηγορία θα έχουν κάθε συμφέρον να δηλώσουν κατ” αρχάς τις πιο υψηλόβαθμες Σχολές (για Παράδειγμα Ιατρικές Σχολές) στο Μηχανογραφικό, γιατί ακόμη και αν συγκεντρώσουν 14 000 ή 15 000 μόρια (πολύ λίγα για οιαδήποτε Ιατρική Σχολή με το τρέχον σύστημα) θα έχουν μια πιθανότητα εισαγωγής, αν στην ειδική κατηγορία στην οποία ανήκουν, δεν υπάρχουν πολλοί υψηλόβαθμοι υποψήφιοι. Με το ισχύον σύστημα, πρέπει κατ” αρχάς να περάσουν σε μια Ιατρική Σχολή, με πολύ υψηλή βαθμολογία και στη συνέχεια να δοκιμάσουν να μετεγγραφούν. Νομίζω, εξάλλου, ότι και από νομικής απόψεως θα υπάρξουν πολλά προβλήματα, ενστάσεις κλπ για ένα σύστημα εισαγωγής που δε θα βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στη βαθμολογία των υποψηφίων.

  (2) Ένα δεύτερο και εξίσου σημαντικό πρόβλημα συνδέεται με τον έλεχο των αιτημάτων. Εάν ένας υποψήφιος δηλώσει ότι είναι τέκνο τρίτεκνης οικογενείας και «περάσει» με το ευεργετικό μέτρο που προτείνετε σε μια Σχολή, ποιος θα ελέγξει την εγκυρότητα της τριτεκνίας; Και κυρίως, πότε; Μετά την ανακοίνωση των επιτυγχόντων; Δε θα σας διαφεύγει ασφαλώς ότι σε πολλές περιπτώσεις η διαπίστωση της τριτεκνίας, ή οιουδήποτε άλλου κοινωνικού κριτηρίου, μπορεί να είναι πολύπλοκη και να απαιτήσει τη γνωμοδότηση πεπειραμένων νομικών, ιατρικών επιτροπών κ.ά. Εκ πείρας σας λέω ότι θα υπάρξουν πάρα πολλές περιπτώσεις που θα χρειαστούν διευκρινίσεις εξαιρετικά μακροχρόνιες. Στο μεταξύ και ο υποψήφιος θα είναι μεταξύ 2 τμημάτων, αλλά και θα υπάρξει ένα «εφέ ντόμινο», καθώς το γεγονός της ολοκλήρωσης ή της ακύρωσης μιας εγγραφής θα επηρεάζει άλλους υποψηφίους που ενδεχομένως υπάγονται στην ίδια κατηγορία αλλά είναι υπεράριθμοι κλπ.

  Αν μου επιτρέπετε κύριε Υφυπουργέ, η απλούστερη λύση είναι η προτιμότερη. Καθορίστε ένα εύλογο ποσοστό επί των εισακτέων (για παράδειγμα 15% ή 20%) και επιβάλετε αυτό το ποσοστό ως όριο μετεγγραφών (με κριτήριο τη βαθμολογία εισαγωγής). Ή ακόμη, υιοθετείστε μια κατανομή όπως αυτή που περιγράφετε στην πρότασή σας (για το παράδειγμα που αναφέρετε, του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 30 μετεγγραφές στην κατηγορία των πολυτέκνων κ.ο.κ.) Αλλά, όλα αυτά μετά την εγγραφή. Δηλαδή διατηρήστε τη δυνατότητα μετεγγραφής μετά την εγγραφή στο Πανεπιστήμιο και μετά από εξονυχιστικό έλεγχο των δικαιολογητικών και όχι εκ των προτέρων, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα από όσα θα επιλυθούν. Είναι μια λύση απλή, ενιαία και, στο μέτρο του δυνατού, κοινωνικά δίκαιη τόσο για τους μετεγγραφομένους και τις οικογένειες τους, όσο και για τα Τμήματα προέλευσης και υποδοχής των μετεγγραφομένων. Η δημιουργία προβλημάτων στα Τμήματα προέρχεται κατά κύριο λόγο από το μεγάλο αριθμό των μετεγγραφομένων και όχι από τις μετεγγραφές, αυτές καθαυτές.

  Βασίλης Δαγδιλέλης

  Σχόλιο by Βασίλης Δαγδιλέλης — 01/04/2011 @ 14:15

 2. Συνεχίζοντας την επιχειρηματολογία του συναδέλφου (όντας ΔΕΠ Τμήματος της Αθήνας, που δέχεται πολλούς μεταγραφόμενους) σημειώνω ότι, κατά την άποψή μου, οι προτάσεις κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση.
  Εν τοις πράγμασι δεν διακρίνεται η εισαγωγή και η μεταγραφή, στο βαθμό που αναφέρεται, αφού αξιοποιούνται αποκλειστικά κοινωνικά κριτήρια. Με τις προτάσεις το σύστημα ορθολογικοποιείται για δύο λόγους: αφενός μεν εισάγεται κλειστός αριθμός μεταγραφόμενων σε κάθε τμήμα, αφετέρου δε εισάγεται ως κρίσιμο κριτήριο διαφοροποίησης μεταξύ αυτών η βαθμολογία τους. Ευσταθεί βέβαια η ένσταση του κ. Δαγδιλέλη, ότι μέχρι σήμερα οι αιτούντες μεταγραφή έπρεπε πάντως να έχουν εισαχθεί σε κάποιο ομοειδές τμήμα, για να μεταγραφούν, ενώ τώρα θα μπορεί να εισάγονται απ” ευθείας σε Τμήμα με υψηλή βάση. Δεδομένου ότι και το υπουργείο αναγνωρίζει την ανομοιογένεια του επιπέδου των φοιτητών ως διδακτικό πρόβλημα, θα μπορούσε, ίσως, πέραν του κλειστού αριθμού μεταγραφών του τμήματος υποδοχής να θεσπισθεί και υποχρέωση του αιτούντος τη μεταγραφή να έχει επιτύχει σε ομοειδές αντικείμενο και μεταξύ, αυτών, πλέον να γίνεται η κατάταξη με κριτήριο τη βαθμολογία που έχουν επιτύχει. Διαφορετικά, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί το θεωρητικό ενδεχόμενο να μεταγραφούν σε σχολές «υψηλής ζήτησης» υποψήφιοι λ.χ. με βαθμό 12, διότι οι λοιποί αιτούντες μεταγραφή έχουν συγκεντρώσει 11.
  Ως προς το εισοδηματικό κριτήριο, ενώ συμφωνώ κατ” αρχήν με τη συνεκτίμησή του, πιστεύω ότι προϋποθέτει, για να αποφευχθούν στρεβλώσεις και αδικίες, εξορθολογισμό του φορολογικού συστήματος και πάταξη της φοροδιαφυγής (όσο αδύνατο και αν ακούγεται!). Διαφορετικά, θα ευνοούνται τα τέκνα όσων μπορούν να φοροδιαφύγουν. Μεταφέρω ως παράδειγμα τη διήγηση συναδέλφου που, ως μέλος επιτροπής μεταγραφών, είχε να κρίνει την αίτηση του υιού του μαιευτήρα της συζύγου του, ο οποίος είχε δηλώσει ως ετήσιο εισόδημα 8000 ευρώ. Ο αιτών τελικά πέτυχε τη μεταγραφή του, διότι ο συνάδελφος δεν μπορούσε να επικαλεσθεί την προσωπική του γνώση (ότι περίπου αυτό το ποσό του είχε δώσει ο ίδιος μόνον για τις γέννες των δύο παιδιών του), αλλά έπρεπε να βασισθεί στα προσκομιζόμενα στοιχεία.

  Σχόλιο by ZT — 03/04/2011 @ 00:38

 3. Οι μετεγγραφές και ο εξορθολογιαμός της εισαγωγής υποψηφίων σε Πανεπιστήμια & ΤΕΙ

  Γιώργος Π. Μπουρίτσας, σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού

  To κείμενο για το θέμα του «Εξορθολογισμού της εισαγωγής υποψηφίων σε Πανεπιστήμια & ΤΕΙ σε θέσεις πέραν του προκαθορισμένου αριθμού εισακτέων» επιχειρεί να επιλύσει ένα χρόνιο πρόβλημα δυσλειτουργίας των πανεπιστημίων και ΤΕΙ με την ταυτόχρονη όπως σωστά αναφέρεται «διατήρηση της θετικής διάκρισης συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων για εισαγωγή σε πανεπιστήμια, με ταυτόχρονη κατάργηση των μετεγγραφών μετά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους».
  Το πρόβλημα αυτό αποτελούσε και αποτελεί θέμα συζήτησης στα συλλογικά όργανα συμμετοχής και κοινωνικού ελέγχου της παιδείας από την ίδρυσή τους μέχρι σήμερα [ΕΣΑΠ, ΣΑΠ, ΣΤΕ, ΕΣΥΠ].

  Θα ήθελα να σημειώσω ότι το κείμενο του ΥΠΔΜΘ κωδικοποιεί σε μεγάλο βαθμό την προβληματική που έχει αναπτυχθεί για το θέμα τα τελευταία σχεδόν τριάντα χρόνια χωρίς να έχει επιχειρηθεί διαχρονικά μια συνολική προσέγγιση και λύση του προβλήματος.

  Η πρόσθετη παρατήρησή μου είναι ότι στη τελική τους μορφή οι ρυθμίσεις θα πρέπει να είναι σαφείς και μη επιδεχόμενες την όποια διασταλτική ερμηνεία τους.

  Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι κατά τη γνώμη μου κομβικό σημείο της προσπάθειας που γίνεται αποτελεί η διατύπωση «Για κάθε ένα από τα τμήματα ή τις σχολές του μηχανογραφικού δελτίου, θα υπάρχει προκαθορισμένος ειδικός αριθμός εισακτέων για κάθε κατηγορία υποψηφίων προερχομένων από οικογένειες πολύτεκνες, τρίτεκνες κ.λ.π.»

  Η διατύπωση αυτή έχει την ακόλουθη ερμηνεία. Ο αριθμός των εισακτέων Α= Β+Γ σε κάθε σχολή ή τμήμα είναι αυστηρά καθορισμένος [όπου Β= ο αριθμός των εισακτέων με την προβλεπόμενη διαδικασία εισαγωγής και Γ= ο μέγιστος αριθμός εισαγομένων των κατηγοριών που αναφέρονται στη διατύπωση του κειμένου (σημειώνεται ότι ισχύει Α<= Β+Γ & Α=Β, όταν Γ=0 )]

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1η. Η αναφορά σε μέγιστο αριθμό εισακτέων ειδικών κατηγοριών που έχουν εισαχθεί σε κάποια σχολή ή τμήμα με προβλεπόμενο αριθμό εισακτέων Β σημαίνει ότι μπορεί να καλυφθεί ή όχι ο προβλεπόμενος αριθμός Γ.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2η .Κατά τη γνώμη μου η όποια ένσταση για τη μη εκπλήρωση των επιθυμιών όλων υπαγόμενων στις ειδικές κατηγορίες δεν αντέχει στην όποια επιχειρηματολογία. Το άτοπο όσων υποστηρίζουν την παραπάνω άποψη αναδεικνύεται αν εξετασθεί η οριακή περίπτωση όπου όλοι οι επιτυχόντες Β στα τμήματα του ίδιου γνωστικού αντικειμένου περιφερειακών ιδρυμάτων είναι των ειδικών προβλεπόμενων κατηγοριών και θέλουν να μετεγγραφούν στο ίδιο τμήμα του πανεπιστημίου Αθηνών για παράδειγμα. Τότε τα τμήματα των περιφερειακών ιδρυμάτων θα έπρεπε, όπως σωστά επισημαίνεται και στο κείμενο του ΥΠΔΜΘ να είχαν 0 [μηδέν] εισακτέους.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 3η Δεν πρέπει να συγχέεται στη διαδικασία επίλυσης του προβλήματος το θέμα της «θετικής διάκρισης» με την εκπλήρωση του συνόλου της ζήτησης για μετεγγραφές αυτών των κοινωνικών ομάδων. .Πάντα υπήρχε η άποψη και έχει διατυπωθεί διαχρονικά στις συνεδριάσεις των οργάνων συμμετοχής και κοινωνικού ελέγχου της παιδείας η πρόταση για παροχή στα άτομα αυτά πρόσθετων διευκολύνσεων για παράδειγμα οικονομικών.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 4η. Οι απόψεις μου για το θέμα αλλά και οι διατυπώσεις του κειμένου του ΥΠΔΜΘ ,αν δεν κάνω λάθος, πουθενά δεν προβλέπουν εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ατόμων που δεν πληρούν το βαθμολογικό κριτήριο της εισαγωγής σε σχολή ή τμήμα. Εκείνο που προτείνεται για την κατηγορία Γ είναι ότι ο αριθμός των εισακτέων στην σχολή ή το τμήμα μετεγγραφής μπορεί να μην ικανοποιεί το βαθμολογικό κριτήριο εισαγωγής της σχολής ή του τμήματος αυτού.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 5η . Βασικό στοιχείο εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων είναι η συμφωνία ΥΠΔΜΘ και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για τον αριθμό των εισακτέων ή σε κάθε περίπτωση η μεγαλύτερη δυνατή συμφωνία για τον προσδιορισμό του αριθμού των εισακτέων όλων των περιπτώσεων στις σχολές ή τα τμήματα.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 6η Θετικό στοιχείο η ενσωμάτωση των ρυθμίσεων των μετεγγραφών στη διαδικασία συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 7η .Θα πρότεινα επίσης ότι είναι ώριμες οι συνθήκες κατάργησης των ειδικών «προνομίων» εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των αθλητών και των διακριθέντων σε ολυμπιάδες διαφόρων γνωστικών αντικειμένων. Η πρόταση γίνεται με βάση και την προβληματική που έχει αναπτυχθεί διαχρονικά για το θέμα και έχει αποτυπωθεί στις συνεδριάσεις των γνωμοδοτικών οργάνων της παιδείας και όχι μόνο. Σημειώνεται απλά ότι τα προσόντα ενός αθλητή υψηλού επιπέδου δεν αποτελούν επαρκές στοιχείο για την κατ΄ εξαίρεση επιστημονική του ανέλιξη. Επίσης οι ιδιαίτερες επιδόσεις ενός μαθητή σε μια ολυμπιάδα αποδεικνύει ότι ο εν λόγω μαθητής δεν έχει ανάγκη της όποιας ευνοϊκής μεταχείρισης για να εισέλθει σε σχολή ή τμήμα του ίδιου γνωστικού αντικειμένου με το αντικείμενο στο οποίο διακρίθηκε στην ολυμπιάδα.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 8Η Προγραμματισμένη και συστηματική Ενημέρωση μαθητών/ τριών και γονέων :

  Με την προτεινόμενη επίλυση του θέματος μέσα από τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου, αναδεικνύεται για μια ακόμη φορά η αναγκαιότητα του προγραμματισμού και της συντονισμένης συμμετοχής των στελεχών ΣΕΠ στη διαδικασία ενημέρωσης του συνόλου των υποψηφίων των Γενικών Εξετάσεων.
  Σημειώνεται ότι έχουν γίνει και κατατεθεί συγκεκριμένες προτάσεις για το θέμα στην παραπάνω κατεύθυνση που δημιουργούν όρους συνολικής παρέμβασης στα ζητήματα που σχετίζονται με την ενημέρωση για θέματα σπουδών και επιλογής επαγγέλματος τα οποία δεν μπορούν να προσεγγισθούν με την αναποτελεσματική επιλεκτική ενημέρωση όσων αυτοβούλως επισκεφθούν τις δομές Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Δ.Ε. και την «απραξία» σε φαινόμενα παροχής ενημέρωσης σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού από φροντιστήρια στο πλαίσιο της «διασταλτικής παρερμηνείας» των αρμοδιοτήτων που προβλέπει η νομοθεσία για τους Καλλικράτειους Δήμους.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 9η . Θα περίμενα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ιδιαίτερα τα τμήματα εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής να είχαν επεξεργασμένες απόψεις σε όλα τα θέματα οργάνωσης και διοίκησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ως την ελάχιστη συμβολή τους στην εκπαιδευτική έρευνα και επίλυση των χρόνιων προβλημάτων της παιδείας.

  Γιώργος Π. Μπουρίτσας, εκπαιδευτικός, φυσικός -πληροφορικός

  Σχόλιο by ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΟΥΡΙΤΣΑΣ — 04/04/2011 @ 20:04

 4. Κύριε Υφυπουργέ,

  1. Ονομάζομαι Σάββας Μαντέλης, υπηρετώ στις Ένοπλες Δυνάμεις και είμαι πατέρας τριών παιδιών, το μεγαλύτερο εκ των οποίων δίνει εφέτος για 2η φορά πανελλήνιες. Μετά από τη τηλεφωνική μου επικοινωνία με το κο Καζάκο, που είναι στο γραφείο σας, αποφάσισα να σχολιάσω και γω με τη σειρά μου την σχετική ανακοίνωση των εξετάσεων που αφορά στον «εξορθολογισμό της εισαγωγής υποψηφίων σε Πανεπιστήμια & ΤΕΙ σε θέσεις πέραν του προκαθορισμένου αριθμού εισακτέων».

  2. Συμφωνώ ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές στο τρόπο υλοποίησης των μετεγγραφών, ώστε τα τμήματα/Σχολές να γίνουν βιώσιμα και ουσιαστικά να επιτελέσουν το σκοπό για τον οποίο λειτουργούν, αλλά όσον αφορά τον τρόπο, με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο αυτός που αναλύουν στις τοποθετήσεις τους οι κοι Δαγδιλέλης και ΖΤ.

  3. Θα πρέπει έγκαιρα και με σαφήνεια να καθοριστούν αυτές οι αλλαγές. Επ’ αυτών θα ήθελα να επισημάνω – εισηγηθώ τα κάτωθι:

  α)Τα κριτήρια των ειδικών κατηγοριών, θα πρέπει να δηλώνονται στο σχολείο και να πιστοποιούνται για τον κάθε μαθητή από το σχολείο, κατά την συμπλήρωση του μηχανογραφικού και όχι εκ των υστέρων μετά την επιτυχία του.

  β)Θα πρέπει οι μαθητές κατά την συμπλήρωση του μηχανογραφικού να γνωρίζουν: ΄
  (1)τον αριθμό των εισακτέων κάθε τμήματος είτε με την γενική σειρά είτε με και τις ειδικές κατηγορίες
  (2)τον τρόπο εισαγωγής των ειδικών κατηγοριών (βάσει της βαθμολογίας ή της κατηγορίας στην οποία ανήκει ο υποψήφιος)

  γιατί από αυτά θα καθοριστεί ανάλογα η σειρά προτίμησης των Σχολών που θα δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους.

  4. Τέλος θα ήθελα να αναφερθώ στο κριτήριο του εισοδήματος. Σε συνέχεια όσων ανέφερε ο κος ΖΤ στο σχόλιό του, εκτιμώ ότι όποια καλή πρόθεση υπάρχει εκ μέρους σας να προβείτε στον «εξορθολογισμό της εισαγωγής υποψηφίων σε Πανεπιστήμια & ΤΕΙ σε θέσεις πέραν του προκαθορισμένου αριθμού εισακτέων» και να εφαρμόσετε τα κοινωνικά κριτήρια, ανοίγετε την κερκόπορτα για την πλήρη καταστρατήγηση όσων σχεδιάζετε, με πολύ εύκολο αλλά και νόμιμο τρόπο.

  Με δεδομένη την ανεξέλεγκτη φοροδιαφυγή της οποίας γινόμαστε μάρτυρες καθημερινά και την δυνατότητα του οποιουδήποτε να δηλώνει εισόδημα σύμφωνα με τις ανάγκες του, εκτιμάτε ότι το εν λόγω κριτήριο θα αποδώσει δικαιοσύνη?

  Είναι το πιο «ΕΥΚΟΛΟ» κριτήριο για όλους.

  Επιπλέον, κατ’ αυτό τον τρόπο, όλοι οι διαμένοντες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι υπερβαίνοντες το ανώτατο όριο εισοδήματος, αποκλείονται αυτόματα από την χρήση των υπόλοιπων ειδικών κατηγοριών (τριτέκνου, κλπ). Αν έχω ερμηνεύσει λάθος την εφαρμογή του, παρακαλώ διευκρινίστε το.

  Τελικά κύριε Υφυπουργέ, γιατί θα πρέπει να αισθάνομαι «απολογούμενος» ή ευνομούμενος αν υπερβαίνω το ανώτατο όριο εισοδήματος που θα θεσπίσετε (και με ποιο τρόπο θα θεσπιστεί); Δηλώνω το εισόδημά μου βάσει των επισήμων εγγράφων που μου χορηγεί η Πολιτεία, μια Πολιτεία που εκείνη αποφασίζει για το ύψος αυτού.

  Εκτιμώντας την προσπάθεια που κάνετε, απέστειλα τις απόψεις μου με διάθεση να βοηθήσω.
  Σας χαιρετώ.

  ΥΓ1
  Αν κάποιος από τους κους Δαγδιλέλη και ΖΤ, ως τους πιο ειδικούς επί του αντικειμένου από εμένα, επιθυμεί τον σχολιασμό των απόψεων μου, είναι ευπρόσδεκτος. mantelissavvas@ath.forthnet.gr, 6983 49 82 60

  ΥΓ2
  Κε Καζάκο, επειδή η ώρα των αποφάσεων και εξετάσεων πλησιάζει, επειδή η παρούσα ανακοίνωση που δημοσίευσε το Υπουργείο, δεν έχει ή δεν θα προλάβει να γίνει γνωστή, προτείνω να υπάρξει σχετική ανακοίνωση επί του θέματος από τα κρατικά κανάλια ραδιοφώνου και τηλεόρασης, ώστε να καταστεί δυνατός ο σχολιασμός από ένα σημαντικό δείγμα των ενδιαφερομένων, γονέων, μαθητών, εκπαιδευτικών.

  Σχόλιο by Σάββας Μαντέλης — 05/04/2011 @ 01:10

 5. Είμαι μητέρα τριών παιδιών, το πρώτο εκ των οποίων δίνει φέτος Πανελλήνιες εξετάσεις. Ενάμιση μήνα πριν τις εξετάσεις πληροφορούμαστε ότι αλλάζει το καθεστώς των μεταγραφών, προκειμένου να »εξορθολογιστεί» το σύστημα εισαγωγής. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά η ασυνέχεια και η ασυνέπεια του κράτους.Ποια είναι λοιπόν η δημογραφική πολιτική αυτού του κράτους; Ποια θα είναι τα οικονομικά κριτίτρια όταν το μεγαλύτερο ΑΛΥΤΟ πρόβλημα αυτού του κράτους είναι η φοροδιαφυγή; Γιατί εμείς που μεγαλώνουμε τρία παιδιά, δηλώνουμε τα εισοδήματά μας και πληρώνουμε με συνέπεια ένα κοντόφθαλμο και αδιάφορο κράτος να θεωρούμαστε ξαφνικά »προνομιούχοι» και να έχουμε απέναντί μας ένα ανάλγητο κράτος που θέλει να »εξορθολογίσει» το »προνόμιο» των παιδιών μας- που στο κάτω-κάτω δεν θίγει άλλους συμπολίτες ούτε επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Συνεχίστε λοιπόν τον »εξορθολογισμό», κόβοντας το διμηνιαίο επίδομα τριτέκνων, κόβοντας τη δυνατότητα μεταγραφών.Περιμένουμε με ενδιαφέρον τις πρωτοβουλίες που μας οδηγούν να στείλουμε τα παιδιά μας στο εξωτερικό, όπου με το ίδιο κόστος, θα φοιτήσουν σε οργανωμένα πανεπιστήμια, θα έχουν εργαστήρια και καθηγητές και θα έχουν την προοπτική να ζήσουν σε ευνομούμενες πολιτείες, με σταθερές πολιτικές και αξιοκρατικές δομές.Παραμένω με »αγωνία» να ακούσω τις προεκλογικές σας θέσεις στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση για το δημογραφικό πρόβλημα, την παιδεία και την κοινωνική πολιτική. Λυπάμαι που εξαπατήθηκα!

  Σχόλιο by ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ — 05/04/2011 @ 11:45

 6. Κύριε Καθηγητά,
  Κύριε Υφυπουργέ,
  Με όλο το σεβασμό επιτρέψτε μου να σας θέσω μερικά ερωτήματα:
  1. Ζει ο μισός και παραπάνω πληθυσμός της χώρας μας στο Λεκανοπέδιο της Αττικής; Όλοι μιλάνε για αποκέντρωση, αλλά μόνο λόγια… Ρωτάμε: Υπάρχουν πάνω από τις μισές θέσεις εισακτέων στο Λεκανοπέδιο;
  Όχι βέβαια…, αλλά εδώ θέλετε να εφαρμόσετε την αποκέντρωση και να δώσετε ζωή με αυτό τον ανορθόδοξο τρόπο στις φθίνουσες Επαρχιακές πόλεις, βάζοντας τους γονείς των παιδιών που έχουν μόνιμη διαμονή στην Αττική να πληρώνουν ενοίκια και διατροφή.
  Θα περίμενε κανείς να λέτε ότι θα πρέπει η Πολιτεία να παρέχει τη δυνατότητα φοίτησης των σπουδαστών στον τόπο μονίμου διαμονής της οικογένειας. Τότε έχουμε δωρεάν παιδεία.
  Αν εμείς κ. Καθηγητά, ήμασταν «έχοντες και κατέχοντες», τα παιδιά μας θα τα στέλναμε κατευθείαν στα ξένα Πανεπιστήμια να σπουδάσουν και έτσι και καλύτερη μόρφωση θα είχαν αλλά και ούτε καταλήψεις κλπ…
  Ο νομοθέτης δεν έδωσε στους πολύτεκνους τις Μετεγγραφές ως … θέμα αρωγής, αλλά ως ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΙΝΗΤΡΟ…
  Πρόσφατα η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής στην εισηγητική της έκθεση επί του ψηφισθέντος προσφάτως Ν. 3918/2011, αναφορικά με τα πολυτεκνικά επιδόματα(όμως έχουν εφαρμογή αυτά και εδώ) αναφέρονται, μεταξύ των άλλων, τα ακόλουθα:
  Επισημαίνεται συναφώς πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά την οποία, «με τη διάταξη του άρθρο 21 παρ. 2 του Συντάγματος παρέχεται μεν, κατ’ αρχήν, υπόδειξη προς τον κοινό νομοθέτη για την λήψη των καταλλήλων μέτρων φροντίδος υπέρ των πολυτέκνων οικογενειών, εξυπακούεται, όμως, ταυτοχρόνως στοιχειώδης απαγορευτικός κανόνας, δεσμευτικός για τον κοινό νομοθέτη, συμφώνως προς τον οποίο δεν είναι συνταγματικώς ανεκτός ο περιορισμός ή η υποβάθμιση της παρεχομένης στους πολυτέκνους ειδικής φροντίδος, άνευ αποχρώντος λόγου, στα πλαίσια της αυτής σχέσεως (βλ. ΣτΕ. 2773, 2778, 2781/1991). Εν όψει δε της αδιαστίκτου διατυπώσεως της εν λόγω συνταγματικής διατάξεως αλλά και του προαναφερθέντος σκοπού της, η εξυπηρέτηση του οποίου συνιστά και λόγον γενικωτέρου δημοσίου συμφέροντος (βλ. Σ.Ε. 2773/1991), δεν είναι, επίσης, συνταγματικώς ανεκτές, ρυθμίσεις με τις οποίες ορισμένες πολύτεκνες οικογένειες εξαιρούνται της ανωτέρω ειδικής κρατικής φροντίδος, αφού έτσι αναιρείται, ως προς αυτές, η αδιαστίκτως υπέρ των πολυτέκνων οικογενειών επιβαλλομένη από το Σύνταγμα ειδική φροντίδα του Κράτους»
  (ΣτΕ 1095/2001, ΕΔΚΑ 2001, σελ. 346, 1366/2009, αδημοσίευτη).»

  2. Αφού κ. Καθηγητά, όπως μας λέτε τα ΑΕΙ –ΤΕΙ δεν αντέχουν το πλήθος των μετεγγραφόμενων φοιτητών, για ποιο λόγο εσείς πέρυσι:
  – διευρύνατε τις κατηγορίες των μετεγγραφόμενων φοιτητών;
  – καταργήσατε τη βαθμολογική βάση του 10;
  Ενώ είναι γνωστό, ότι με τις αλλαγές που κάνατε πέρυσι στις μετεγγραφές, τους μόνους που θίξατε ήταν η κατηγορία των πολύτεκνων (που αποτελούν μόλις το 30% των μετεγγραφόμενων ) με τη μετακόμιση της Χαλκίδας στο λεκανοπέδιο Αττικής!.
  3. Ποιές είναι στα αλήθεια οι ειδικές κατηγορίες που προστατεύονται από το Σύνταγμα;
  4. Πείτε μας ένα Πρύτανη ή Πρόεδρο ΤΕΙ που το 2004, όταν άλλαζε η προηγούμενη Κυβέρνηση το νομοθετικό πλαίσιο των μετεγγραφών και τριπλασίαζε τον αριθμό των μετεγγραφόμενων μέσα σε μία νύχτα, να διαμαρτυρήθηκε στην τότε κ. υπουργό;…
  - Σας λέμε: ουδείς, πλην ΑΣΠΕ δεν άνοιξε το στόμα του!
  5. Είναι αλήθεια, ότι από τις 15.000 αιτήσεις που υποβλήθηκαν πέρυσι και ζήτησαν μετεγγραφή( ηλεκτρονικά: 8958), οι πολύτεκνοι ήσαν μόλις 2962;;;
  6. Στην αύξηση του αριθμού των μετεγγραφομένων συνετέλεσε και η κατάργηση της βάσης του 10;.
  7. Σας παραθέτουμε και ένα πίνακα με τις μετεγγραφές στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ…

  Σχολ. Έτος Σύνολο μετεγγραφόμενων φοιτητών
  Πολύτεκνοι
  1999/00 97 19
  2000/01 117 31
  2001/02 129 1
  2002/03 123 14
  2003/04 123 16
  2004/05 148 23
  2005/06 111 11
  2006/07 143 14
  2007/08 135 26
  2008/09 103 22

  Προκαλούμε κ. Υπουργέ, δώστε στη δημοσιότητα τα στοιχεία για όλες τις Σχολές(από το 1999/2000) και ανά κατηγορία μετεγγραφόμενων φοιτητών, δηλαδή, πόσοι είναι οι:
  Πολύτεκνοι,
  Τρίτεκνοι,
  Ομογενείς εξωτερικού,
  Μουσουλμανική μειονότητα,
  Ασθενείς τέκνα και γονείς,
  Διακριθέντες σε Επιστημονικές Ολυμπιάδες,
  Διακριθέντες αθλητές,
  Για οικονομικούς λόγους,
  Κατατάξεις πτυχιούχων ΑΕΙ – ΤΕΙ…

  Να πάμε και στις κατηγορίες που υπήρχαν άτυπα πριν το 2004;…

  Καθώς και πόσοι από αυτούς που πήραν μετεγγραφή φέτος, είχαν βαθμολογική βάση κάτω του 10;
  Περιμένουμε…

  Και ας σταματήσουν «κάποιοι» να λένε για τους πολύτεκνους, ότι δημιουργούν πρόβλημα στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ…
  Αν κάποιο από τα παιδιά μας κ. Υπουργέ και μάλιστα των υπερπολύτεκνων οικογενειών, διέθεταν δικό τους δωμάτιο-μελετητήριο, βοηθητικά βιβλία και Φροντιστήρια όπως τα μοναχοπαίδια κάποιων, ακόμη και καλύτερη διατροφή, προφανώς θα είχαν πολύ μεγαλύτερη απόδοση στις σπουδές τους. Στις υπερπολύτεκνες οικογένειες τα μεγαλύτερα παιδιά παράλληλα με τις σπουδές τους βοηθούν αναγκαστικά και την υπόλοιπη οικογένεια, αυτό το γνωρίζετε κ. Υπουργέ;

  Χρυσόγελος Μανώλης

  Γενικός Γραμματέας ΑΣΠΕ

  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

  Πατέρας 7 παιδιών (εκ των οποίων ήδη 3 πτυχιούχοι ΑΕΙ με Μεταπτυχιακά και ΑΝΕΡΓΟΙ)

  Σχόλιο by Χρυσόγελος Μ — 06/04/2011 @ 10:15

 7. 6-4-11

  Κυρία ΥΠΟΥΡΓΕ και Κύριε ΥΦΥΠΟΥΡΓΕ.

  …ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ,ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΑΥΤΩΝ…
  …ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΠΟΛΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ,ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΩΝΕ KAI ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ,ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΛΕΤΕ ΞΕΚΑΘΑΡΑ,ΟΠΩΣ ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ;…
  …ΕΤΣΙ,ΑΝΑΓΚΑΖΟΜΕΘΑ ΝΑ ΛΕΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΟΤΙ,ΕΑΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ,ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΟΥΝ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΠΟΥ ΑΛΛΟΥ,ΕΙΔΙΚΑ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ-ΕΙΔΙΚΩΣ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ,ΚΛΠ,ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ…
  …ΕΤΣΙ,ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ,ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΧΟΝΤΕΣ,ΠΟΥ ΦΟΡΟΔΙΑΦΕΥΓΟΥΝ,ΚΛΠ,ΚΛΠ,…
  …ΓΙ’ΑΥΤΟ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ:ΚΑΜΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ.
  ME EKTIMHΣΗ
  ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

  Σχόλιο by ΙΩΑΝΝΗΣ — 06/04/2011 @ 12:06

 8. Είμαι χήρα και μητέρα δύο παιδιών από τα οποία το μεγαλύτερο συμμετέχει φέτος στις πανελλήνιες εξετάσεις. Το ετήσιο οικογενειακό μας εισόδημα είναι πολύ μικρότερο από το πλαφόν των 45.000 ευρώ που καθορίζει το ήδη ισχύον σύστημα. Με το ισχύον σύστημα το παιδί μου θα μετεγραφόταν στην Αθήνα ανεξαρτήτως του αριθμού των θέσεων.
  Συμφωνώ με τον εξορθολογισμό που επιχειρείτε με την πρότασή σας αφού πιστεύω ότι οι μετεγγραφές των φοιτητών όπως γίνονται μέχρι σήμερα δημιουργούν προβλήματα στις σχολές αλλά και αδικίες αφού δεν λαμβάνουν υπόψη κοινωνικά κριτήρια (περιπτώσεις τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών με πολύ μεγάλα εισοδήματα που όμως μεταγράφουν τα τέκνα τους στην πόλη κατοικίας τους ενώ παιδιά οικογενειών με πολύ μικρά εισοδήματα είναι αναγκασμένα να επιλέξουν σχολή ώστε να παραμείνουν στην πόλη που μένουν, αφού δεν έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν στην επαρχία).
  Παρακαλώ όμως, ως προς την κατηγορία των παιδιών ορφανών από ένα ή δύο γονείς, να λάβετε υπόψη την ιδιαίτερα δυσμενή κατάσταση των παιδιών αυτών σε συνάρτηση με το χαμηλό συνήθως οικογενειακό εισόδημα. Με δεδομένο ότι αυτές οι περιπτώσεις μεταγραφών αποτελούν αποδεδειγμένα πολύ μικρό ποσοστό στο σύνολο των μεταγραφομένων φοιτητών και δεν επιβαρύνουν σε μεγάλο βαθμό τις σχολές μεταγραφής, παρακαλώ να εξετάσετε το ενδεχόμενο η μεταγραφή των ορφανών παιδιών, εφόσον πληρούν το κριτήριο του εισοδήματος, να γίνεται ανεξαρτήτως του αριθμού των θέσεων.
  Έχοντας εμπιστοσύνη στην ευαισθησία που επιδεικνύετε για την ειδική αυτή κατηγορία παιδιών σε μια εποχή μεγάλης οικονομικής κρίσης, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την προσοχή σας.

  Σχόλιο by Αναστασία — 06/04/2011 @ 13:56

 9. Καλημέρα σας. Είμαι πατέρας 6 ανήλικων παιδιών, από τα οποία το μεγαλύτερο δίνει φέτος για 1η φορά Πανελλαδικές εξετάσεις.

  Χθες το βράδυ είναι η δεύτερη φορά που αναστατωθήκαμε ως οικογένεια, πριν τις Πανελλαδικές εξετάσεις. Η πρώτη ήταν, όταν μας ανακοινώθηκε ότι θα αλλάξει ξαφνικά το σύστημα των μεταγραφών, στο τέλος της χρονιάς. Αυτό είναι ηθικά απαράδεκτο, αντιπαιδαγωγικό και αντίθετο με κάθε έννοια λογικής.

  Τη στιγμή που το ίδιο το κράτος μας έχει κάνει μεγάλες περικοπές ( και εξαγγέλει και περικοπές των πολυτεκνικών επιδομάτων ), έρχεται να μας τσακίσει και με άλλους τρόπους, κόβοντας τις μεταγραφές στο τέλος της χρονιάς ! Και βάζει οικογενειακά εισοδήματα 50.000 ευρώ είτε έχεις 4, είτε έχεις 6, είτε έχεις 10 παιδιά ! Αυτό με ποια έννοια θεωρείται κοινωνικά δίκαιο ; Μπορεί το κράτος, στο πλαίσιο της ισονομίας, να μου εξασφαλίσει σπίτι και δωρεάν σίτιση για το παιδί μου μακριά από το σπίτι του, για 4 χρόνια ; Εδώ, οι υπουργοί με 100.000 οικογενειακό εισόδημα και 2 παιδιά διαμαρτύρονται ότι δεν τα βγάζουν πέρα, και μπορεί ο Πολύτεκνος ή ο Υπερπολύτεκνος να συντηρεί 2 ή 3 σπίτια στην επαρχία ;Με ποια λογική ;
  Κα φυσικά, το δεύτερο χτύπημα ήταν η αιφνιδιαστική έναρξη των Πανελλαδικών εξετάσεων στις 12 Μαΐου, ενώ κάποια σχολεία δεν έχουν τελειώσει την ύλη, άλλα λείπουν πενθήμερες εκδρομές, εντός και εκτός Ελλάδας, ενώ, σχεδόν, κανένα Λύκειο δεν θα προλάβει να κάνει, έστω και στοιχειώδεις επαναλήψεις στα μαθήματα! Τα μαθήματα βαρύτητας, αντιπαιδαγωγικά, έχουν τοποθετηθεί με απόσταση 1,5 μέρας, το ένα από το άλλο, αντί της λογικής λύσης να δοθούν μετά από Σαββατοκύριακο ( 2,5 ημέρες ), δύο Δευτέρες. Η ψυχολογία πολλών μαθητών έχει καταρρακωθεί και είναι άξιο απορίας, ποιοι λαμβάνουν τέτοιες αποφάσεις παραμονές των εξετάσεων. Η λογική λέει : Άμεση μεταφορά της έναρξης των Πανελλαδικών μετά τις 17 Μαϊου και την τοποθέτηση των μαθημάτων βαρύτητας, σε δύο Δευτέρες.
  Είναι προφανές, πάντως, ότι οι επιλογές τόσο της περικοπής των πολυτεκνικών επιδομάτων, καθώς και της κατάργησης των ελάχιστων διευκολύνσεων προς τους Πολύτεκνους και Υπερπολύτεκνους( που ήταν κίνητρα για την επίλυση του δημογραφικού της χώρας ) βάζουν οριστικά και αμετάκλητα ταφόπλακα στο θέμα της αύξησης του πληθυσμού της χώρας. Ετοιμαστείτε για μηδενικές γεννήσεις, και αντί για σχολεία, φτιάξτε γηροκομεία και νοσοκομεία. Η Ελλάδα σε 30 χρόνια θα είναι οριστικά χώρα γερόντων. Λυπάμαι, που τα λόγια τα προεκλογικά για στήριξη των Πολύτεκνων Οικογενειών ήταν ψεύτικα και απατηλά.
  Με σεβασμό, πικρία και αγανάκτηση για την αντιμετώπιση
  των Τριτέκνων, Πολυτέκνων και Υπερπολυτέκνων από την επίσημη Πολιτεία
  Ένας από τους τελευταίους Υπερπολύτεκνους αυτής της δύστυχης
  και έρμης χώρας, με 600 δισ. ευρώ μόνο στις τράπεζες της Ελβετίας, που τρώει τα παιδιά της !

  Σχόλιο by Μπινίκος Ν. — 06/04/2011 @ 15:10

 10. Είμαι ένας πατέρας 4 παιδιών, με το μεγαλύτερο να δίνει φέτος πανελλήνιες. Κύριε υφυπουργέ, τον τελευταίο χρόνο, έχουμε δει τα εισοδήματα μας, να συρρικνώνονται τουλάχιστον κατά 25%. Πριν από λίγους μήνες, ο συνάδελφος σας κος Λοβέρδος προσπάθησε να φέρει στη Βουλή ένα νομοσχέδιο με το οποίο σχεδιαζόταν η απονομή της πολυτεκνικής ιδιότητας με εισοδηματικά κριτήρια. Ευτυχώς δεν πέρασε.
  Τώρα ακούμε συνεχώς από τα ΜΜΕ ότι το καλοκαίρι θα πέσει πολύ μεγάλο μαχαίρι στα πολυτεκνικά και κοινωνικά επιδόματα. Και ας μη γελιόμαστε ότι θα είναι δίκαια και ότι θα αφορούν μόνο τους έχοντες και κατέχοντες. Θα αφορούν αποκλειστικά τους ΜΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΕΥΓΟΝΤΕΣ. Εκεί που αρχίσαμε σιγά σιγά να «συνηθίζουμε» στην ιδέα ότι θα χάσουμε τα επιδόματα, ακούμε και ότι καταργούνται και οι μετεγγραφές!!
  Καλά, για όλα τα προβλήματα της Ελλάδας οι πολύτεκνοι φταίνε;
  Όλοι στην κυβέρνηση παριστάνετε τους σπουδαίους οικονομολόγους και ότι έχετε τη λύση στο τσεπάκι σας. Όλοι σας εξορκίζετε το φοροεισπρακτικά μέτρα και μιλάτε για ανάπτυξη. Ενίοτε δε και για πράσινη ανάπτυξη και πράσινα άλογα.
  Η ανάπτυξη στηρίζεται στους ανθρώπους. Χωρίς αυτούς δεν μιλάμε για ανάπτυξη αλλά για μαρασμό.
  Εντάξει να υπάρξει ένας εξορθολογισμός, κανείς δεν αντιλέγει. Αλλά εσείς πάτε να καταργήσετε ένα μέτρο που κοστίζει ελάχιστα στο ελληνικό δημόσιο, από την άλλη όμως προσφέρει τόσα πολλά. Και μιας και μιλάμε για κόστη.
  Στην Ελλάδα ετησίως γίνονται περίπου 150.000 νόμιμες εκτρώσεις στα δημόσια νοσοκομεία. Έχει γίνει ερώτηση στη Βουλή και ακόμη απάντηση δεν έχουμε πάρει για την επιβάρυνση του ελληνικού δημοσίου. Γιατί δεν κοιτάτε να κόψετε πρώτα από εκεί;
  Έθνος που δεν αγαπά τη ζωή, είναι καταδικασμένο να πεθάνει. Μην μα κάνετε σας παρακαλούμε να σιχαθούμε που είμαστε Έλληνες. Έχετε την εντύπωση ότι τα παιδιά μου που θα μεγαλώσουν σε ένα πολιτικό περιβάλλον εχθρικό προς την πολύτεκνη οικογένεια, θα διαμορφώσουν αύριο υγιή αντανακλαστικά σε οτιδήποτε ονομάζεται κοινωνικό συμφέρον και κοινωνική συνοχή. Πιστεύετε ότι τα παιδιά μου αύριο μεθαύριο θα έχουν την παραμικρή όρεξη να πληρώσουν την σύνταξη σας ή τα φάρμακα σας; Ξέρετε τι θα πουν; Ας έκαναν παιδιά… Εγώ τι φταίω. Αντίθετα, εγώ ήδη πλήρωσα, δεν ξαναπληρώσω τον ίδιο λογαριασμό.

  Σχόλιο by Γιαννίκης Γεώργιος — 06/04/2011 @ 15:42

 11. Κύριε Υφυπουργέ,

  πάλι με τις μετεγγραφές.Εδώ και ένα έτος με συχνότητα 2-3 μηνών το ΥΠΕΠΘ ανακινεί το θέμα των μετεγγραφών για ορισμένες κατηγορίες κοινωνικών ομάδων.
  Γνωρίζετε πράγματι τους λόγους για τους οποίους θεσπίσθηκαν για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους;Μάλλον εσκεμμένα το συγχέετε και δεν μπορώ να δεχθώ ότι δεν είσθε ενήμερος.
  Η ένταξη αυτών των έγινε για καθαρά δημογραφικούς λόγους.Ελπίζω να γνωρίζετε το μέγεθος του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η Χώρας μας.Επίσης ελπίζω να γνωρίζετε και το ομόφωνο πόρισμα της διακομματικής επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.Όταν δεν θα υπάρχουν μαθητές και στην συνέχεια φοιτητές τότε ποιός είναι ο λόγος ύπαρξης τόσων πανεπιστημίων κια σχολών.
  Μιά απορία ,που θεωρώ ότι είναι εύλογη,γιατί αυτή η υπέρ-συγκέντρωση των πανεπιστημιακών σχολών στην Αθήνα και Θεσ/νίκη;Γιατί να υπάρχουν στην Αθήνα κυρίως,δύο και τρία ίδια τμήματα ΑΕΙ και 2 ΤΕΙ;
  Πότε θα σταματήσετε τους΄΄ιπτάμενους διδάσκοντες΄΄ στα περιφερειακά πανεπιστήμια με την βάση τους την Αθήνα;Εδώ δεν έχω ακούσει κάτι να κάνετε.
  Αν υπάρχει τόσο σοβαρό πρόβλημα στα πανεπιστήμια γιατί διευρύνθηκαν το περασμένο καλοκαίρι οι δικαιούχοι;
  Περιμέναμε,οι γονείς με τρία τέκνα και άνω τουλάχιστον να είχαμε την στήριξη της πανεπιστημιακής κοινότητας για ένα τόσο σοβαρό θέμα-πρόβλημα.Φαίνεται ότι είναι καλές οι μελέτες των πανεπιστημιακών που διαπιστώνουν το πρόβλημα-το δημογραφικό-αλλά όταν είναι για το στενό προσωπικό-επαγγελματικό τους όφελος τις ξεχνούν.
  Κύριε Υφυπουργέ,
  υπάρχουν προτάσεις σωστές και υλοποιήσιμες και δίκαιες.Έχετε το θάρρος να τις λάβετε,αλλιώς φτάνει ο εμπαιγμός.
  Πρόταση:Καμία μετεγγραφή απ΄όποιο πανεπιστήμιο εξασφαλίζεται η στέγαση,σίτιση και μετακίνηση των φοιτητών, νυν δικαιούχων για μετεγγραφές με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.Να ξεκινήσετε έναν-ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο και όπου το εξασφαλίζετε να μην επιτρέπετε μετεγγραφές από αυτό.
  Εμείς,οι γονείς με τρία τέκνα και άνω δεν θέλουμε τα παιδιά μας στην αυλή μας.Όταν όμως κάθε τέκνο που σπουδάζει χρειάζεται κατ΄ελάχιστο, και ανάλογα την πόλη,περίπου 1000 ευρώ,και με την παρούσα δύσκολη οικονομική κατάσταση έχει γονατίσει ακόμη και την μέση(οικονομικά) οικογένεια,εσείς σκέφτεσθε την βόλεψη ορισμένων πανεπιστημιακών.
  Φτάνει πιά,να παίζετε στις πλάτες των οικογενειών μας.
  Τα σοβαρά προβλήματα των πανεπιστημίων δεν προέρχονται από τις μετεγγραφές των τέκνων τριτέκνων και πολυτέκνων.Αλλού να στραφείτε,εκεί που είναι η κύρια αιτία.
  Προτάσεις από κλειστά γραφεία και μακρυά από την κοινωνία και την πραγματικότητα,να σταματήσουν επιτέλους.
  Και ένα παράπονο,από ορισμένους πανεπιστημιακούς και μάλιστα πρυτάνεις,να εκφράζοντα απαξιωτικά:΄΄εμείς θα λύσουμε το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας;΄΄Τότε μάλλον σε λάθος θέση ευρίσκονται.

  Σχόλιο by ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΥΡΤΟΥΛΙΔΗΣ — 06/04/2011 @ 16:25

 12. Δεν είστε σαφείς τι θέλετε να κάνετε ,τελικά θέλετε να τιμωρήσετε τις πολύτεκνες οικογένειες; Ναι ή όχι; να μας το πείτε να τελειώνουμε για να ξέρουμε και εμείς τι να κάνουμε. Είναι δυνατόν να μην θέλετε να βοηθήσετε μια οικογένεια που έχει δύο τρία και ίσως περισσότερα παιδιά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση την στιγμή μάλιστα που σας δίνει την ευχέρεια το σύνταγμα άρθρο 21 παρ/2 .Πώς μπορείτε να είστε ανάλγητοι σε μια τόσο ευαίσθητη ομάδα ανθρώπων που στο τέλος βοηθούν με τον τρόπο τους στην ανανέωση του γερασμένου πληθυσμού της Ελλάδος; σκεφτείτε καλά τι θέλετε να κάνετε διότι θα σας τιμωρήσει ο Θεός με τις αποφάσεις που λαμβάνετε κατά της οικογένειας είναι σαν να καταφέρεστε ενάντiα στην θέληση Του. Τόσο πολύ σας στοιχίζει ώστε να επιμένετε να καταργήσετε αυτό το ευεργετικό μέτρο υπέρ των πολύτεκνων οικογενειών έχετε σκοπό την Ελλάδα να την κάνετε παγκόσμια αποθήκη ανθρώπων και έτσι οι Έλληνες είναι υπό διωγμό και μάλιστα οι πολύτεκνοι; Ντροπή σας , αίσχος έχετε ξεπεράσει τα όρια. Αφήστε τις επιστημονικές και λοιπές αναλύσεις και τα πολιτικά τερτίπια και δείτε το κοινωνικό μέρος της όλης υπόθεσης.

  Σχόλιο by Νικλολαος Σμολ — 06/04/2011 @ 18:54

 13. Κύριε Υπουργέ.
  Με ιδιαίτερο προβληματισμό διάβασα το προσχέδιο της διάταξης νόμου για τις μεταγγραφές των φοιτητών πολυτέκνων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.
  Αναμένω να λάβετε υπόψη τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολύτεκνοι και τα παιδιά τους και να αντιμετωπίσετε το θέμα σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές για την ιδιαίτερη προστασία που υποχρεούται να παρέχει η πολιτεία σε αυτούς και την αδυναμία δυσμενέστερης ρύθμισης από αυτήν που ήδη εφαρμόζεται.
  Δεν είναι δυνατό δύο μήνες πριν την εγγραφή των φοιτητών στις Σχολές να θεσμοθετούνται δυσμενέστερες για τους ενδιαφερόμενους διατάξεις.
  Αν είναι τόσο επιτακτική η ανάγκη αλλαγής του συστήματος, τότε αυτό δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στις κατηγορίες που προβλέπει το προσχέδιο της διάταξης. Οπωσδήποτε δε θα πρέπει να διπλασιασθεί το εισοδηματικό κριτήριο (από 50.000 σε 100.000Ε) που είναι το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, στο οποίο υπολογίζεται και το επίδομα πολυτέκνων και οπωσδήποτε θα πρέπει να εφαρμοσθεί στα νέα παιδιά που θα πάνε εφέτος στο Δημοτικό Σχολείο.

  Σχόλιο by Παρασκευάς Σαλίβερος — 06/04/2011 @ 20:22

 14. Γιατί αυτή η διαρκής στοχοποίηση των οικογενειών με πολλά ελληνόπουλα; Γιατί αυτή η αποστροφή στους πολύτεκνους; Γιατί αυτή η τύφλωση στο βαθύ και εφιαλτικό πρόβλημα της πατρίδας μας; 50000 είτε είναι 5μελής είτε είναι 10μελής οικογένεια;

  Σχόλιο by Δημητριάδης Γιώργος — 06/04/2011 @ 21:12

 15. Έχω τέσσερα παιδιά, και διαβάζω τα άρθρα σας και στεναχωριέμαι για τους εξής 2 λόγους:
  1. Στο περιθώριο μας πάτε..
  2. Στην κοινωνική επανάσταση μας προτρέπεται..

  Η απάντηση μου σε όλα αυτά είναι μία: Μαθαίνω στα παιδιά μου ποιοι είστε και γιατί μας στέλνετε στον τοίχο. Έτσι τα παιδιά μου ( 4) και όλα τα άλλα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών θα μάθουν ( είτε το θέλετε είτε όχι), ποιοι πραγματικά είστε. Και όταν αυτή η δύναμη γίνει υπολογίσιμη τότε και μόνο τότε η κοινωνική επανάσταση θα βάλει εσάς στο περιθώριο και εμάς θα μας ανασύρει στην επιφάνεια…και να είστε βέβαιος ότι εκεί στο περιθώριο ανδρώνεσαι και γίνεσαι μαχητής…κάτι για το οποίο εσείς θα κοπιάσετε πολύ για να αποκτήσετε…..λυπάμαι…..

  Σχόλιο by Αγιαννιτόπουλος Αλέξιος — 06/04/2011 @ 23:39

 16. Κύριε Υφυπουργέ
  ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗΝ ΤΑ ΒΑΖΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΟ ΗΡΩΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΙΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ!!!
  Εμείς αγαπούμε έμπρακτα την Πατρίδα μας κι Εσείς μάς πολεμάτε ποικιλοτρόπως…Έλεος πια!!! Ξέρετε τους φοροφυγάδες!…Πιάστε τους! Να πληρώσουν αυτοί τα σπασμένα και όχι εμείς οι αθώοι!!! Θέλετε να ωφελήσετε ή να καταστρέψετε την ΕΛΛΑΔΑ;;; Οι Πολύτεκνοι-όπως πολύ καλά γνωρίζετε, αλλά και υποχρεούστε ως Υπεύθυνος Πολιτικός να γνωρίζετε- είμαστε η μαγιά και ραχοκοκκαλιά του Έθνους!!!Είμαστε οι πλέον Τίμιοι, Ειλικρινείς και Εργατικοί πολίτες!!! Αλλά και οι πλέον ταλαίπωροι εξ αιτίας της πολιτικής Σας…Αγωνιζόμαστε εν γνώσει μας «τον Αγώνα τον καλόν» και αντί επαίνων και προβολής μας ως προτύπων για τη λύση του ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ κ.ά. προβλημάτων, ΕΣΕΙΣ και η Κυβέρνησή Σας μάς θεωρείτε υπεύθυνους για όλα τα κακώς κείμενα…ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!!! Η κοινωνία όλη βράζει…Μην κυνηγάτε άλλο τους ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ…Αλλά ούτε και το φτωχό λαό…Τους αδύνατους και απροστάτευτους…
  Ο γράφων έχω πικράν πείραν! Είδα κιέπαθα να πάρω -δικαστικώς…- τα αδίκως κομμένα πολυτεκνικά επιδόματα της συζύγου μου από τον ΟΓΑ…Και θέλουμε να λέμε ότιτάχα έχουμε κράτος δικαίου…Τα γνωρίζετε Εσείς καλύτερα από εμάς…Εμείς…βουλιάξαμε την οικονομία…
  Έχω οκτώ(8) παιδιά, κάτω των 20 ετών όλα, και ο Θεός ξέρει πώς τα βγάζουμε πέρα…ΜΗΝ ΜΑΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ ΑΛΛΟ!!! Δεν τα φάγαμε μαζί! Κάντε μας έλεγχο,αν φταίμε,και εφαρμόστε αδυσώτητα το ΝΟΜΟ!!! Ελέγξτε όμως και τους γνωστούς-λόγω εξουσίας- «ΕΧΟΝΤΕΣ & ΚΑΤΕΧΟΝΤΕΣ»…Τους ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ!!! Είστε ΑΡΜΟΔΙΟΥ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ!!! Και πράξτε ομοίως…
  Σας ευχαριστώ που μου δώσατε τουλάχιστον το δικαίωμα να Σας πω την άποψή μου…Με τις καταγραφόμενες απόψεις αυξάνει περισσότερο Η ΕΥΘΥΝΗ ΣΑΣ!!!
  Κ.Ζ

  Σχόλιο by ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ — 07/04/2011 @ 00:33

 17. κυριε υπουργέ
  αν στόχος της κυβέρνησής σας είναι να διαλύσετε τη δημόσια δωρεάν παιδεία, σας αξίζουν συγχαρητήρια!ξεκινώντας από το νηπ/γείο, όπου τα μισά προνήπια είναι εκτός τάξης λόγω έλλειψης χώρου και προσωπικού, συνεχίζοντας στο δημοτικό όπου κλείνουν ή συγχωνεύονται γιατί εκεί περισσεύουν τα σχολεία , μετά στη δευτεροβάθμια όπου το φροντιστήριο το νομιμοποιήσατε (αν κάποιος γονιός θέλει να πάρει απολυτήριο το παιδί του) τώρα δίνετε το τελειωτικό χτύπημα!! υπαγορεύετε στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες τις σχολές που μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους (αφού τους κόβετε δικαίωμα μεταγγραφής). είμαι σίγουρη ότι σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν φοιτητές στα παν/μια, αφού καμία οικογένεια δεν θα μπορεί να μεγαλώσει παιδί, πόσο μάλλον να το σπουδάσει.θα μου πείτε¨κανένα πρόβλημα, θα κλείσουμε σιγά σιγά και τα παν/μια¨. σωστός… μόνο που κάποιοι νέοι πρέπει να δουλεύουν για να παίρνετε εσείς σύνταξη…
  εκπαιδευτικός που ήδη συντηρεί 2 σπίτια και σίγουρα δεν θα μπορέσει να συντηρήσει και τρίτο. και ας ανήκει στην <>τάξη των πολυτέκνων

  Σχόλιο by τσιγαρα σοφια — 07/04/2011 @ 01:27

 18. κ.Υπουργέ
  Προσπαθώ να μείνω ακραία καλοπροαίρετος και να δεχθώ
  ότι και εσείς έχετε πέσει θύμα παραπληροφόρησης κύκ-
  λων που τους χαραρακτηρίζει η μισανθρωπία και συστη-
  ματικά προπαγανδίζουν για να πείσουν ότι για όλα τα
  κακά της Ελλάδος φταίνε οι 8000 πολύτεκνες οικογένει-
  ες που πρέπει να τιμωρηθούν και με το να μην σπουδάσουν
  τα παιδιά τους, αφού δεν μπορούν να τα στείλουν σε άλ-
  λη πόλη μακράν της μόνιμης κατοικίας των.
  Για να πεισθώ όμως για την καλή σας πρόθεση παρακαλώ
  να δώσετε ΤΩΡΑ στη δημοσιότητα πόσοι ανά Σχολή μεταγρα-
  φέντες το Ακαδημαικό έτος 2010-2011 ήταν Πολύτεκνοι,πόσοι
  αθλητές,πόσοι από Ολυμπιάδες διαφόρων γνωστικών αντικειμέ-
  πόσοι άρρωστοι,πόσοι για οικονομικούς λόγους, πόσοι ομογε-
  νείς εξωτερικού, πόσοι τρίτεκνοι,πόσοι Μουσουλμάνοι και πόσοι από κατατάξεις ΑΕΙ-ΤΕΙ.
  ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΔΗΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ σημαίνει οτι είναι αληθής ο ισχυρι-
  σμός οτι μόλις το 25% των μεταγραφών είναι πολύτεκνοι.Και
  όμως καταργείτε κάτι που ισχύει εδώ και πολλές δεκαετίες,
  που το σεβάστηκαν ως δίκαιο και ορθό όλες οι Κυβερνήσεις
  δηλ. τα παιδιά των Πολυτέκνων να μπορούν να σπουδάσουν στο
  τόπο κατοικίας των.ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΕ ΤΙΠΟΤΕ
  για αθλητές,αρρώστους,ομογενείς,συμμετέχοντες σε μαθητικές
  Ολυμπιάδες, κ.λ.π. κ.λ.π. που θα μπορούσαν και πιο εύκολα να καταργηθούν,αφού έχουν καθιερωθεί σχετικά πρόσφα-
  τα οι ανάλογες για αυτούς ευεργετικές διατάξεις.Όλα αυτά,
  όπως επίσης και το νέο σύστημα Εισαγωγικών Εξετάσεων που
  θέλετε να καθιερώσετε και στο οποίο το σε ποιό Τμ.Σχολής θα
  σπουδάσει κάποιος θα κρίνεται από καθηγητές Πανεπιστημίων
  με αδιαφανή μάλιστα κριτήρια (δεν ξεχνώ την δημόσια δήλωσή
  σας για Νεπωτισμό στά Πανεπιστήμια)με κάνουν όχι μόνο να
  νοιώθω προδομένος και εξαπατημένος,αλλά και να σκέπτομαι
  ότι ο μεγάλος ΕΛΛΗΝΑΣ μουσικοσυνθέτης και αγωνιστής Μίκης
  Θεοδωράκης είχε απόλυτο δίκιο όταν στην συνέντευξή του στην
  εκπομπή του Γ.Παπαδάκη την 5-4-2011 τον τηλεοπτικό σταθμό
  ΑΝΤ1 μίλησε για πραξικοπηματίες με γάντια και γραβάτες.

  Σχόλιο by Ν.Δημητρόπουλος — 07/04/2011 @ 01:57

 19. Ζητώ εξαίρεση των πολυτέκνων από τις προωθούμενες αλλαγές γιατί είμαστε μόλις το 30% των μετεγγραφόμενων…

  Σχόλιο by ΑΝΝΑ ΛΕΟΥΣΗ — 07/04/2011 @ 06:27

 20. Κε Υπουργέ
  Όλοι καταλαβαίνουμε ότι το κράτος προσπαθεί για το καλύτερο για τους πολίτες ιδίως για αυτούς που έχουν πολλά παιδιά να μεγαλώσουν.Θεωρείται αυτονόητο ότι δεν ασχολούμαστε για το αν θα έπρεπε να έχουμε ή όχι παιδιά, αν και κατά καιρούς σε αυτού του είδους τις συζητήσεις θα υπάρχουν πολλοί που λένε αναίσχυντα «ας μην τα έκανες».Ας πάνε να το πουν στους εκατοντάδες και χιλιάδες άλλους συνανθρώπους μας που κάνουν τεράστιες προσπάθειες και θυσίες να αποκτήσουν παιδί και να ολοκληρωθούν σαν οικογένεια.
  Θεωρώ σωστό,όπου πετυχαίνει κανείς να μένει.Όμως όταν η οικογένειά μου ζει απο το 1948 στην Αθήνα και εγώ είμαι γέννημα θρέμμα απο το 1957 Ηλιουπολίτης δίχως άλλη πατρική γη ή σπίτι αλλού,πώς θέλετε να μην επιθυμώ τα παιδιά μου να σπουδάσουν στον τόπο τους;
  Έτσι σαν πολύτεκνος θα άντεχα να σπουδάσουν αλλού τα παιδιά μου,εφόσον τους εξασφαλίζατε ανεκτή διαμονή (βλέπε εστίες όχι όπως στην σημερινή τους κατάσταση και ιδίως με τα αυστηρά και ασαφή κριτήρια επιλογής) πλήρη διατροφή,και τουλάχιστον 300€ τον μήνα διάφορα έξοδα.Επειδή όμως το κράτος δεν είναι σε θέση ακόμα να τα παρέχει αυτά,τότε ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ το ΥΠΑΡΧΟΝ καθεστώς για τους ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ που δεν προκαλεί δαπάνη για το Δημόσιο.
  Ευχαριστώ.

  Σχόλιο by Π.ΑΡΦΑΝΗΣ — 07/04/2011 @ 07:17

 21. Κύριε Υπουργέ,
  Η πρόταση σας ,ορθή σε πολλά σημεία εμπεριέχει μια ακόμα μεταξύ άλλων αστοχία δικαίου σε βάρος των οικογενειών με πολλά τέκνα. Προσπαθούμε πράγματι να κατανοήσουμε τον βαθύτερο στόχο της πολιτικής επιλογής παραγωγής αντικινήτρων σε όσους Έλληνες επιλέγουν να έχουν περισσότερα των δυο τέκνα.
  Αυτό που κατα την γνώμη μου διαφεύγει του πολιτικού λόγου είναι ότι στην πραγματικότητα στην χώρα αυτή κανένας Έλληνας δεν επέλεξε την πολυτεκνία χάριν των εξαιρετικών προνομίων που του υπόσχεται η πολιτεία να απολαύσει για την επιλογή του. Ως εκ τούτου δεν μπορούμε παρά να σας ζητήσουμε ότι ο ίδιος ο λόγος του Πρωθυπουργού διατείνεται. Να πράξουμε το αυτονόητο. Να αμβλύνουμε το βάρος των οικογενειών με πολλά τέκνα ώστε απλά και μόνο να δώσουμε ίσες ευκαιρίες σε όλα τα Ελληνόπουλα να σπουδάσουν. Πόσο δύσκολή είναι αυτή η παραδοχή; Εκτός και αν υπάρχει κάτι που δεν γνωρίζουμε .
  Κύριε Υπουργέ μου υπάρχει κάτι που δεν γνωρίζουμε;

  Σχόλιο by Γεωργιος Μ. — 07/04/2011 @ 08:26

 22. Συγχαρητήρια κύριε υπουργέ
  Θεωρώ πως το παραπάνω μέτρο θα είναι μία ακόμα φωτεινή στιγμή σε όσες προηγήθηκαν.Πράγματα με το μέτρο του εξορθολογισμού των μεταγραφών πλήτεται καίρια το πρόβλημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.Μετά την δευτεροβάθμια που έμπαιναν συνεχώς μη καταρτισμένοι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί ήρθε η ώρα να αναβαθμίσουμε και την τριτοβάθμια.
  Αυτός ο εξορθολογισμός των μεταγραφών είναι κάτι που συναγωνίζεται σε ποιότητα και τις διαρθρωτικές αλλαγές άοκνα η κυβερνησή μας παρουσιάζει τον τελευταίο χρόνο.Μία κυβέρνηση που έχει κάνει το χρόνο να κυλά πιο γρήγορα (είδατε φέτος το 2 δεκαπενθήμερο του Μαίου ξεκινά από τις 12)ενημερώνει εγκαίρως τους μαθητές (1 μήνα πριν τις εετάσεις τους ενημερώνει πως θα φέρει ρύθμιση ότι μπορούν να αποκτήσουν απολυτήριο χωρίς να δώσουν εξετάσεις ,τι άλλο θέλετε)ενημερώνει πλήρως την κοινή γνώμη για το νέο Λύκειο να ξέρει σε ποια μαθήματα θα δίνουν εξετάσεις οι μαθητές, με ποιους συντελεστές, και σε ποια ύλη.Δείγματα άοκνης εργασίας ,οργανωμένου σχεδίου και θέλησης να κτυπηθούν όλοι αυτοί που έχουν βολευτεί αυτά τα χρόνια όπως είναι οι πολύτεκνοι.Άλλωστε τι έχουν προσφέρειστην ελληνική πολιτεία όλα αυτά τα χρόνια.Μελλοντικούς ανέργους και αφαίμαξη πολύτιμων πορων από τον προυπολογισμό.Δεν τους αξίζει η μέριμνα και η φροντίδα της πολιτείας.
  Μπράβο και πάλι.Επιτέλους βρέθηκαν κάποιοι πολιτικοί που ανακάλυψαν τις αιτίες των προβλημάτων αυτού του τόπου και (μας) δουλεύουν για να τα επιλύσουν.Η πατρίδα μας θα είναι όντως αγνώριστη σύντομα ,και σε αυτούς τους ανθρώπους αξίζει ευγνωμοσύνη και σεβασμός.

  Σχόλιο by ΦΟΛΛΑΣ ΧΑΡΗΣ — 07/04/2011 @ 08:41

 23. Κύριε υπουργέ,
  το να καταργηθούν ρυθμίσεις που κοστίζουν στο δημόσιο για κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να φύγουμε από τη δύσκολη θέση ως χώρα το καταλαβαίνω. Το να μην μπορεί όμως ο πολύτεκνος να φέρει το παιδί του στον τόπο κατοικίας του αυτό είναι καταδίκη των παιδιών μας. Είναι το ίδιο όταν έχεις μόνο ένα παιδί που θελει να σπουδάσει με το να έχεις πέντε παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν; Έτσι καταδικάζετε τους πολύτεκνους ακόμα και όταν είναι καλοί μαθητές να μην ακολουθήσουν τις σπουδές τους λόγω οικονομικών δυσκολιών. Αυτή είναι η δωρεάν παιδεία στη χώρα μας; Εγώ έχω τρία παιδιά, ο σύζυγος είναι στρατιωτικός (που σημαίνει ότι πέρνει μεταθέσεις γιατί και αυτή η ευνοϊκή ρύθμιση περί μεταθέσεων των τριτέκνων και πολυτέκνων καταργήθηκε), εγώ είμαι αποσπασμένη (που σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει η απόσπασή μου και θα επιστρέψω στη θέση μου γιατί καταργήσατε και την συνυπηρέτηση των συζύγων στρατιωτικών), και σε δύο χρόνια θα φύγει το πρώτο παιδί για σπουδές. Αυτό σημαίνει ότι εγώ με δύο μισθούς θα πρέπει να καλύπτω τρία ή και τέσσερα σπίτια αν σπουδάσει και το δεύτερο παιδί μου που ακολουθεί ένα χρόνο μετά. Μας αξίζει τέτοια αντιμετώπιση;

  Σχόλιο by Μ. ΒΕΛΛΗ — 07/04/2011 @ 08:57

 24. Κ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕ
  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΥΠΟΒΑΛΩ ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΜΟΥ ΣΑΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΩΣΤΕ ΤΕΛΙΚΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ.
  ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΑΛΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΛΛΑ ΑΛΟΥ ΕΣΕΙΣ ΧΤΥΠΑΤΕ.
  ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.
  ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΕΙ ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΤΑΥΤΡΟΧΡΟΝΑ 3 ΣΠΙΤΙΑ; ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΓΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΕΥΚΟΛΟ ΑΛΛΑ ΡΩΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΜΑΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΜΙΣΘΩΝ ΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟ.
  ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ. ΟΠΩΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ 2 Η 3 ΜΑΖΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΕΣΕΙΣ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΕ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΑΣΜΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΡΟΝΤΗΣΤΗΡΙΑ ΚΛΠ. ΜΗΝ ΤΑ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΕΞΟΡΙΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΟΥΝΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ.ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΜΙΑ Ο ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΜΕ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΙΑ ΕΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΤΕ ΤΟ ΘΕΜΑ.
  ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΤΕ ΝΑ ΦΑΤΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΛΙ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΥΝΤΟΜΑ.ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΥΧΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ (ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ) ΠΟΥ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΑΡΘΗΚΕ ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΕΥΣΕ Η ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΕΠΙΠΟΛΑΙΟΤΗΤΑ.
  ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΓΩΝΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΒΓΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ.

  Σχόλιο by ΚΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ — 07/04/2011 @ 09:26

 25. Είναι αδικία να καταργηθεί το μέτρο των πολυτέκνων

  Σχόλιο by ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΛΥΓΕΡΟΥ — 07/04/2011 @ 09:32

 26. ειναι πλεον γεγονος οτι η σημερινη πολιτικη υφισταμενη κατασταση ειναι ενα πληγμα στο χειμαζομενο δημογραφικο προβλημα τησ χωρας αραγε θελουμε να υπαρχει η ελλαδα (πλυθησμιακα)μετα απο 50 χρονια?σιγουρα με οσα εξελισονται σημερα ΟΧΙ!!!βεβαια μετα απο 50 χρονια οι ΥΠΕΥΘΗΝΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΤΙΑΣ ΑΥΤΗΣ θα εχουν πεθανει θα αρκουνται οι επιζησαντες σε αναθεματα…ε!!!και…ας δρασουμε δυναμικα ωστε να μην ειμαστε σ αυτους που οι απογονοι μας δικαιωσ θα αναθεματιζουν…το ΔΙΚΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΜΑΣ ΑΦΟΥ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΣΦΑΛΩΣ ΣΗΜΕΡΑ.

  ΓΑΛΑΝΟΣ .Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Σχόλιο by ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ — 07/04/2011 @ 09:36

 27. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΕΧΘΡΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ. ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙ ΤΟΥ, ΜΑΣ ΣΠΡΩΧΝΕΙ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ

  ΣΤΕΚΕΤΕ ΑΠΑΘΕΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΟ ΣΤΙΝ ΑΝΟΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙ 4, 5 Ή ΕΠΤΆ ΠΑΙΔΙΆ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

  ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ 4 ΠΑΙΔΙΩΝ

  Σχόλιο by Κατσούλης ΝΙΚΟΛΑΟΣ — 07/04/2011 @ 09:41

 28. Κ.Υπουργέ
  Ειμαι εκπαιδευτικός σε λύκειο και βλέπω την τάση για σπουδές και σταδιοδρομία στο εξωτερικό των μαθητών.Η πατρίδα μας θα καταλήξει χώρα γερόντων.Άν πραγματικά αγαπάτε τον τόπο μας , στηρίξτε τους αγονιζόμενους πολύτεκνους γονείς , τη ραχοκοκαλιά του έθνους μας , την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον στη δοκιμασμένη πατρίδα μας.

  Σχόλιο by Αθανάσιος Φ. — 07/04/2011 @ 09:44

 29. Είναι εμφανές ότι οι πολύτεκνοι είναι στόχος. είναι εμφανές ότι θέλουν να εξαφανίσουν τους Έλληνες πολίτες και την δωρεάν παιδιά.

  Αυτό που πάτε να κάνετε είναι εθνική προδοσία

  Σχόλιο by ΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΙΑ — 07/04/2011 @ 09:45

 30. Κυρία ΥΠΟΥΡΓΕ και Κύριε ΥΦΥΠΟΥΡΓΕ,

  Είναι επιεικώς απαράδεκτο να μπαίνουν εισοδηματικά κριτήρια στα πολυτεκνικά «δικαιώματα». Στην χώρα μας, μια από τις πιο γερασμένες χώρες του κόσμου, γίνεται μια συνεχή προσπάθεια να «τιμωρηθούν» οι πολύτεκνοι.

  Αν οι πολύτεκνοι είναι τόσο μεγάλο εμπόδιο για την ευημερία του τόπου, θα πρότεινα να γίνει αναθεώρηση του συντάγματος και να καταργηθεί το άρθρο 21 παρ. 2 καθώς επίσης και όλα τα άρθρα που παρέχουν το δικαίωμα της πλήρους ασυλίας και ατιμωρησίας στα όποια ανομήματα υπουργών και βουλευτών.

  Πρέπει επιτέλους να σοβαρευτούμε σε αυτόν τον τόπο.

  Σχόλιο by Γεώργιος ΚΑΛΟΥΤΑΣ — 07/04/2011 @ 10:06

 31. Προς : Κύριο Πρωθυπουργό
  – Κύριο Πανάρετο

  Οι πολύτεκνοι βιώνουν τους τελευταίους μήνες της νέας δημοκρατικής διακυβέρνησης μια αδιανόητη επιδρομή .
  Τελικά βρέθηκε το πρόβλημα που οδήγησε την χώρα μας στην οικονομική κατάρρευση .
  Ευχαριστούμε τον πρωθυπουργό και τους αρμοδίους υπουργούς για την απέραντη και πολύπλευρη στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών .
  Μας γεμίσατε με απέραντη χαρά και αισιοδοξία για το μέλλον μας με ότι έως τώρα ψηφήσατε και εφαρμόσατε , αλλά πολύ περισσότερο με τις νέες αλλαγές που φέρνετε στη βουλή για να μας δώσετε την χαριστική βολή .
  Μπράβο σας …
  Μπράβο σε εσάς που έχετε την ευθύνη της σύνταξης των νομοσχεδίων καθώς και σε όλους εσάς τους συν 151 που λειτουργείτε σαν μαριονέτες και ψηφίζετε .

  Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος
  Θεσσαλονίκη

  Σχόλιο by ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ — 07/04/2011 @ 10:15

 32. Κυριε υφυπουργε ειναι κριμα αυτη η μικρη ομαδα ανθρωπων που ειναι οι πολυτεκνοι να ταλαιπωρουνται τοσο πολυ απο το υπουργειο σας.Κοψατε τον διορισμο τους ωσ εκπαιδευτικους αφηστε τουλαχιστον να μπορουν να εχουν μια ευνοικη μεταχειριση στο θεμα των μεταγραφων των παιδιων τους να λενε οτι κατι τους εδωσε τουλαχιστον το υπουργειο παιδειας.

  Υ.Γ.Ενας ανεργος και αδιοριστος πολυτεκνος εκπαιδευτικος

  Σχόλιο by ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ — 07/04/2011 @ 10:23

 33. Το νέο αυτό μέτρο σας έρχεται να προστεθεί στην οργανωμένη επίθεση εναντίον των πολυτέκνων που αποτελούν τον βασικό αιμοδότη του ταλαίπωρου κράτους μας σε παιδιά που είναι η μόνη ελπίδα για το μέλλον. Φαίνεται κύριοι ότι είστε απλά ανθέλληνες. Λυπάμαι βαθύτατα που είμαι Ελληνίδα. Λυπάμαι για το ήθος που διαμορφώνετε στην κοινωνία μας με τη συμπεριφορά σας. Να είστε σίγουροι ότι θα έρθει γρήγορα η στιγμή που θα έρθετε αντιμέτωποι με τα αποτελέσματα των πράξεών σας.
  Μια

  Σχόλιο by Παπακωνσταντίνου Ελένη — 07/04/2011 @ 11:40

 34. Κύριε Πρωθυπουργέ,
  Κύριοι/Κυρίες Υπουργοί,

  έχω την τύχη να είμαι πατέρας τεσσάρων μικρών παιδιών. Έχω επίσης την τύχη να έχω υοθετήσει 15 πρώην αδέσποτα σκυλιά, παρ’όλο που είναι δική σας δουλειά να φροντίζατε να μην υπήρχαν στους δρόμους της Ελλάδας.

  Μένω στην θεσσαλονίκη. Πέρυσι τον Αύγουστο (2010) η γυναίκα μου αναγκάστηκε να μην δεχτεί τον διορισμό της ως νηπιαγωγός απόφοιτος ΑΕΙ γιατί με το καινούργιο “προοδευτικό” καθεστώς σας διαθέσιμες θέσεις για πολύτεκνους νηπιαγωγούς υπήρχαν μόνο στα νησιά και στην Λακωνία και θα έπρεπε να παραμείνει εκεί τουλάχιστον τρία έτη.

  Να διαλύσουμε δηλαδή την οικογένεια μας και να βλέπω τουλάχιστον δύο απο τα παιδιά μου δύο-τρεις φορές τον χρόνο το πολύ. Είναι προφανές ότι μας κοροιδεύετε και ότι θέλετε να εκδικηθείτε τους πολύτεκνους που εργάζονται ΟΛΗ μέρα είτε στην δουλειά τους είτε στο σπίτι για να αναθρέψουν τις καινούργιες “φουρνιές” Ελλήνων πολιτών. Είναι σαν να μας λέτε δηλαδή ότι δεν θέλετε τέτοιους ανθρώπους στην χώρα. Να θυμάστε όμως ότι η Ελλάδα είναι δική μας και όχι δική σας.

  Ευτυχώς για μένα τα παιδιά μου είναι ακόμη μικρά και θέλω 9 έτη ακόμα για να στέιλω τον μεγάλο μου γιό σε κάποιο πανεπιστήμιο για σπουδές. Αν δεν αλλάξει κάτι στην χώρα που έχει πάρει τον κατήφορο εδώ και δεκαετίες, και σε αυτό φταίνε όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν από την χώρα τις τελευταίες δεκαετίες αλλά για τα πρόσφατα χάλια ευθύνεστε εσείς, σύντομα θα λάβω τα ανάλογα μέτρα για να μεταναστεύσω σε άλλη χώρα με την οικογένεια μου κι δεν θα χρειάζεται να σας παρακαλάμε για τα αυτονόητα, αλλά ούτε για να μας βοηθήσετε να έχουμε τα παιδιά μας στην πόλη που κατοικούμε όταν θα φοιτήσουν στα υποβαθμισμένα και γεμάτα σαπίλα και οικογενειοκρατία “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ” ιδρύματα σας.

  Ο λόγος όμως που γράφω αυτά τα σχόλια είναι για να συμπαρασταθώ στους συνάδελφους πολυτέκνους αναξάρτητα από το αν θα μείνω στην Ελλάδα και να σας ζητήσω να μην βασανίζετε τους πολύτεκνους σε κάθε ευκαιρία όπως και στο θέμα των μεταγραφών.

  Πιστεύω ότι κάθε μέρα είναι η πρώτη μέρα για το υπόλοιπο της ζωής μας και ακόμη και σήμερα μπορείτε να βρείτε το θάρρος να αλλάξετε πορεία. ΣΗΜΕΡΑ. ΤΩΡΑ. Ποτέ δεν είναι αργά αλλά φοβάμαι ότι το σημείο που δεν θα μπορεί η χώρα να αντιστρέψει την πορεία της προς το καλό πλησιάζει όλο και περισσότερο. Φτιάξτε άμεσα δίκαιους νόμους αλλά βρείτε και τον τρόπο να τους εφαρμόσετε άμεσα, σωστά και δίκαια χωρίς εξαιρέσεις για τους “μεγάλους” και τους “δικούς” σας.

  Αν κατοικούσαμε σε αξιοπρεπή χώρα δεν θα νοιαζόμασταν για επιδόματα και είδική μεταχείρηση. Σε πολλές χώρες έχουν αληθινή ανάπτυξη και πραγματικές ευκαιρίες. Έτσι που έχουμε φτάσει όμως είμαστε αναγκασμένοι να δεχτούμε με σκυμένο το κεφάλι οποιοδήποτε ξεροκόμματο μας πετάξετε γιατί το εισόδημα μας μειώνεται συνεχώς και ο καθένας δέχεται οτιδήποτε του προσφέρουν για να επιβιώσει.

  Εγώ αν ήμουν στη θέση σας δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ με αυτά που κάνετε και με αυτά που αφήνετε να γίνονται στην χώρα.

  Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει γιατί απλούστατα ποτέ δεν ζεί. Αν και με αυτά που γίνονται στις μέρες μας δεν είμαι σίγουρος για το πρώτο.

  Παύλος Μανακίδης,
  Θεσσαλονίκη

  Σχόλιο by Παύλος Μανακίδης — 07/04/2011 @ 12:09

 35. ΕΛΕΟΣ ΚΥΡΙΕ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕ.ΓΙΑΤΙ ΠΑΛΙ ΧΤΥΠΑΤΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ?ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ?ΑΝΤΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΥΝΟΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΟΒΕΤΕ ΤΑ ΚΕΚΤΗΜΕΝΑ ΕΤΩΝ.ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ….

  Σχόλιο by Αργύρης — 07/04/2011 @ 12:13

 36. Και πάλι οι Πολύτεκνοι στο στόχαστρο.Για όλα τα δεινά αυτοί ειναι υπεύθυνοι.Εξαφανίστε τους!!!!!!Νομίζω ότι αυτοί που έχουν την ευθύνη της σύνταξης του νομοσχεδίου και προτείνουν αυτά τα πράγματα ή δεν έχουν οικογένεια ή δεν εχουν λογική.Λίγο φιλότιμο δεν θα έβλαπτε……..

  Σχόλιο by ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΟΛΤΣΗΣ — 07/04/2011 @ 12:20

 37. Κύριε Υφυπουργέ,

  Είμαι πατέρας 4 ανηλίκων τέκνων τα όποια σε δύο χρόνια το ένα μετά το άλλο θα μπαίνουν στην διαδικασία των εξετάσεων. Εκτός αυτού αποφάσισα –αν και σαράντα χρονών- φέτος να δώσω και εγώ Πανελλαδικές εξετάσεις, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να κάνω ένα παιδικό μου όνειρο πραγματικότητα. Επίσης με αυτή τη πράξη ήθελα δώσω στα παιδιά μου να καταλάβουν, ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε αδιάκοπα και να εξελισσόμαστε συνεχώς, για το καλό το δικό μας, το κοινωνικού συνόλου, αλλά και της πατρίδας μας.
  Κατά την ταπεινή μου άποψη, με τις αλλαγές που σχεδιάζετε να κάνετε στις μετεγγραφές των φοιτητών, πλήττετε κατά κύριο λόγο τις πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες δεν ευθύνονται καθόλου για την κατάσταση που επικρατεί στις μετεγγραφές μέχρι τώρα. Ο αριθμός των πολυτέκνων που μετεγγράφονται, είναι μια μικρή μειοψηφία μέσα στο γενικό σύνολο όλων των άλλων κατηγοριών. Επίσης, θα ήθελα να σας θυμίσω την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ειδική φροντίδα του Κράτους απέναντι στις πολύτεκνες οικογένειες.
  Κατά τη γνώμη μου, εκτός από τις βελτιώσεις σε εστίες, συσσίτια που έχουν ειπωθεί, θα έπρεπε το κονδύλι για το κάθε φοιτητή να τον ακολουθεί και στο ΑΕΙ – ΑΤΕΙ το οποίο θα μετεγγραφεί. Με αυτόν τον τρόπο και το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα το οποίο θα τον δεχτεί δε θα είχε πρόβλημα, αλλά και το άλλο το οποίο θα τον έχανε, θα προσπαθούσε να γίνει καλύτερο, έτσι ώστε να προσελκύσει περισσότερους φοιτητές.
  Αγαπητέ κύριε Υφυπουργέ, παρακολουθώντας τον αγώνας σας κατά της οικογενειοκρατίας στα Εκπαιδευτικά μας Ιδρύματα, θεωρώ ότι είστε πάνω απ΄ όλα είστε σωστός και δίκαιος. Ευελπιστώ ότι θα επανεξετάσετε και τα εισοδηματικά κριτήρια, και το να σπουδάζει ο φοιτητής το αντικείμενο που θέλει, αλλά κυρίως το να μην μείνει κανένας πολύτεκνος φοιτητής, μακριά από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του

  Με τιμή

  Σχόλιο by Χρήστος — 07/04/2011 @ 12:39

 38. Κύριε Υπουργέ,

  Είναι κρίμα, εν μέσω της μεγαλύτερης κρίσης που βιώνει η πατρίδα μας, να στοχοποιούνται οι πολύτεκνοι, από τους οποίους η πολιτεία ζητά να θυσιάσουν ακόμη και το δικαίωμα στη μόρφωση των παιδιών τους, θεσπίζοντας αυθαίρετα, αναιτιολόγητα και εντελώς άδικα εισοδηματικό κριτήριο.

  Όπως θα έπρεπε να γνωρίζετε, σε όλες τις περιπτώσεις σχετικών προσφυγών, η Δικαιοσύνη αποφάσισε ότι η προστασία της πολύτεκνης οικογένειας είναι επιταγή του Συντάγματος για την επίλυση του σοβαρού δημογραφικού προβλήματος της χώρας μας και συνεπώς δεν υφίσταται περιορισμός της σχετικής προστασίας λόγω ¨υψηλού¨ οικογενειακού εισοδήματος.

  Και εν τέλει, ποιος μπορεί να υποστηρίξει με σοβαρά επιχειρήματα ότι σήμερα μια 6μελής, 8μελής ή 10μελής οικογένεια με οικογενειακό εισόδημα 50.000 ευρώ μπορεί να συντηρεί 1, 2 ή περισσότερα επιπλέον νοικοκυριά;

  Δεν είναι όλα θέμα οικονομίας κύριε Υπουργέ.

  Ας σκεφθούμε επιτέλους και το μέλλον της πατρίδας μας, γιατί το μέλλον είναι τα παιδιά μας.

  Σχόλιο by ΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ — 07/04/2011 @ 12:59

 39. Κύριε Υφυπουργέ,

  Βρήκατε την πιο άκαιρη και δύσκολη στιγμή να χτυπήσετε τις πολύτεκνες και τις τρίτεκνες οικογένειες, τη χρονιά της μεγαλύτερης, τα τελευταία 50 χρόνια, οικονομικής κρίσης της χώρας μας, τη χρονιά των περικοπών σε μισθούς, δώρα, επιδόματα, ακόμα και πολυτεκνικά, όπως ακούμε ότι σχεδιάζει η κυβέρνησή σας , αυτήν την τόσο δύσκολη εποχή σχεδιάζετε τη αλλαγή στις μετεγγραφές φοιτητών, βάζοντας ποσοτικό περιορισμό για τις ήδη επιβαρημένες πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, πράγμα που θα είναι δυσβάσταχτο οικονομικά για τις οικογένειες εκείνες που το παιδί τους δεν θα παίρνει μετεγγραφή λόγω του ποσοτικού περιορισμού.
  Ακόμα πιο δυσβάσταχτο, αξεπέραστο ίσως, θα είναι για αυτές τις οικογένειες που σπουδάζουν ήδη ένα, δύο ή περισσότερα παιδιά σε άλλη πόλη από αυτή που διαμένουν οι ίδιοι και έχουν και άλλο παιδί υποψήφιο. Έχετε υπολογίσει πόσο θα είναι το οικονομικό κόστος γι’ αυτές τις πολύτεκνες ή τρίτεκνες οικογένειες για 4-5 χρόνια τουλάχιστον αφού θα αναγκάζονται να συντηρούν 3 σπίτια; Θεωρείτε ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν μέσα στην οικονομική κρίση που βιώνουμε;
  Όσο για την λύση που δίνετε να σπουδάσει σε άλλο τμήμα, άσχετο με την επιθυμία του υποψήφιου, στην ίδια πόλη με τα αδέρφια του – στην ουσία να αλλάξει αντικείμενο σπουδών – πώς μπορείτε να το πείτε αυτό σε ένα παιδί 1 μήνα πριν την έναρξη των εξετάσεων; Πώς μπορείτε να πείτε σε ένα παιδί να θυσιάσει τα όνειρά του για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών λόγω της αδυναμίας της οικογένειας να ανταπεξέλθει στα παραπάνω έξοδα και όταν 2-3 χρόνια πριν ετοιμαζόταν γι’ αυτό;
  Λόγω λοιπόν των δύσκολων αυτών οικονομικών συνθηκών θα πρέπει η σχεδιαζόμενη αλλαγή να αναβληθεί και οι μετεγγραφές να παραμείνουν ως έχουν αφού ούτως ή άλλως το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια θα αλλάξει σε τρία χρόνια. Δεν είναι τώρα εποχή για πρόσθετες και τεράστιες οικονομικές επιβαρύνσεις για τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες. ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ.

  Αναστασία τρίτεκνη μητέρα

  Σχόλιο by Αναστασία — 07/04/2011 @ 13:29

 40. Συμφωνώ με το κ. Μαντέλλη και με όποιους ο ίδιος συμφωνεί.
  Επισημαίνω ότι στις στρατιωτικές σχολές ίσχυε ένα ποσοστό των εισακτέων να είναι από ειδικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των πολυτέκνων.
  Παρατηρώ όμως ότι και σε αυτή τη προσπάθεια «εξορθολογισμού» ενός προβλήματος, εκ μέρους της πολιτείας δεν κτυπιέται το κακό στη ρίζα του.
  Τα εισοδηματικά κριτήρια θα ήταν δίκαιη επιλογή, αν υπήρχε και εκεί «εξορθολογισμός».
  Πρέπει καταρχάς να εξυγειανθούν (στη πράξη και όχι με ανεφάρμοστους νόμους) οι βασικές οργανωτικές δομές που συνεισφέρουν σε αυτή τη στρεβλή κατάσταση και μετά να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στη βελτίωση του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

  Σχόλιο by Στρατάκος — 07/04/2011 @ 13:43

 41. Με τόσο μίσος που εισπράτουμε από την πολιτική της Κυβέρνησης, όλο και λιγότερο θα βοηθάω την εισοδηματική πολιτική σας…Και ξεκινάω από τις αποδείξεις.Ούτως ή άλλως είναι τόσα πολλά τα έξοδα του σουπερμάρκετ που καλύπτουν το αφορολόγητο.
  Πατέρας 4 παιδιών.

  Σχόλιο by Πέτρος — 07/04/2011 @ 18:05

 42. Κε Πανάρετε,

  Κατ” αρχάς βρίσκω πραγματικά χρήσιμη την ανοιχτή συζήτηση που έχει ανοίξει με πρωτοβουλία του Υπουργείου για το θέμα των μετεγγραφών ΑΕΙ – ΤΕΙ. Μόνο μια τέτοια συζήτηση μπορεί να φωτίσει αποτελεσματικά το θέμα, ώστε να μην περιορίζεται σε κάποιους στενούς και αφανείς κύκλους πεφωτισμένων, τεχνοκρατών ή λομπίστες επιμέρους συμφερόντων.

  Φοβάμαι όμως ότι, με τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση αυτού, του τόσο σοβαρού θέματος, για τόσες πολλές οικογένειες, από πλευράς του Υπουργείου, δημιουργούνται εύλογες αμφιβολίες για τους πραγματικά επιδιωκόμενους σκοπούς των ρυθμίσεων που προτείνονται. Αμφιβολίες που συνδέονται με την έλλειψη ουσιαστικής διαφάνειας, παρά την τυπική ύπαρξής της.

  Και εξηγούμαι:

  1) Για ποιό λόγο η διαβούλευση αυτή δεν γίνεται στο http://www.opengov.gr/ypepth/, τον επίσημο τόπο διαβουλεύσεων του υπουργείου;

  2) Πότε θα δημοσιευτούν τα ακριβή στοιχεία αριθμού μεταγραφών ανά κατηγορία, τμήμα προέλευσης, τμήμα προορισμού και έτος (της τελευταίας ας πούμε 10-ετίας), στα οποία βασίζονται οι προτεινόμενες ρυθμίσεις; Δεν είναι αυτονόητο ότι μόνον έτσι θα μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι να σχηματίσουν και αυτοί πραγματικά βάσιμη γνώμη για το μέγεθος του προβλήματος και την αποτελεσματικότητα των προτάσεων;

  3) Γιατί οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα πρέπει να αφορούν τους φετινούς υποψήφιους, και η συζήτηση αυτή να γίνεται μόλις ένα μήνα πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων; Μετά την αναστάτωση του Γενάρη με την πρόταση βιαστικής αλλαγής του χρόνου συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, γιατί είναι αναγκαία και αυτή η νέα αναστάτωση των οικογενειών και των ίδιων των υποψηφίων; Γιατί τόση βιασύνη;

  Θεωρώντας επομένως, καλοπροαίρετα και ελπίζω όχι αφελώς, την τρέχουσα διαδικασία διαβούλευσης ως προετοιμασία της ουσιαστικής επίσημης διαβούλευσης που θα πρέπει να ακολουθήσει, και όχι ένα crash τεστ των αντανακλαστικών αυτών που θίγονται, περιμένω με ενδιαφέρον τις απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές, και κυρίως τη δημοσίευση των στοιχείων των περασμένων μεταγραφών (που προφανώς θα βρίσκονται άμεσα διαθέσιμα σε πρώτη ζήτηση, πχ από τον κ. Πρωθυπουργό).

  Σε ότι αφορά, τέλος, την ουσία των προτάσεων, προφανώς και ως πατέρας τεσσάρων παιδιών, το μεγαλύτερο από τα οποία είναι φετινός υποψήφιος, είμαι δυσαρεστημένος και διαφωνώ με τις προτάσεις αυτές. Δεν είναι λίγο να έχεις ήδη χάσει ένα 20% του εισοδήματός σου, και να σου ζητείται, έτσι με μια υπογραφή υπουργού, ενδεχομένως άλλο ένα 20% για τις σπουδές του πρώτου σου μόνο παιδιού. Όσο για τα επόμενα; Ας μην το σκεφτόμαστε. Μέχρι το 2013, ποιος ζει και ποιος πεθαίνει!

  Η ουσία είναι ότι οι πολύτεκνοι ενοχλούν και με την ύπαρξή τους και μόνο. Χαλάνε την πιάτσα των ολιγομελών οικογενειών που δυσκολεύονται να διαχειριστούν το ένα και μόνο καλομαθημένο παιδί τους. Που κάνουν φανερό ότι η ευτυχία δεν βρίσκεται στις καριέρες των γονιών με το ένα και μόνο παιδί, αλλά στην αγάπη που μπορεί να καλλιεργείται μέσα στην πολυμορφία των προσώπων των μεγάλων οικογενειών.

  Φαίνεται όμως, πως ξανάρχεται ο καιρός που οι οικογένειες μπορούσαν να σπουδάζουν το πολύ ένα παιδί, το πιο καλό στα γράμματα. Τα άλλα, ας γίνουν γκαρσόνια. Τι γίνεται όμως αν είναι περισσότερα από ένα τα καλά στα γράμματα; Έ, λοιπόν, δεν είναι αυτά που θα χαθούν. Και τα ορφανά πορεύονται κι’ οι χήρες κονομιούνται, πού ‘λεγε η σοφία των γερόντων. Μήπως όμως η πραγματικά χαμένη θα είναι η χώρα μας, μην αξιοποιώντας τα προικισμένα της παιδιά;

  Παρ’ όλα αυτά, να δεχθώ την όποια νέα θυσία. Εσείς όμως, μπορείτε να δεσμευτείτε ότι κάθε ευρώ που θα στερηθούν οι οικογένειες των μη μεταγραφόμενων παιδιών, θα προστίθεται σε άλλο ένα που θα συλλέγεται από τους φοροδιαφεύγοντες, για να χρηματοδοτούνται οι σπουδές παιδιών πραγματικά άπορων ή άνεργων γονιών;

  Φιλικά, αλλά με λίγες δυστυχώς ελπίδες για ανταπόκριση στις προσδοκίες μου.

  Σχόλιο by Μαυρογιάννης Ιωάννης — 07/04/2011 @ 19:31

 43. Μετά από τέτοιο μένος εναντίον των πολυτέκνων και τέτοιο κατατρεγμό δεν έχω κουράγιο να επιχειρηματολογήσω κατά των διατάξεων του νομοσχεδίου.Όχι μόνο δεν αναγνωρίζεται η ιδιαιτερότητα της κατηγορίας αυτής των πολιτών που έχει ανάγκη από την ιδιαίτερη φροντίδα του κράτους, ώστε τα μέλη της να μην περιθωριοποιηθούν αλλά ούτε το μόνο αυτονόητο για κάθε ευνομούμενη Πολιτεία: ο σεβασμός στο Σύνταγμα!
  Κυρία Διαμαντοπούλου και κύριε Πανάρετε, έχω μόνο μία ερώτηση:
  Αυτές οι διατάξεις που περνάτε στα νομοσχέδια εναντίον ομάδων πληθυσμού ιδιαίτερα ευαίσθητων όπως οι πολύτεκνοι πιστεύετε ότι είναι σύμφωνες με την έννοια του κοινωνικού κράτους; Αν ναι, τότε το μη κοινωνικό κράτος πως θα μεταχειριζόταν τους πολύτεκνους;

  Σχόλιο by ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΪΤΑΝΑΣ — 07/04/2011 @ 21:04

 44. ΤΟ ΕΣΤΕΙΛΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ.ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΤΕ;

  ΑΥΤΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΦΘΑΝΕΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΕΘΝΙΚΗΣ.ΔΕΝ ΦΤΑΙΝΕ ΑΥΤΟΙ ΑΛΛΑ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΝΤΑΣ ΝΩΠΟ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥΣ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΤΟ 1997 ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΔΕΝ ΕΒΑΛΑΝ ΜΥΑΛΟ ΚΑΙ ΞΑΝΑΕΔΩΣΑΝ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ!!!!
  ΓΙΑΤΙ ΚΥΡΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΑΤΕ;ΓΙΑΤΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤ’ΙΔΙΑΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΥΠΕΡ ΜΑΣ:<>.Ε! ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΑΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΟΥΜΕ ΘΕΡΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΡΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ.
  ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΗΘΑΡΓΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΤΕ ΠΕΣΕΙ.ΠΙΕΣΤΕ ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΤΙ:<<ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΑΝ ΘΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ή ΟΧΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ,ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΑΝ ΕΡΘΕΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΩΡΑ ΝΑ ΑΚΟΝΙΣΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ……..ΑΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑΡΕΣ ΜΕΡΕΣ…….
  ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ) <> ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΕΣΤΟΙ ΣΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ!!
  ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΩ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΠΙΠΙΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΡΑΜΕΛΑ:<<ΚΑΙ ΤΙ ΜΑΣ ΝΟΙΑΖΕΙ ΑΝ ΕΙΣΘΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ;ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΙ ΘΑ ΑΠΟΓΙΝΟΥΝ;
  ΑΠΑΝΤΩ:ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤε ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΦΑΝΘΕΙ ΟΤΙ:<<«Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικοτέρου δημοσίου συμφέροντος προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος της χώρας.»
  ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΠΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ή ΤΟ ΠΟΛΥ ΔΥΟ, ή ΕΙΝΑΙ ΚΟΥΦΟΙ;
  ΜΠΟΡΕΙ ΚΥΡΙΟΙ Η Ν.Δ ΝΑ ΕΚΑΝΕ ΑΡΚΕΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟΚ.
  ΘΕΣΠΙΣΕ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ,ΘΕΣΠΙΣΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 25% ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ,ΔΥΟ (2) ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ ΚΑΘΑΡΑ ΜΕ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ.ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ:ΔΩΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ, ΟΧΙ ΠΑΡΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΞΑΝΑΨΗΦΙΣΟΥΜΕ;
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΥΝΤΕΛΑΚΗΣ
  ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ 5 ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ

  Σχόλιο by ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ — 07/04/2011 @ 21:14

 45. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση εκτός από οικονομία στα χρήματα, αποφάσισε να κάνει οικονομία και στους πολίτες…
  Αλλιώς δεν εξηγείται η με τόση σπουδή δίωξη της πολύτεκνης οικογένειας που άρχισε με την κατάργηση των διορισμών των εκπαιδευτικών, συνεχίστηκε με την κατάργηση των ειδικών κατηγοριών στις μεταθέσεις και τοποθετήσεις, την κατάργηση των πολυτεκνικών επιδομάτων (ακόμα δεν έχει κλείσει το θέμα) και ολοκληρώνεται(;) εσχάτως με την αλλαγή του συστήματος εγγραφών/μετεγγραφών.
  Έτσι όπως πάμε, οι μόνοι πολύτεκνοι Έλληνες σε λίγα χρόνια θα είναι αυτοί του εξωτερικού, εκεί δηλαδή που αναγνωρίζεται η αξία της πολύτεκνης οικογένειας και υλοποιείται η ουσιαστική στήριξή της.
  Φαίνεται ότι ο κ. Υφυπουργός προσπαθεί να διορθώσει τα λάθη των προηγουμένων κυβερνήσεων με τέτοιου τύπου νομοθετήματα. Αντί να εξετάσει και να προσπαθήσει να διορθώσει τη σκοπιμότητα (και βιωσιμότητα) της ίδρυσης δεκάδων πανεπιστημιακών σχολών και ΤΕΙ σε κάθε γωνιά της Ελληνικής επαρχίας (σε πλήρη αναντιστοιχία με την κατανομή πληθυσμού και τα προβλεπόμενα δημογραφικά στοιχεία), επιχειρεί να συντηρήσει τις σχολές της επαρχίας με μετακινήσεις φοιτητικού πληθυσμού από το κέντρο προς την περιφέρεια!
  Εκτός αν ο στόχος είναι η ενίσχυση των τοπικών οικονομιών, οπότε η όλη προσπάθεια εντάσσεται πλέον στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή του Υπουργείου Ανάπτυξης…
  Το «ορθολογικό» κριτήριο εισοδήματος απλώς θα το προσπεράσω, αφού όλοι γνωρίζουμε ότι το μόνο στοιχείο που δεν γίνεται πιστευτό από κανέναν στην Ελλάδα, με πρώτο και καλύτερο το ίδιο το Κράτος, είναι το εισόδημα που δηλώνεις. Δεν ξέρω που καθορίζονται οι 50.0000€ στις οποίες αναφέρονται οι προηγούμενοι σχολιαστές, αλλά αν η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε πλαφόν αυτής της τάξης μεγέθους, ας αναλογιστούν τι είδους δικαιοσύνη θα είναι μια οικογένεια με 4 παιδιά και 49.000€ εισόδημα να εντάσσεται στην ειδική κατηγορία, ενώ μια οικογένεια με 51.000€ και 8,9 ή 10 παιδιά να μην εντάσσεται! Το μόνο που θα πετύχετε θα είναι απλώς τα παιδιά των πολυτέκνων να μην πηγαίνουν να σπουδάσουν και να αποκλείονται οριστικά από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Γιατί ποια πολύτεκνη οικογένεια που έχει ήδη πληγεί από τις συνεχείς μειώσεις μισθών, επιδομάτων, φοροαπαλλαγών κλπ και τις συνεχείς αυξήσεις του ΦΠΑ θα μπορεί να ανοίξει δεύτερο σπίτι στην επαρχία; Ωραίος Σοσιαλισμός!
  Κύριε Υφυπουργέ,
  Αφήστε ήσυχους τους πολυτέκνους, γιατί σε αυτούς τους λίγους «τρελούς» βασίζει αυτός ο δύσμοιρος τόπος τη συνέχειά του. Στην αντίθετη περίπτωση, το ΥΠΔΒΜ θα γίνει ένα Υπουργείο με πολλούς υπαλλήλους διδάσκοντες χωρίς όμως διδασκομένους και εσείς και οι διάδοχοί σας, Υπουργοί άνευ αντικειμένου!

  Γιώργος Προκοπίου
  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

  Σχόλιο by Γιώργος Προκοπίου — 07/04/2011 @ 21:49

 46. Αξιότιμε κε υφυπουργέ,
  1)Το άρθρο 21 παρ.2 του συντάγματος της Ελλάδος αναφέρει ότι οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος.
  2)Οι πολύτεκνοι έχουν μικρό ποσοστό στις μεταγραγραφές.

  Με τιμή, Βασίλης Φρατζίσκος

  Σχόλιο by Βασίλης Φρατζίσκος — 07/04/2011 @ 21:56

 47. Να απαντήσω στον κ. Στρατάκο και Μαντέλη για να γνωρίζουν για τα εισοδηματικά όρια…

  Φέτος στο ΤΕΙ Πειραιά για οικογένεις με 2 παιδιά που έχει συμφωνα με το νόμο 45000 όριο εισόδημα… ΠΗΡΑΝ 4 ΑΤΟΜΑ ΤΕΛΙΚΑ με ειόδημα από 0 έως 3000 € ο τελευταίος (από 70 αιτήσεις που υπήρχαν)!!! ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ οι 2 Αλλοδαόί, γιατί είχαν ΜΗΔΕΝ εισόδημα.

  Οι πολύτεκνοι είναι λίγοι δεν πρεπει κ. Υφυπουργέ να τους περιορίσετε τις θέσεις, ώστε να τους βλέπουμε και οι υπόλοιποι… μήπως κάνουμε κανένα παιδί παραπάνω!

  Αυτά από Μη πολύτεκνο, αλλά βλέπω την αδικία και δεν μπορώ να μην μιλήσω..

  Σχόλιο by Πέτρος Νικολόπουλος — 07/04/2011 @ 22:05

 48. κ. Υπουργέ,
  Το πρόβλημα των μετεγγραφών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, είναι πράγματι ένα πρόβλημα που χρειάζεται «εξορθολογισμό». Αυτό όμως δεν θεραπεύεται με γενικότητες π.χ 1) εισοδηματικά κριτήρια την στιγμή που η φοροδιαφυγή όσων μπορούν να κρύψουν τα πραγματικά τους εισοδήματα είναι κοινό μυστικό. Σας γνωστοποιώ ότι η κόρη μου δεν πήρε κάποια υποτροφία «λόγω εισοδηματικών κριτηρίων»- καθώς είμαστε και οι δυο γονείς μισθωτοί, και πήρε κόρη μεγαλοδικηγόρων που όμως δήλωναν κατώτερο εισόδημα από μας .
  Ζητώ την εξαίρεση των πολυτέκνων και τριτέκνων οικογενειών από την θέσπιση οικονομικών κριτηρίων. Δεν μπορεί μια οικογένεια υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες να συντηρεί φοιτητές σε δυο τρεις διαφορετικές πόλεις.
  Έχουμε πια αρχίσει να αισθανόμαστε διωκόμενοι επειδή είμαστε Έλληνες, βαρειά φορολογούμενοι πολίτες και οικογενειάρχες. Είναι φορές που σκέπτομαι ότι η προνομιακή αντιμετώπιση ανήκει πλέον μόνο στους μή Έλληνες , αλλοδαπούς και λαθρομετανάστες…. εκτός κι αν ο σκοπός σας είναι να κυβερνήσετε σε αλλοδαπούς πλέον και όχι σε Έλληνες….

  Σχόλιο by ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ — 07/04/2011 @ 22:36

 49. ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΠΑΛΙ ΤΙΜΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΝΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ? ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ, ΕΙΝΑΙ ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ, ΕΙΝΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ, ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΟΣΙΑ. ΜΑΣ ΕΧΕΤΕ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟ ΟΡΙΟ. ΛΙΓΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΟΥΤΕ ΝΑ ΚΡΥΦΤΕΙΤΕ.

  Σχόλιο by ΓΑΛΑΝΟΣ — 07/04/2011 @ 22:36

 50. Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,

  Τόσες φορές έχουμε διατυπώσει ενστάσεις για τις δρομολογούμενες και επιτελούμενες αλλαγές σχετικά με τους πολυτέκνους αλλά δυστυχώς λίγο εισακούονται. Ως πολύτεκνος πατέρας 6 ανήλικών παιδιών σας απευθύνω έκκληση. Με τις αλλαγές που προτείνετε στις μεταγραφές σχετικά με τους πολυτέκνους καρφώνετε ακόμα ένα καρφάκι στις υπάρξεις μας. Ελάτε στη θέση μας . Βάλτε για λίγο τον εαυτό σας στη κατάστασή μας. Με ολοένα μειούμενες αποδοχές και ολοένα αυξανόμενο κόστος διαβίωσης κυριολεκτικά παίζεται με την επιβίωσή μας. Κι αν τα πράγματα είναι εξοντωτικά για τις οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά τι να πούμε εμείς; Τελειώνοντας σας εύχομαι ολόψυχα να γίνεται πολύτεκνος!! Ίσως τότε να δείτε τα πράγματα λίγο διαφορετικά.
  Με τιμή Γιάννης Κωτσαλάς
  Εκαπιδευτικός

  Σχόλιο by ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΑΛΑΣ — 07/04/2011 @ 23:38

 51. Κε Υπουργέ,
  επιτέλους πότε αυτή η χώρα θα σταματήσει να τρώει τα παιδιά της; Είμαι πατέρας τεσσάρων παιδιών και αναρωτιέμαι πραγματικά για ποιά ιδανικά θα πρέπει να μιλώ στα παιδιά μου.
  Τον Θεό τον ξεχάσαμε,
  την πατρίδα την χάνουμε,
  το μόνο που απέμεινε είναι η ενωμένη και ευλογημένη Ελληνική οικογένεια η οποία με διαφόρους τρόπους χτυπιέται χωρίς έλεος.
  ΟΧΙ απλά ζητούμε, αλλά απαιτούμε από ανθρώπους που είναι υποχρεωμένοι να μας προστατέψουν λόγω της θέσης τους που ο λαός τους έδωσε,αλλά και του όρκου τους , να το κάνουν, χωρίς να μας προβάλλουν δικαιολογίες του τύπου αξιοκρατίας ή δικαίας κατανομής εισακτέων κλπ.
  Αναρωτηθήκατε άραγε το δυσβάστακτο κόστος της παραπαιδείας;
  Αναρωτηθήκατε άραγε το πως μελετά και προετοιμάζεται ένα παιδί για εξετάσεις όταν στο περιβάλλον του βρίσκονται άλλα μικρότερα παιδιά; Άν έχει τον δικό του χώρο, άν έχει ησυχία, ψυχική γαλήνη ή τέλος πάντων τι θυσίες κάνει η πολύτεκνη οικογένεια για να τα προσφέρει αυτά στον υποψήφιο;
  Αναρωτηθήκατε άραγε άν μπορώ να υποστηρίξω οικονομικά το ένα, τα δύο, τα τρία ή και τα τέσσερα παιδιά μου άν σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις και ενδεχομένως εγώ να ζω αλλού;
  Γιατί όλοι οι συμπολίτες μας που δεν κάνουν πάνω από ένα, το πολύ δύο παιδιά, γνωρίζουν πολύ καλά τον κόπο και τις αγωνίες των πολύτεκνων οικογενειών και σίγουρα συμμερίζονται τα κοινωνικά κριτήρια που ισχύουν μέχρι τώρα.
  Εσείς γιατί δεν τα συμμερίζεστε;
  Ενα μεγάλο ΟΧΙ στα μέτρα της δήθεν δικαιοσύνης και αναξιοκρατίας που προτείνετε.
  Ένας πολύτεκνος πατέρας που αγωνιά για το μέλλον της οικογένειας.

  Σχόλιο by Κωνσταντίνος Παντελεάκος — 07/04/2011 @ 23:44

 52. Κύριε Υφυπουργέ, από τις 5/4/11 αφιερώνω 1 ώρα την ημέρα να διαβάζω τις δημοσιεύσεις των συμπολιτών μου. Αν δεν κάνετε το ίδιο, σας παρακαλώ πράξτε το, μην επαφίεστε στα όσα σας μεταφέρει το επιτελείο σας. Διαβάστε προσωπικά και προσεκτικά ΟΛΑ!

  Ηγείστε μιας ομάδας, οι εισηγήσεις της οποίας θα επηρεάσουν αρνητικά χιλιάδες οικογένειες, σίγουρα όμως όχι τις δικές σας. Σίγουρα στο περιβάλλον σας θα υπάρχει κάποιος η οικογένεια του οποίου θα ανήκει στις θιγόμενες κατηγορίες. Ασχοληθείτε προσωπικά ο ίδιος με το θέμα.

  Αντιληφθείτε ότι κάτω από την απόφασή σας για «εξορθολογισμό» (εύστοχος ο τίτλος, θα μπορούσε να ήταν και»κατάργηση» ή «περιορισμός») 1 μήνα πριν τις εξετάσεις, το μόνο που στην ουσία επιτυγχάνεται πέραν της στοχοποίησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, είναι η αύξηση της ανασφάλειας μας για το μέλλον και η αμφιβολία πλέον ότι υπερασπίζεστε το κοινό συμφέρον.

  Δεν συμφωνείτε ότι ένα τόσο ευαίσθητο θέμα με το οποίο αποφασίσατε να ασχοληθείτε και να ανακοινώσετε ένα μήνα πριν τις εξετάσεις, θα έπρεπε να έχει στοιχειοθετηθεί λεπτομερέστερα και όχι σε 3 σελίδες εκ των οποίων τα περισσότερα αποτελούν αριθμούς και γνωστές καταστάσεις? Γιατί δεν δημοσιεύονται τα στοιχεία που ζητούν οι συμπολίτες μου? Δεν θά “πρεπε ο «εξορθολογισμός» να ανακοινωθεί σε νεκρή περίοδο και όχι τώρα, πόσο μάλλον εν μέσω οικονομικής κρίσης?

  Κύριε υφυπουργέ, ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός επιλύει και βελτιώνει προβληματικές καταστάσεις, οι «εμπνεύσεις» και τα «πυροτεχνήματα» φανερώνουν αποφάσεις κάτω από πίεση, που θέλουν να εξυπηρετήσουν κάποια συμφέροντα.

  Στην ανακοίνωσή σας αναφέρετε «Πολλές διοικήσεις πανεπιστημίων, πανεπιστημιακοί, και εκπαιδευτικοί αναλυτές έχουν εισηγηθεί την κατάργηση όλων των ρυθμίσεων μετεγγραφών ή εγγραφών εκτός των πανελλήνιων εξετάσεων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα φαινόμενα αυτά.»
  Παρακαλώ ας γίνουμε γνώστες αυτών των εισηγήσεων (οι οποίες ομιλούν για «κατάργηση όλων (!!) των ρυθμίσεων»), ώστε να καταλάβουμε το πρόβλημα που δημιουργούμε στην λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

  Σέβομαι το ρόλο του εκπαιδευτικού, το λειτούργημα που επιτελεί. Ομιλώ γι” αυτούς που δίνονται ολόψυχα στην εκπαίδευση των ψυχών. Ακόμη περισσότερο τους διευθυντές των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας, την ευθύνη των οποίων, έναντι της κοινωνίας και του μέλλοντος της χώρας, την θεωρώ ύψιστη.
  Αν όμως αισθάνονται ότι αποτελούν μέρος του προβλήματος, θα επιθυμούσα από τις Διοικήσεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μια πιο ενεργή συμμετοχή – παρουσία σε αυτό το χώρο, να ακουστούν οι απόψεις τους. Γιατί παραμένουν θεατές? Να ακουστούν οι επίμαχες εισηγήσεις που ομιλούν για οριστική κατάργηση. Για να δικαιωθούν πρέπει να προβληθούν και να εκτεθούν (εκθέτω: αφήνω κάποιον/κάτι ακάλυπτο ή απροστάτευτο, για να υποστεί την επίδραση κάποιου φαινομένου).

  Κύριε υφυπουργέ, ελπίζω η δική σας έκθεσή, να σας βοηθήσει να αφουγκραστείτε τον παλμό των συμπολιτών σας.

  ΠΡΟΣ το επιτελείο του κ. Υφυπουργού που διαχειρίζετε το χώρο αυτό:
  Ενημερώστε τον ότι επιθυμούμε να μας διαβάζει όλους προσωπικά ο ίδιος και προσεκτικά. Και αν κάπου αγνοούμε κάποια πράγματα και όντως είμαστε το πρόβλημα, ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ μας να το καταλάβουμε. Να καταλάβουμε ότι όλα γίνονται για ένα καλύτερο «αύριο» και όχι ένα καλύτερο «ΤΩΡΑ».

  Σχόλιο by Σάββας Μαντέλης — 07/04/2011 @ 23:58

 53. Κύριε Υπουργέ,
  Πριν την διαμόρφωση των προτάσεων περί διαχείρισης των ειδικών κατηγοριών,ποιές κοινωνικές συνιστώσες λάβατε υπ΄οψιν σας;Γιατί το θέμα φαντάζει μόνο οικονομικό.
  Οι πολύτεκνοι αποτελούν βάσει στοιχείων μόλις το 30% των μετεγγραφών.Το κριτήριο των 50000 ευρω και ατεκμηρίωτο είναι και σας εκθέτει, αφού το φορολογικό σύστημα είναι κατά γενική ομολογία ανίκανο να εξασφαλίσει ακόμα τη διαφάνεια και να προστατευσει αυτους που ειναι νομιμοι και δηλώνουν όλα τους τα εισοδήματα ενω ακόμα κάποιοι καθημερινά αποδεικνύεται ότι εχουν για την εφορία πενιχρά εισοδήματα και στην τράπεζα παχυλότατες καταθέσεις.
  Καθημερινα αποδεικν΄υεται ότι το κράτος πρόνοιας υποχωρεί χάριν μιας δήθεν κοινωνικής ισότητας.Ο πολύτεκνος και μάλιστα πολλοί υπερπολύτεκνοι πώς προστατεύονται όταν εξαναγκάζονται να συντηρούν 2 και 3 σπίτια για να δουν τα παιδιά τους να μορφώνονται;Αν υπήρχε παροχη δωρεάν στέγης, βιβλίων,φροντιστηρίων κ.λπ τότε θα μιλούσαμε με άλλα δεδομένα.
  Κύριε Υπουργέ
  Καλό θα ήταν να ξεκινήσουμε πρώτα με τις βασικες υποδομές και μετά να προχωρήσουμε σε ισοπεδωτικές κινήσεις όπως αυτή που επιχειρείται.Ο τόπος διέρχεται βαθειά κρίση και καλό θα ήταν αυτή να παραμείνει οικονομική και όχι ηθική και κοινωνική όπως πάει να εξελιχθεί.Οι πολύτεκνοι μεγαλώνουν πολίτες που θα προσφέρουν μελλοντικά σε αυτόν τον τόπο και οφείλουμε ως Κράτος να τους προστατεύουμε όπως σοφά το Σύνταγμα προβλέπει.Αντιθέτως καθημερινά ανερμάτιστα και επιπόλαια η Πολιτεια δείχνει να τους «τιμωρεί» παρουσιάζοντάς τους ως τους έχοντες τα αμέτρητα προνόμια που πρέπει να τους αφαιρεθουν χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια εν ονόματι μιας ιδιάζουσας ισότητας.
  Τέλος μια παράκληση:Ας μην αποβεί και αυτή η διαβούλευση κενή παραλήπτου όπως έχει συμβεί με άλλες.Οι καινοτομίες είναι ωραίες όταν εχουν ουσιαστικο ρόλο και πραγματικό αποδέκτη.
  Μια Ελληνίδα μητέρα και εκπαιδευτικός

  Σχόλιο by ευη — 08/04/2011 @ 00:04

 54. ΘΑ ΑΠΟΦΥΓΩ ΤΙΣ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΠΩ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ.ΔΕΝ ΜΑΣ ΘΕΛΕΤΕ ,ΔΕΝ ΜΑΣ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΔΙΚΟΥΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ.Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΜΟΥ ΕΛΕΓΕ ΣΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΑΝ ΘΕΝ ΕΙΣΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΧΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ.ΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΦΕΡΑΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΜΕ ΣΑΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ. ΕΤΣΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΣΙΔΗΛΟ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΩΣ ΕΣΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΕΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΘΩΚΟΥΣ.
  ΚΑΝΕΤΕ ΕΝΑ ΛΑΘΟΣ .ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΙΣΤΕ ΤΟ ΤΩΡΑ.ΑΥΡΙΟ ΓΙΑ ΣΑΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.
  ΦΑΓΩΜΕΝ ΠΙΩΜΕΝ ΑΥΡΙΟ ΓΑΡ ΑΠΟΘΝΗΣΚΟΜΕΝ. ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ.ΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΒΓΑΛΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΟ ΟΜΟΓΕΝΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΦΤΑΙΧΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΝΟ ΤΟΥ, ΟΙ ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΞΕΝΟΙ ΘΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΟΠΟ? ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΟΥΣ Ή ΝΑ ΜΕΤΑΒΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΗ ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΗ ΧΩΡΑ?
  ΕΣΕΙΣ ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ 3-4-5…12 ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ.ΠΩΣ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΑΤΕ?ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΒΛΕΠΩ ΜΟΝΟ ΠΩΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΑΤΕ…
  ΟΤΑΝ ΟΡΚΙΣΤΗΚΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΟΡΚΟ ΠΡΟΣΕΞΑ ΟΤΙ ΕΝΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΠΑΙΔΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΡΚΙΣΤΗΚΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΑΣΧΕΤΗ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΦΑΛΑΓΓΙΣΕ 280 ΟΡΚΙΣΘΕΝΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥ.
  ΑΥΤΑ ΝΑ ΚΟΙΤΑΞΕΤΕ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΤΕ ΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΕ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΙΔΙΕΤΑΙΡΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥ ΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΚΟΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ

  Σχόλιο by ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ — 08/04/2011 @ 00:10

 55. Τελικά ο απροκάλυπτος , μεθοδευμένος διωγμός της πολύτεκνης οικογενείας από την παρούσα κυβέρνηση του πασοκ αποβαίνει επικίνδυνος για τη οικογένεια και για την πατρίδα μας.
  Αναζητείτε σώφρον ιθύνον νους προς ανάσχεση της κατρακύλας .
  Κύριοι , είναι πολύ έντιμο αν δεν μπορείτε να παραιτηθείτε . ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΑΤΕ
  Παύσατε την καταστροφή
  Θα σας δικάσουν τα αγέννητα παιδιά.
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΥΡΑΣ

  Σχόλιο by ΔΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ — 08/04/2011 @ 01:42

 56. Βρήκατε την πιο δύσκολη στιγμή να χτυπήσετε τις πολύτεκνες οικογένειες, τη χρονιά της οικονομικής κρίσης της χώρας μας, τη χρονιά των περικοπών σε μισθούς, δώρα, επιδόματα, ακόμα και πολυτεκνικά. Παρακαλώ εξαιρέσετε τους πολυτέκνους από τις προωθούμενες αλλαγές γιατί είμαστε μόλις το 30% των μετεγγραφόμενων…Στηρίχτε επιτέλους την Ελληνική Πολύτεκνη Οικογένεια….Ελάτε έστω και για λίγο “νοερά” στη θέση μας.

  Σχόλιο by ΠΑΣΣΑΡΕΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ — 08/04/2011 @ 08:11

 57. Δεν βαρεθήκατε να εξοντώνετε τους μικρούς τους μικρομεσαίους και τις ευπαθείς ομάδες όπως αυτές των πολυτέκνων? Βοηθούν στο προβλημα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα και τους τιμωρείτε!!! Ντροπή να προωθείτε τέτοιους ανθελληνικούς νόμους, να περικόπτετε μισθούς,επιδόματα πολυτεκνικά.Εξαιρέσετε τους πολυτέκνους από τις προωθούμενες αλλαγές γιατί είναι ούτε το 30% των μετεγγραφόμενων…Στηρίχτε επιτέλους την Ελληνική Πολύτεκνη Οικογένεια….

  Σχόλιο by ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ — 08/04/2011 @ 08:17

 58. το ποσοστό των πολυτέκνων για τις στρατιωτικές σχολές είναι μικρό 35% , πρέπει να πάει στο 70% .

  Σχόλιο by Δημήτριος Πούλος — 08/04/2011 @ 10:02

 59. Σεβαστείτε την Πολύτεκνη Οικογένεια!

  Σχόλιο by ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΟΡΙΔΗΣ — 08/04/2011 @ 10:34

 60. Κύριε Υφυπουργέ,

  Ως τέκνο πολύτεκνης οικογένειας που δίνει φέτος Πανελλήνιες, να ξέρετε ότι το μέτρο αυτό με βρίσκει κάθετα αντίθετη. Θα με βρείτε απεναντί σας! Δεν θα διστάσω, παρόλο που βρίσκομαι εν μέσω περιόδου εξετάσεων, να κατέβω στους δρόμους για να διαμαρτυρηθώ σε πορείες & διαδηλώσεις για την αδικία αυτή που πάτε να περάσετε. Υπάρχει τρόπος να μην «επιβαρύνουμε» εμείς οι πολύτεκνοι τον αριθμό μεταγραφόμενων φοιτητών. Φροντίσετε να ανακαινίσετε τις φοιτητικές εστίες και τα εστιατόρια ώστε να μπορούμε να σπουδάζουμε με αξιοπρέπεια & ΔΩΡΕΑΝ, ενώ παράλληλα να μας παρέχετε οικονομική ενίσχυση και για τα διάφορα άλλα εξοδά μας και τότε να δείτε πως θα μειωθεί ο αριθμός των μεταγραφών & πως θα προτιμάνε όλοι την πόλη που θα έχουν περάσει. Επίσης, αν θέλετε να εξορθολογίσετε το θέμα αυτό όπως λέτε, θα πρέπει πρώτα-πρώτα να καταπολεμήσετε το φαινόμενο των ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ! που ως γνωστόν είναι μια υπαρκτή -δυστυχώς- κατάσταση. Λίγο-πολύ οι περισσότεροι που έχουμε υπάρξει και στο παρελθόν φοιτητές έχουμε βρεθεί σε πηγαδάκια συζητήσεων για παράνομες μεταγραφές συμφοιτητών μας που μετεγράφησαν στη Σχολή «από το παράθυρο»!

  Σχόλιο by Ρ.Ν. — 08/04/2011 @ 11:52

 61. «-Δημοσιογράφος: Βέβαια, αυτό θα γίνεται με βάση την φορολογική του δήλωση; Αν αποκρύπτει κάποιος εισοδήματα;
  -Υφυπουργός: Δεν έχουμε άλλον τρόπο να το κάνουμε.
  -Δημοσιογράφος: Καταλαβαίνετε όμως, εκεί θα υπάρχει μια αδικία. Αν κάποιος έχει την δυνατότητα την οικονομική, δεν το δηλώνει όμως…
  -Υφυπουργός: Ξέρετε όμως, σε πολλές περιπτώσεις, στο ελληνικό δημόσιο πάμε ανάποδα. Λέμε, ναι, επειδή αυτό είναι έτσι, γι΄αυτό δεν κάνουμε εκείνο. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να βελτιώσουμε -και βελτιώνεται νομίζω- τον τρόπο και την αξιοπιστία των φορολογικών δηλώσεων. Το Κράτος αναπτύσει πιο αξιόπιστους μηχανισμούς για να διερευνά και να προσδιορίζει αυτό που θέλει να προσδιορίσει.»
  Έστω και αν κανείς συμφωνεί κατά βάση με την ουσία των προτάσεων, εγείρονται σοβαρές ενστάσεις ως προς την καθιέρωση εισοδηματικού κριτηρίου, όχι κατ” ανάγκην ως προς την ουσία (εάν πρέπει να υπάρχει και εισοδηματικό κριτήριο), αλλά ως προς τη διαδικασία (τι θα ληφθεί ως βάση για τον προσδιορισμό αυτού του κρίσιμου εισοδήματος.
  Όταν έχουμε έναν πανθομολογουμένως αναξιόπιστο μηχανισμό απεικόνισης των εισοδημάτων (τις φορολογικές δηλώσεις) και λέμε, «αναγνωρίζω ότι ο μηχανισμός είναι αναξιόπιστος, αλλά μέχρι να βελτιωθεί θα τον χρησιμοποιώ», νομίζω ότι η βάση του συλλογισμού είναι εσφαλμένη, αυτό ακριβώς αποτελεί την ουσία του «στο ελληνικό δημόσιο πάμε ανάποδα», όχι το αντίστροφο, όπως φαίνεται να υποστηρίζετε, κύριε Υφυπουργέ: εάν θέλω να χρησιμοποιώ ένα μετρήσιμο μέγεθος για τη λήψη αποφάσεων, πρέπει πρώτα να διασφαλίσω ότι μπορώ να το μετρήσω.

  Σχόλιο by ΖΤ — 08/04/2011 @ 14:31

 62. Κύριε Υφυπουργέ

  Δεν είναι δυνατόν σε αυτή την χώρα τα νομοσχέδια του τελευταίου έτους να χτυπούν αλύπητα τους πολύτεκνους.
  Τελικά αντίπαλός σας είναι οι πολύτεκνοι και τους κηρύξατε
  πόλεμο;Αυτοί φταίνε για την αύξηση των μεταγραφόμενων ;είναι όμως το 30%.Δείτε τις υπόλοιπες περιπτώσεις και ΜΗΝ ΧΤΥΠΑΤΕ ΚΑΙ ΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΔΟΚΙΜΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ.

  Δημήτρης

  Σχόλιο by Δημήτρης — 08/04/2011 @ 16:40

 63. Να διευκρινήσω ότι δεν είμαι πολύτεκνος αλλά θεωρώ ότι αυτο το οποίο γίνεται τελευταία με το να κόβεται όλα σχεδόν τα προνόμια των πολυτέκνων είναι απαράδεκτο.
  Το Σύνταγμα το οποίο κύριοι της κυβέρνησης επικαλείσθε σε πολλές περοπτώσεις και το οποίο εσεις αναθεωρήσατε το 2001,λέει:
  Το Σύνταγμα περιέχει βασικές διατάξεις για το σχεδιασμό δημογραφικής πολιτικής, για το θεσμό της οικογένειας, αλλά και για την ειδική φροντίδα που πρέπει να λαμβάνει το κράτος για την πολύτεκνη οικογένεια. Ειδικότερα:

  •Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους.
  •Πολύτεκνες οικογένειες, ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου, θύματα πολέμου, χήρες και ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδος από το Κράτος.
  Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους.
  Γιατί όλα αυτά δεν τα λαμβάνετε υπόψη και κάνετε του κεφαλιού σας;
  Θεωρώ τον ευατό μου (2 παιδιά) πολύ κατώτερο απο τους πολύτεκνους,οι οποίοι με πολλές στερήσεις καταφέρνουν και συντηρούν περισσότερα άτομα στην οικογένεια.
  Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέοσυν να ανταποκριθούν σε περισσότερα ενοίκια σπιτιών αν τα παιδιά τους εισαχθούν σε κάποιο ΑΕΙ-ΤΕΙ.
  Τι μας ενδιαφέρει τέλος πάντων:να μη χάσουν την έδρα τους οι καθηγητές που βρίσκονται στα διάφορα Πανεπιστήμια εκτος ΑΘηνών ή Θεσσαλονίκης;Οι τοπικές κοινωνίες που πίεζαν και πιέζουν για τη δημιουργία ΑΕΙ-ΤΕΙ σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος για να δουλέψουν τα διάφορα μαγαζιά;
  Σε δεύτερη μοίρα έρχεται ο οικονομικός μαρασμός της πολύτεκνης οικογένειας,έχοντας να φροντίσει δυο ή περισσότερα σπιτικά;
  Είσθε πολύ σκληροί και πιστεύω ότι θα ξυπνήσουν επιτέλους οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ (όπως έγινε και χθες στη Βουλή με τα φρουτάκια που τελικά δεν πέρασαν και προς τιμη ορισμένων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ.
  Σας αντιστρέφω την ερώτηση και σας ερωτώ κ.Πανάρετε γιατί ο τίτλος του υφυπουργού είναι βαρύς για σας:ελάτε στη θέση των πολυτέκνων και αναρρωτηθείτε:θα μπορούσα εγω να τα βγάλω πέρα αν ήμουν στη θέση τους;
  Μην λαμβάνετε αποφάσεις στο πόδι ή όπως σας καθοδηγούν τα κέντρα που θέλουν τη διάλυση των πολυτέκνων τους οποίους επαναλαμβάνω σέβομαι και εκτιμώ.

  Παναγιώτης Γρηγορίου (2 παιδιά)
  Λάρισα

  Σχόλιο by ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ — 08/04/2011 @ 18:04

 64. Κύριε υπουργέ,
  είμαι μητέρα 4 ανήλικων παιδιών εκ των οποίων τα 2 δίνουν φέτος πανελλήνιες. Δυστυχώς μετά από 18 χρόνια δουλειάς είμαι άνεργη τον τελευτάιο χρόνο.Δεν μου αρέσει να κλαίγομαι αλλά έχω φτάσει σε απόγνωση γιατί μου είναι αδύνατον να σκεφτώ τι θα γίνει αν καταργηθούν οι μεταγραφές και πώ στα παιδιά μου ότι τους στερώ το όνειρό τους διότι δεν θα μπορέσω να τα στείλω εκτός Αθήνας.
  Γιατί πρέπει να πληρώσω εγώ και τα παιδιά μου κάτι που θεωρώ αδικία όταν υπάρχει μέριμνα για τόσους ξένους και όχι για εμάς; Σας παρακαλούμε δεν αντέχουμε άλλη εξαθλίωση όσοι από εσάς έχετε παιδιά ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ.

  Σχόλιο by Βουλα — 08/04/2011 @ 18:46

 65. . k.υφυπουργέ πρέπει να αισθάνεσαι περήφανος με τα σχόλια που σας αποστέλλουν. Βγείτε επιτέλους και πείτε την αλήθεια να τελειώνουμε. Να πείτε αυτό που είναι σωστό εγώ δεν είμαι πολύτεκνος, αλλά αυτό που πάτε να κάνετε είναι χαρακίρι τόσο στην πολιτική σας πορεία εάν σας ενδιαφέρει, αλλά και Εθνικό παράλληλα για την συνέχιση της αναγέννησης του Ελληνικού Έθνους ,σκεφτείτε τι πάτε να κάνετε τίποτε άλλο δεν σας λέω. Καλή Σταύρωση πρώτα και μετά καλή Ανάσταση

  Σχόλιο by Νικόλαος Σμολοκτός — 08/04/2011 @ 21:26

 66. ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ.ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ ΩΣ ΗΡΩΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ!!!!

  Σχόλιο by BΑΣΙΛΕΙΟΣ — 09/04/2011 @ 00:44

 67. Κύριε Υφυπουργέ έλεος, γιατί τόσο μένος εναντίον των πολυτέκνων; Αντί να πάρετε ευνοϊκότερα μέτρα μεσούσης της κρίσεως κόβετε τα ήδη υπάρχοντα για να τους εξαθλιώσετε; Αίσχος! Ντροπή!

  Σχόλιο by Κωνσταντίνος — 09/04/2011 @ 01:05

 68. Δυστυχώς για ακόμη μια φορά οι πολύτεκνοι στο στόχαστρο. Άραγε τα οφέλη που προσκομίζουν αυτοί οι άνθρωποι τόσο στην Οικονομία της χώρας μας αλλά και γενικότερα στην κοινωνία δεν αποτιμώνται με κανένα τρόπο. Μη στοχοποιείτε επιτέλους αυτούς τους ανθρώπους και αφήστε τους να μεγαλώσουν τα παιδιά τους μες αξιοπρέπεια η οποία έχει εκλείψει από πολλούς πλέον στις μέρες μας.

  Σχόλιο by ΓΙΩΡΓΟΣ — 09/04/2011 @ 12:19

 69. υπάρχει τεράστια αντίδραση απο τη μεριά των πολυτέκων δεν το αντιλαμβανόσαστε;

  Σχόλιο by ΑΝΝΑ ΛΕΟΥΣΗ — 10/04/2011 @ 09:49

 70. Σε μια στιγμή κατά την οποία, με την πρωτοφανή κρίση στα πάντα, έρχεται να δοκιμαστεί το κοινωνικό πρόσωπο του κράτους και της κοινωνίας μας, ένα ακόμη μέτρο κατά μιας ευαίσθητης και ταλαιπωρημένης κοινωνικά ομάδας δείχνει κατά πόσο η πολιτεία ενδιαφέρεται για τα παιδιά της και το κατά πόσο δίκαιη κοινωνικά είναι. Παρόμοιες αποφάσεις γεμίζουν ολοένα και περισσότερο το ποτήρι της αγανάκτησης και του θυμού του λαού μας και αλλοίμονο σ’ αυτούς που πρόκειται να το γευτούν.

  Σχόλιο by ΑΝΔΡΕΑΣ Α. — 10/04/2011 @ 20:08

 71. Κύριε Καθηγητά είναι ντροπή αυτό που πάτε να κάνετε στους πολύτεκνους…

  Αντώνης
  (Νέος γονιός με 1 παιδί που σκόπευα να γίνω πολύτεκνος, αλλά με αυτό το κυνήγι αμφιβάλω..)

  Σχόλιο by Νίκας Αντώνιος — 10/04/2011 @ 20:57

 72. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ ΔΕΙΞΑΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ , ΔΕ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΜΑΣ ΤΟ 2009, ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΛΩΝΕ » ΚΑΝΤΕ ΟΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΘΕΛΕΤΕ ΟΧΙ ΟΣΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΩΝ» ΤΟ ΒΙΩΣΑΜΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ 1) ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΙΣΘΩΝ ΜΕ ΜΟΝΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Κ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ .ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΟΣ ΑΓΑΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 2) ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΑΣ ΧΑΘΗΚΕ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2011 ΤΟΝΝΩΝ ΦΕΤΑΣ 3)ΚΑΤΑΡΓΗΣΑΤΕ ΤΟΝ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΖΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔ/ΚΟΥΣ Κ ΦΕΡΑΤΕ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΝΑΝ ΠΟΥ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΖΕΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ- ΜΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΤΕΝΤΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΟΤΑΝ ΚΑΝΑΝ ΤΟ 4ο ΠΑΙΔΙ ΔΕΝ ΕΙΣΑΣΤΑΝ ΚΑΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 4) ΚΑΤΑΡΓΗΣΑΤΕ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΒΛΕΠΕ 50% ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ 5) ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΩΝ 2000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ 3ου ΠΑΙΔΙΟΥ 5) ΚΟΒΕΤΕ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ 150 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΑΛΛΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ ΤΑ 90 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 6) ΒΑΖΕΤΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
  Κ ΑΛΛΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΩ;;;;;; AΦΟΥ ΚΥΡΙΟΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΙΣΤΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟ ;;;;;

  Σχόλιο by ΘΕΟΔΩΡΟΣ — 11/04/2011 @ 19:00

 73. Μόλις είδα την τροπολογία για τις μετεγγραφές των πολυτέκνων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευαισθησία που δείξατε στα θέματα που μας καίνε. Άραγε, αν σας ευχηθούμε όλοι οι πολύτεκνοι, από εδώ και πέρα, την ίδια αντιμετώπιση να απολαμβάνετε στη ζωή σας εσείς και η οικογένεια σας, είναι κατάρα ή καλοπροαίρετη ευχή; Σκεφτείτε το λιγάκι…

  Υ.Γ
  Εγώ ακόμη δεν ευχήθηκα πάντως… Καλή Ανάσταση. Θα έρθει σίγουρα, πάντα έρχεται μετά από τη σταύρωση.

  Σχόλιο by Γιαννίκης Γεώργιος — 11/04/2011 @ 21:33

 74. Κύριε Υπουργέ
  Είναι άδικο να κάνετε αλλαγές στις μετεγγραφές και πολύ περισσότερο σε βάρος των οικογενειών με πολλά παιδιά. Ελάτε στη θέση μας να μεγαλώνετε παιδιά και οταν έρθει η ώρα να σπουδάσουν να μην μπορούν; Είναι λογικό να βάλλονται απο παντού οι πολύτεκνες οικογένειες; Πως θα τα βγάλουμε οικονομικά πέρα στη ζωή που χρόνο με το χρόνο γίνεται δυσκολότερη;
  (Πολύτεκνος με 5 παιδιά, ένα δίνει πανελλαδικές, 3 είναι μαθητές και ένα μωρό)

  Σχόλιο by Νίκος Λέκκας — 11/04/2011 @ 21:54

 75. Κύριε υπουργέ, με τον ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ των μετεγγραφών σίγουρα χτυπάτε τους πολύτεκνους και τρίτεκνους .Θέλετε να περιορίσετε τις μετεγγραφές στα πανεπιστήμια, για αυτό βάλατε οικονομικά κριτήρια (χωρίς να συνυπολογίσετε τις μειώσεις του Δημοσίου για το 2010). Ίσως αγνοείτε πως μια οικογένεια με 3,4,5 παιδιά μπορεί πέρσι να ήταν ……..πάμπλουτη ,με εισόδημα 50.000 και φέτος μην έχει ούτε 20.000 .Γιατί λοιπόν το παιδί -με βάση το περσινό και όχι το φετινό εκκαθαριστικό- να μη δικαιούται μετεγγραφής;
  Σίγουρα, με το νομοσχέδιο «εξορθολογισμού» των μετεγγραφών, δε θα δικαιούνται μετεγγραφής τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών(3τεκνοι κλπ) με τους δύο γονείς δημοσίους υπαλλήλους και με εκκαθαριστικό εισοδημάτων 2009 «50.000″ και φυσικά χωρίς να συνυπολογίζονται οι μειώσεις μισθών του 2010.Γιατί άραγε;
  Επίσης, όλες οι περιπτώσεις, όπως τέκνα(2) που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις…, πολύτεκνοι, κλπ ενοποιούνται σε μία κατηγορία. Μοναδικό κριτήριο για να ενταχθούν στο πλαφόν του 20% των μετεγγραφών για την κάθε σχολή είναι το ποσό των 50000€, που θα δικαιούνται τα τέκνα «άλλων» πολιτών(π.χ μετόχων Α.Ε, φοροφυγάδων ,κ.α.), γιατί δηλώνουν <20.000€.
  Ενώ λοιπόν υπήρχε μια ευνοική διάταξη-μέριμνα για την οικογένεια με περισσότερα από 2 παιδιά, που αγωνίζεται για να προσφέρει το καλύτερο "αύριο" στα παιδιά της , η προτεινόμενη τροπολογία περιορίζει τη διάταξη αυτή για τους περισσότερους πολύτεκνους δημοσίους υπαλλήλους. Σίγουρα λοιπόν, θα πληρώσουν οι νομοταγείς πολίτες με παιδιά.
  Οι αλλαγές αυτές, παραμονές εξετάσεων, πλήττουν άμεσα τις οικογένειες που στοχεύει το νομοσχέδιο αυτό. Σας παρακαλώ, να μελετήσετε το θέμα, αφού το φέρετε σε διαβούλευση και να σχεδιάσετε τις αλλαγές που θα ισχύουν από την επόμενη χρονιά(ακαδ. έτος 2011-2012) έτσι ώστε να μην πανικοβάλλετε τους μαθητές και ξαφνιάσετε την κοινωνία που είναι η "αρχή" στην άμεση δημοκρατία.

  Σχόλιο by Μαρία Δημητριάδη — 11/04/2011 @ 23:11

 76. Αισχος!! Για άλλη μια φορά σ’αυτή τη χώρα πλήττονται οι κοινωνικά αδύναμοι. Οι πολύτεκνες οικογένειες εχουν ανάγκη την στήριξη της πολιτείας κ. υπουργέ και όχι την αδιακόπη σφυροκόπηση των ελαχίστων δικαιωμάτων τους. Ετσι εφαρμόζεται εσείς το νόμους και το σύνταγμα του κράτους; Για ακόμη μία φορά τους κτυπάτε και τώρα μέσα από το σύστημα των μεταγραφών.
  Διερωτάται κανείς τελικά για τους σκοπούς σας, τι μπορεί να αποσκοπείτε απ’ολα αυτά και τι νομίζετε ότι κερδίζετε!!! Ο κάθε απλός νους αντιλαμβάνεται ότι μόνο χάνετε. Εσείς δεν το έχετε καταλάβει ακόμη;

  Σχόλιο by Δ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ — 12/04/2011 @ 08:29

 77. Η ΝΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ κατατέθηκε στη Βουλή.
  Σε χρόνια οικονομικής ανέχειας, το σχέδιο νόμου δίνει τη χαριστική βολή στις Τρίτεκνες και Πολύτεκνες Οικογένειες.
  50.000 ευρώ για 3 παιδιά, 50.000 ευρώ για 6 ή για 10 !
  Όπως οι μειώσεις στα επιδόματα και στα δώρα.
  200 ευρώ δώρο Πάσχα για έναν με 6 ή 7 παιδιά,
  200 ευρώ για έναν άγαμο.
  Και θα κοπούν και τα πολυτεκνικά επιδόματα,΄
  ώστε να μην μπορούν πλέον οι Πολύτεκνες οικογένειες
  να καλύπτουν ούτε τα μηνιαία έξοδα βρεφονηπιακών σταθμών,
  ούτε παιδικών σταθμών, ούτε να σπουδάσουν, αν περάσουν
  μακριά από το σπίτι τους.
  Την ίδια στιγμή, Υπουργοί και βουλευτές, με ετήσια εισοδήματα πάνω από 100.000 ευρώ ετησίως ( ατομικό ), με 1 ή 2 παιδιά, έχουν τα παιδιά τους σε πανάκριβα ιδιωτικά σχολεία ή Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Απαιτούμε, αν βάλετε όριο τα 50.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα, να μειώσετε άμεσα τους μισθούς στα 40.000 ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, για να είμαστε ΙΣΑ. Εμείς με 6 και 7 παιδιά, και εσείς με 1 ή 2. Αλλιώς θα πρέπει να ντρέπεστε να κυκλοφορείτε και να αντικρύζετε τα παιδιά του Ελληνικού λαού. Να δούμε ποιοι βουλευτές και ποιοι δικαστές στο Συμβούλιο Επικρατείας θα ψηφίσουν αυτό το νομοσχέδιο…Καλούμε την ΑΣΠΕ να δημοσιεύει καθημερινά στην ιστ

  οσελίδα της, τα ονόματα αυτών που καταθέτουν τέτοια νομοσχέδια εις βάρος του δημογραφικού της Ελλάδας, για να ξέρουν ( όσοι απομείνουν ) οι μελλοντικές γενιές ποιοι κατέστρεψαν δημογραφικά την Ελλάδα.Δεν υπάρχει ούτε καν διάκριση ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες, λες και είναι το ίδιο σε αριθμό ή λες και δεν ξέρουμε πως στην Ελλάδα διάφοροι εμφανίζουν εδώ και χρόνια μειωμένα εισοδήματα, αφού μπορούν και τα αποκρύβουν… Ένα κράτος αναξιόπιστο, ένα κράτος χωρίς οίκτο για τα παιδιά του απλού λαού. Χάθηκε κάθε αίσθημα ντροπής και φιλότιμου…

  Σχόλιο by Μ. Ν. — 12/04/2011 @ 09:26

 78. Στο σχέδιο νόμου αναφέρεται ότι, ο υποψήφιος των ειδικών περιπτώσεων
  «κρίνεται για επιλογή για τις ειδικές θέσεις της ίδιας σχολής ή τμήματος ως υποψήφιος μιας εκ των ειδικών περιπτώσεων.»

  και παρακάτω

  «Εάν ο υποψήφιος ανήκει σε περισσότερες από μία των ειδικών περιπτώσεων επιλέγει μόνο μία.»

  Εάν το ερμηνεύω σωστά, αυτό σημαίνει ότι ο υποψήφιος που ανήκει σε περισσότερες από μία των ειδικών περιπτώσεων, δεν θα κριθεί σε κάθε μία από αυτές, αλλά μόνο σε μία αφού την επιλέξει.
  Αυτό σημαίνει ότι το εάν θα επιλεγεί ή όχι σε κάποιο τμήμα, μπορεί να είναι αποτέλεσμα της (τυχερής ή άτυχης) επιλογής ειδικής κατηγορίας για κρίση.(?)
  Με τι κριτήριο μπορεί να κάνει την επιλογή ειδικής κατηγορίας στην οποία θα κριθεί;

  Σχόλιο by Κοντόπουλος Γεώργιος — 12/04/2011 @ 13:09

 79. Είμαι εκπαιδευτικος ,πολυτεκνη μητερα.Έχει κανείς από αυτούς που νομοθετούν δοκιμάσει να ζήσει 4 παιδιά,να τα στείλει φροντιστήριο για ξένες γλώσσες και να τα προετοιμάσει για πανελλήνιες με 50000€; Σκεφτείτε να πρέπει να ανοίξει και δευτερο σπίτι για να σπουδάσει κάποιο από τα παιδιά του στην επαρχία.ΝΤΡΟΠΗ,ΝΤΡΟΠΗ,ΝΤΡΟΠΗ.

  Σχόλιο by ΓΙΑΡΜΕΝΙΤΟΥ ΣΟΦΙΑ — 12/04/2011 @ 16:12

 80. ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ, ΝΟΜΙΖΩ ΠΩΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΟΝΤΩΣΕΤΕ. ΕΙΜΑΙ ΤΡΙΤΕΚΝΗ ΜΑΝΑ Ο ΓΙΟΣ ΜΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΕΙ ΚΑΙ Η ΚΟΡΗ ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ ΦΕΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ. ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ 50000 ΕΥΡΩ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΡΙΑ ΣΠΙΤΙΑ; ΤΑ 50000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΑΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ 50000 ΕΥΡΩ; ΔΕΝ ΜΑΣ ΚΑΝΕΤΕ ΧΑΡΗ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ. ΕΜΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ. Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΠΟΥ ΠΑΤΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΜΗΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΑΙΔΙΑ. ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΣΟΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΧΕΤΕ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ; ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΩΜΑ ΤΟΥΣ; Ή ΤΕΛΙΚΑ ΕΜΕΙΣ ΑΝΗΚΟΥΜΕ ΣΕ ΑΛΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΣ ΘΥΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ ; ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΑΣ!

  Σχόλιο by ΤΡΙΤΕΚΝΗ ΜΑΝΑ — 12/04/2011 @ 17:07

 81. Τα παιδιά των πολυτέκνων κατα κανόνα έχουν μικρή διαφορά ηλικίας μεταξύ τους και κάποιο διάστημα θα συμπέσει να σπουδάζουν δύο και τρία παιδιά μαζί.Μήπως θεωρείτε αδύνατο να συμβεί?
  Πιστεύετε εσείς οτι μια οικογένεια με λίγο πιό πάνω απο τα 50.000 e μπορεί να συντηρεί τρία και παραπάνω σπίτια σε ισάριθμες πόλεις?
  Μήπως θα έπρεπε να εξεταστεί τα παιδιά των πολυτέκνων να σπουδάζουν τουλάχιστον στην ίδια πόλη?
  Το εισοδηματικό όριο δε όσες φορές εφαρμόστηκε έφερε αδικίες και γκρίνιες.

  Σχόλιο by Γεωργόπουλος Γεώργιος — 12/04/2011 @ 18:35

 82. Είμαι 1 χρόνο άνεργος, πατέρας ένος φοιτητή στην Αθήνα και μιας κόρης που δίνει φέτος πανελλήνιες.

  Διευκρινείστε μου παρακαλώ, με αυτή την τροπολογία που καταθέσατε, καταργείτε εξ” αρχής από τις μεταγγραφές και την κατηγορία του χαμηλού οικογενειακού εισοδήματος?

  Πως θα τα βγάλουμε πέρα κύριοι Υπουργοί??

  Σχόλιο by Γιώργος Ζαφειρόπουλος — 12/04/2011 @ 20:38

 83. ΚΥΡΙΕ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕ, ΘΕΩΡΩ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΠΑΤΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΕΙΔΙΚΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ. ΚΥΡΙΕ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΠΡΩΤΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ. Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΩΝ 700 ΕΥΡΩ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ. ΜΗ ΒΙΑΣΤΕΙΤΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΧΕΙ ΓΟΝΑΤΙΣΕΙ. ΤΕΚΝΟ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ!

  Σχόλιο by ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ — 13/04/2011 @ 11:32

 84. ΔΙΝΩ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΦΕΤΟΣ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΜΑΘΑΙΝΩ ΟΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ. ΚΥΡΙΕ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΕΙ ΗΔΗ ΔΥΟ ΣΠΙΤΙΑ ΑΦΟΥ Ο ΑΔΕΡΦΟΣ ΜΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΕΙ. ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΤΡΙΤΟ ΟΤΑΝ ΠΕΡΣΥ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ ΕΙΧΑΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΝΩ ΦΕΤΟΣ Ο ΕΝΑΣ ΕΧΕΙ ΜΕΙΝΕΙ ΑΝΕΡΓΟΣ; ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΠΙΟ ΑΔΙΚΟ ΑΠ΄ ΟΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΕ ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΕΙ ΗΔΗ) ΚΥΡΙΕ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕ , ΚΑΤΑΡΓΕΙΣΤΕ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΤΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΑΝ ΝΕΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΜΠΕΔΩΝΩ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΚΟΡΟΙΔΑ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΙΑΣ

  Σχόλιο by ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ — 13/04/2011 @ 11:42

 85. ΚΥΡΙΕ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕ ΕΙΜΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΗΛΙΚΙΑ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΤΡΙΤΟ. ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΟΜΩΣ ΚΑΙΡΟ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΧΑΙΡΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ. ΚΥΡΙΕ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕ ΟΛΑ ΘΑ ΤΑ ΙΣΟΠΕΔΩΣΟΥΜΕ Σ΄ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΩΡΑ; ΑΛΛΑΞΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ!!!!!!!!!!

  Σχόλιο by ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ — 13/04/2011 @ 12:08

 86. ΕΙΜΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΔΥΟ ΤΕΚΝΩΝ. ΚΥΡΙΕ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕ Η ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ Η ΤΡΙΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ. ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΤΗ ΧΩΡΑ. ΓΙΑΤΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΓΟΝΑΤΙΣΕΙ ΟΛΟΙ ΜΑΣ;

  Σχόλιο by ΜΗΤΕΡΑ ΔΥΟ ΤΕΚΝΩΝ — 13/04/2011 @ 12:23

 87. ΑΦΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!!!!!ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΜΑ,ΕΙΝΑΙ «ΕΓΚΛΗΜΑ»ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΕΞΗ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙ, ΝΑ ΔΙΑΠΡΕΨΕΙ ΚΑΠΟΥ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΚΡΑΤΑΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΝ ΕΠΙΠΛΟ ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΤΟΥ ΔΩΣΟΥΜΕ ΛΕΦΤΑ ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΑΦΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΜΕ ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ.ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ,ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΑΠΕΞΕΛΘΟΥΜΕ,ΑΛΛΑ ΦΥΣΙΚΑ ΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ, ΑΡΑ ΤΙ ΖΗΤΑΜΕ?ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ? Δ Ε Ν Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι !! ΜΗΤΕΡΑ 4ΠΑΙΔΙΩΝ

  Σχόλιο by ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ — 13/04/2011 @ 17:35

 88. ΑΦΟΥ Ο Κ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΥΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΒΓΑΖΟΥΝ ΠΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΤΟΙΜΟΥΣ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΣ, ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΚΗ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΔΑΙΜΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ:Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΣΩΝ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΓΕΝΝΟΥΝ 3,4 Η ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ.
  ΕΝΑΣ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ Η ΕΣΤΩ Ο ΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΙ.

  Σχόλιο by ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ — 13/04/2011 @ 23:54

 89. Κύριε υφυπουργέ
  Έχω την εντύπωση πως οι κυβερνώντες έχουν χάσει όχι μόνο την επαφή με την κοινωνία και τα προβλήματα του κόσμου, αλλά και την κοινή λογική. Η οποία τι λέει; 1) Ότι δεν είναι δυνατό να τίθεται ως εισοδηματικό κριτήριο για τις μετεγγραφές ένα συγκεκριμενο ποσό (εν προκειμένω 50.000 Ευρώ) χωρίς να λαμβάνεται υπ” όψιν ο αριθμός των μελών της οικογένειας. Τα ίδια έξοδα έχουν οικογένειες με 3 παιδιά, με 5 ή με 8; Το δίκαιο λοιπόν θα ήταν να προστίθεται στις 50.000 ένα επιπλέον ποσό για κάθε παιδί πέραν του τρίτου.
  2) Γιατί θα πρέπει να τιμωρηθούν για άλλη μια φορά οι ειλικρινείς φορολογούμενοι; Ένα κράτος που δεν μπορεί ακόμη να ελέγξει τη φοροδιαφυγή -έστω και αν έκανε κάποια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση- και να δημιουργήσει ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα όπου όλοι θα πληρώνουν τους φόρους που αναλογούν στο πραγματικό τους εισόδημα, συγνώμη, αλλά δεν μπορεί να θέτει εισοδηματικά κριτήρια. Το μόνο που θα πετύχει, είναι να δημιουργήσει ένα ακόμη ισχυρό κίνητρο για νέα φοροδιαφυγή.
  3) Οι πολύτεκνοι ειδικά, αλλά και οι τρίτεκνοι, δεν θα έπρεπε να εξαιρεθούν τελείως από τις προτεινόμενες νέες ρυθμίσεις για τις μετεγγραφές; Με το δεδομένο μάλιστα ότι ο αριθμός τους στο σύνολο των μετεγγραφομένων είναι μικρός; Σκεφτείτε: Ένας πολύτεκνος με ετήσιο εισόδημα 52.000 Ευρώ και τέσσερα παιδιά που σπουδάζουν, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι πιθανόν να αναγκάζεται να συντηρεί τέσσερα σπίτια σε τέσσερις διαφορετικές πόλεις, συν αυτό των γονέων. Εσείς το βλέπετε εφικτό;
  4) Με ποιά λογική ανακοινώνεται η αλλαγή του συστήματος μετεγγραφών ένα μήνα πριν τις εξετάσεις; Δεν υπήρξατε μαθητής, δεν γνωρίζετε την ψυχολογία των υποψηφίων και των γονέων τους; Δεν αντιλαμβάνεστε ότι τα παιδιά και οι οικογένειές τους έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους με βάση τα μέχρι τώρα ισχύοντα; Κάθε αλλαγή που φέρνει τα πάνω κάτω χρειάζεται χρόνο και ωρίμανση, όχι βιαστικές αποφάσεις. Μελετήστε καλά το θέμα, σφυγμομετρήστε την κοινή γνώμη, ζυγίστε τις αντιδράσεις, πάρτε τις αποφάσεις σας, αλλά ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ. Ισοδυναμεί με έγκλημα της Πολιτείας απέναντι σ΄αυτά τα παιδιά που αγωνίζονται με όλες τους τις δυνάμεις. Μιας Πολιτείας με σκληρό και ανάλγητο πρόσωπο…

  Σχόλιο by Γ. Παρασκευοπούλου — 14/04/2011 @ 01:18

 90. Η τρίτεκνη οικογένεια πλήττεται από τα μέτρα της Κυβέρνησης και την φορολογία. Οι τίμιοι φορολογούμενοι και αυτοί που προσφέρουν στο κράτος ακριβώς επειδή είναι τίμιοι θα ξαναπληρώσουν. Αυτή τη φορά το τίμημα θα είναι με συντήρηση επιπλέον σπιτιών. Σκεφτήκατε ότι ήδη μπορεί να συντηρούν και άλλα σπίτια παιδιών που ήδη σπουδάζουν; Η προχειρότητά σας με σοκάρει!

  Σχόλιο by ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΑΣ — 14/04/2011 @ 08:44

 91. Μία λεξη μόνο! Ντροπή!

  Σχόλιο by ΝΤΡΟΠΗ!!!!!!!!!!! — 14/04/2011 @ 08:49

 92. Δυστυχώς έχει περάσει μέσω του τύπου – τυχαίο άραγε;- πως το πρόβλημα ουσιαστικά με την νέα τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας είναι το εισοδηματικό πλαφόν των 50.000 € που θεσπίζεται για την ένταξη των υποψηφίων στην ειδική κατηγορία πολυτέκνων κ.λ.π στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. Πουθενά όμως δεν λέγεται πως δυστυχώς με αυτή την τροπολογία της ντροπής, καταδικάζονται τα παιδιά μας και οι οικογένειες μας σε οικονομική καταστροφή και πως αποκλείονται χιλιάδες παιδιά πολύτεκνων οικογενειών από το αγαθό της μόρφωσης. Και όλα αυτά έναν μήνα πριν από τις Πανελλαδικές!!
  Με τη συγκεκριμένη τροπολογία έχουμε τα εξής προβλήματα:
  Σε ΜΙΑ ειδική κατηγορία μπορούν να μπουν όλοι μαζί δηλαδή οι πολύτεκνοι, οι τρίτεκνοι, οι έχοντες αδελφό ή αδελφή που τυχόν σπουδάζει σε άλλη πόλη, κάποιοι με ειδικές παθήσεις και κάποιες άλλες ειδικές περιπτώσεις. Όλοι μαζί μπαίνουν στον ίδιο κουβά. Και το παιδί της υπερπολύτεκνης οικογένειας με π.χ 8 παιδιά, και το παιδί μιας οικογένειας με δύο παιδιά που το ένα όμως ήδη σπουδάζει σε άλλη πόλη. Ας δούμε λοιπόν ορισμένα παραδείγματα, ώστε να καταλάβουμε ποιο ΕΓΚΛΗΜΑ πάει να γίνει εις βάρος των πολυτέκνων.
  Ας πάρουμε λοιπόν το παιδί ενός γιατρού, που έχει δύο παιδιά και το ένα παιδί του ήδη σπουδάζει(;) π.χ στο ΤΕΙ Αχλαδοχωρίου “Κοπτική μπουγάτσας με Laser”, που να σημειωθεί πως στο συγκεκριμένο ΤΕΙ η βάση εισαγωγής να ήταν ενδεχομένως αξιοθαύμαστα χαμηλή (ας είναι καλά η κατάργηση της βάσης του 10) και το παιδί ενός μισθωτού πολύτεκνου με 8 παιδιά που το μεγαλύτερο δίνει πανελλαδικές και τα άλλα 7 είναι μικρά ακόμη.
  1ο παράδειγμα.
  Ας δεχτούμε πως και οι δύο έχουν το ίδιο οικογενειακό εισόδημα π.χ 40.000 €. Οι περσινές βάσεις της Ιατρικής Αθηνών ήταν π.χ 19.100 μόρια και της Ιατρικής Αλεξανδρούπολης π.χ 19.000. Και οι δύο υποψήφιοι έπιασαν 19.000 μόρια. Καλούνται και οι δύο υποψήφιοι να καταθέσουν το μηχανογραφικό τους. Και οι δύο, βασιζόμενοι στις περσινές βάσεις, θεωρούν ότι κατά πάσα πιθανότητα ΔΕΝ περνούν στην Αθήνα αλλά στην Αλεξανδρούπολη. Ελπίζουν βέβαια, ότι μπορεί να πέσουν οι βάσεις της Αθήνας και να περάσουν. Σαφώς και δηλώνουν και οι δύο ως πρώτη επιλογή την Ιατρική της Αθήνας. Και ερωτώ. Το παιδί του πολύτεκνου, που σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να πάει να μείνει στην Αλεξανδρούπολη, λόγω των άλλων 7 αδελφών του που πρέπει να ζήσουν και αυτά, όσο και να το θέλει, θα τολμήσει άραγε να τη δηλώσει την Ιατρική της Αλεξανδρούπολης, ξέροντας ότι εάν τυχόν και περάσει σε αυτήν της Αλεξανδρούπολης, δεν θα μπορέσει να φοιτήσει εκεί, γιατί ΔΕΝ θα δικαιούται να πάρει μετεγγραφή και θα πρέπει να μείνει εκεί για 6 χρόνια; Εδώ δεν έχουμε τον πιο αισχρό αποκλεισμό από το αγαθό της παιδείας, ανθρώπων που το ίδιο το σύνταγμα επιτάσσει την προστασία τους;
  2ο παράδειγμα.
  Ας δεχτούμε πως και οι δύο έχουν το ίδιο εισόδημα, π.χ 40.000 €. Πιάνουν ο μεν γιος του γιατρού ας πούμε 19.000 μόρια και ο γιος του πολύτεκνου 18.999. Ποιος μένει στην Αθήνα και ποιος πάει π.χ στην Ιατρική Θράκης; Προφανώς ο γιος του πολύτεκνου θα πρέπει να μετακομίσει. Εφόσον όμως πάει εκεί, ΔΕΝ μπορεί να έρθει στην Αθήνα. Δεν έχουμε εδώ κατάργηση των μετεγγραφών για τον πολύτεκνο;
  3ο παράδειγμα.
  Ας δεχτούμε πως ο γιος του γιατρού έχει οικογενειακό εισόδημα 49,999 € (φοροδιαφεύγει άραγε;) και ο γιος του πολύτεκνου μισθωτού 50,001 €. Πιάνουν ο μεν γιος του γιατρού ας πούμε 19.000 μόρια και ο γιος του πολύτεκνου 19.100. Ποιος μένει στην Αθήνα και ποιος πάει π.χ στην Ιατρική Θράκης; Προφανώς ο γιος του πολύτεκνου θα πρέπει να μετακομίσει. Ο πολύτεκνος θεωρείται ότι έχει υψηλό εισόδημα και ας έχει 8 παιδιά. Εφόσον όμως πάει εκεί, ΔΕΝ μπορεί να έρθει στην Αθήνα. Θα φύγει από την Αθήνα και ΔΕΝ θα μπορέσει να πάρει μετεγγραφή. Δεν έχουμε και εδώ κατάργηση μετεγγραφών;
  4ο παράδειγμα.
  Ο γιος του γιατρού έχει οικογενειακό εισόδημα π.χ 40.000 € και ο γιος του πολύτεκνου 40.000 € επίσης. Ερωτώ. Θα μπουν και οι δύο στον ίδιο κουβά και θα κριθούν από μηδενική βάση, ναι ή όχι; Είναι δίκαιο αυτό; Πού είναι η ειδική μέριμνα που επιτάσσει το σύνταγμα για τους πολύτεκνους;
  Για να μην νομιστεί ότι είμαστε εύκολοι στη στείρα άρνηση. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι πρέπει να υπάρξει εξορθολογισμός και αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών στα πανεπιστήμια μας. Βεβαίως!!
  Η περιοχή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, φιλοξενούν παραπάνω από το μισό πληθυσμό της Ελλάδας. Άραγε υπάρχει η ίδια αντιστοιχία και στις θέσεις των εισακτέων; Αφού βλέπει η πολιτεία ότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση για αυτές τις περιοχές, γιατί δεν φροντίζει να αναπτύξει τις υπάρχουσες υποδομές στα ΑΕΙ αυτών των περιοχών, ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα με την υποδοχή πολλών φοιτητών;
  Αντίθετα είναι λύση, σε καιρούς κρίσης, να υποβάλλεται η ελληνική οικογένεια, είτε έχει ένα παιδί είτε δύο, είτε πολλά, σε εσωτερική μετανάστευση, οικονομική αιμορραγία και αποκλεισμούς στο όνομα ενός εξορθολογισμού;
  Θέλετε κύριοι της κυβέρνησης να λύσετε άπαξ και διαπαντός το πρόβλημα των μετεγγραφών; Θέλετε να κάνετε μάλιστα και πολιτική αποκέντρωσης και να ιδρύσετε ΑΕΙ και στην Κάτω Ραχούλα; Κανένα πρόβλημα!!! Κόψτε εντελώς τις μετεγγραφές!!! Απλά φροντίστε όμως, όταν ιδρύετε ΑΕΙ στην Κάτω Ραχούλα, μαζί με όλα τα άλλα, να δημιουργήσετε κάποιες στοιχειώδεις υποδομές (φοιτητικές εστίες, λέσχες σίτισης) ώστε να μπορέσει ο κάθε ένας να σπουδάσει χωρίς να στραγγαλιστεί οικονομικά η οικογένεια του. Δεν θέλουμε τα παιδιά μας να είναι ντε και καλά δίπλα μας.
  Απλά θέλουμε ΟΛΑ μας τα παιδιά να σπουδάσουν και να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με όλους τους άλλους. Ζητάμε πολλά;

  Υ.Γ
  Τώρα το πρωί σας άκουσα να λέτε πράγματα απίθανα!!! Σας παρακαλούμε πολύ, υποβιβάζετε τη νοημοσύνη μας όταν λέτε ότι τα παιδιά των πολυτέκνων θα σπουδάσουν στον τόπο τους. Είναι δυνατόν το παιδί μου με τα μόρια που συγκεντρώνει να περνά στην Ιατρική Θράκης και να μην πηγαίνει γιατί δεν μπορεί να πάρει μετεγγραφή και από την άλλη να μου λέτε ότι του εξασφαλίζετε θέση στο ΤΕΙ Κηπουρικής στον Πειραιά;

  Σχόλιο by Γιαννίκης Γεώργιος — 14/04/2011 @ 09:32

 93. ΕΙΜΑΙ ΑΔΙΟΡΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΩ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙ ΜΑΚΡΙΑ. ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΑΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΜΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΤΕ ΦΕΤΟΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΟΡΦΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ.ΑΡΚΕΤΑ.ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΑ ΦΕΡΑΜΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΟΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΞΙΖΟΥΝ.ΑΦΗΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΗΣΥΧΟΥΣ.

  Σχόλιο by olympisioy maria — 14/04/2011 @ 09:53

 94. Οι πολύτεκνοι γονείς και τα παιδιά τους πρέπει να έχουν μια ιδιαίτερη μεταχείριση καθώς αυτοί βοηθάνε την πολιτεία ποικιλότροπα.Είναι ντροπή να κυνηγάτε τους πολύτεκνους και να τους αφαιρείται τα ελάχιστα προνόμια που με νόμους τους είχαν παραχωρηθεί.Τα 50000,00 ευρώ είναι ελάχιστα για να επιβιώσει αξιοπρεπώς μια πολύτεκνη οικογένεια.Κάνετε μεγάλο λάθος λοιπόν αν θεωρείτε πλούσιες αυτές τις οικογένειες!Τότε τι θα θεωρείστε όλοι εσείς οι πολιτικοί που παίρνετε τόσα λεφτά και μάλιστα για να λαμβάνετε αποφάσεις που καταρρακώνουν όλους τους Έλληνες-απίστευτο στο άκουσμα!Μήπως θέλετε να σταματήσουν τελείως οι Έλληνες να γεννούν για να μειωθούν τα έξοδα της Ελλάδας και να μπορέσετε να αποπληρώσετε το χρέος για να σωθεί η χώρα αλλά να καταστραφούν όλοι οι Έλληνες; Συνέλθετε λοιπόν ,σκεφτείτε και ενεργείστε σαν Έλληνες και εξαιρέστε τις πολύτεκνες οικογένειες από όλες αυτές τις τραγικές σας αποφάσεις.

  Σχόλιο by ΝΕΝΑ — 14/04/2011 @ 13:05

 95. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΕΔΩΣΕ ΣΑΦΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑ. ΑΟΡΙΣΤΙΕΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ. ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ 50000 ΕΥΡΩ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ. ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ ΟΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΦΟΥ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΛΙΓΕΣ. ΚΥΡΙΕ ΠΑΝΑΡΕΤΕ ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΤΙΚΡΥΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΟΤΑΝ ΘΑ ΛΗΞΕΙ Η ΘΗΤΕΙΑ ΣΑΣ ΑΡΓΑ Ή ΓΡΗΓΟΡΑ;……

  Σχόλιο by ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ — 14/04/2011 @ 13:28

 96. κύριοι, ελπίζω να έχετε διαβάσει και αξιολογήσει όλα τα σχόλια που σας έχουν σταλεί από αγανακτησμένους τριτέκνους κι πολυτέκνους. Ως γονέας τρίτεκνης οικογένειεια΄ς που κατοικεί στην Αθήνα, δηλώνει τα εισοδήματά του και πληρώνει τη φορολογία που του αντιστοιχεί νιώθω για άλλη μια φορά ότι εμπαίζομαι και αδικούμαι. ΟΦΕΙΛΕΤΕ να απαντησετε στα κάτωθι ερωτήματα:
  1.Πόσοι είναι οι μεταγραφόμενοι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι, ανά σχολή κατά τα τελευταία έτη;
  2.Γιατί διατηρείτε φέτος το 10% για τις μεταγραφές; Θεωρείτε ότι ο »αιφνιδιασμός»και οι ανατροπές που επιφέρει το νομοσχέδιο που προτείνετε ένα μήνα πριν τις πανελλήνιες δεν είναι δίκαιο να επηρεάσει τα παιδιά που ήδη φοιτούν ένα ή δύο έτη και τις οικογένειές τους(που μπορεί να είναι οικογένειες με ένα μόνο παιδί), ενώ τα παιδιά τριτέκνων/πολυτέκνων που τώρα θα δώσουν εξετάσεις και οι οικογένειές τους είναι ευκολότερο να προσαρμοστούν στο νέο δεδομένο;
  3. Με ποια λογική και με ποιο κριτήριο εισάγεται εισοδηματικό κριτήριο για μεταγραφές σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη; Όσοι τρίτεκνοι-πολύτεκνοι ζουν σε αυτές τις πόλεις όπου και το κόστος ζωής και μετακινήσεων είναι υψηλότερο, θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένο εισόδημα για να μεταγραφούν τα παιδιά τους σε πανεπιστήμιο της πόλη τους;(τα 50.000 ευρώ αντιστοιχούν σε συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα λιγότερο των 4.000 ευρώ περίπου, με το οποίο πρέπει να συντηρηθούν 3 ή περισσότερα παιδιά, να πληρωθεί εφορία κοκ)
  4. Είναι πολιτικά ορθό, ειδικά σε περίοδο οικονομικής ύφεσης όταν το κράτος αδυνατεί να ενισχύσει το κοινωνικό του προφίλ κα να αναπτύξει κοινωνικές πολιτικές και πρωτοβουλίες για το δημογραφικό πρόβλημα, να καταργούνται παραχωρημένα προνόμια, που σε τελική ανάλυση είναι άνευ κόστους για τον κρατικό προϋπολογισμό;
  Κλέίνοντας, ελπίζω να έχετε συνειδητοποιήσει πόσοι είμαστε οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι. Οι αδικίες που διαπράττετε εις βάρος μας θα εξαργυρωθούν στις επόμενες εκλογές. Ευτυχώς είμαστε πολλοί, τα παιδιά μας μεγαλώνουν, ενηλικιώνονται και έχουμε μνήμη.

  Σχόλιο by ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ — 14/04/2011 @ 14:04

 97. Οι φετινοί υποψήφιοι πανελλαδικών εξετάσεων ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ από όλες τις πλευρές για πολλούς λόγους και είναι οι πιο χαμένοι σε σχέση όχι μόνο με τους υποψηφίους όλων των προηγούμενων ακαδ. ετών αλλά και αυτούς του επόμενου ακαδ. έτους, αφού, εκτός των άλλων, από του χρόνου καταργείται και η δυνατότητα εισαγωγής σε ποσοστό 10% στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με βάση τη βαθμολογία προηγουμένων ετών,και αναλυτικά πλήττονται λόγω:

  1)Μεγάλης ψυχολογικής έντασης και ανασφάλειας,λόγω των σημαντικότατων αλλαγών που αποφάσισε το Υπουργείο Παιδείας στο ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ των πανελληνίων εξετάσεων, με εξαιρετική ταχύτητα και προχειρότητα.
  2) Κατάργησης μετεγγραφών των πολυτέκνων κ.α.
  3) Μείωσης του αριθμού εισακτέων
  4) Μεγάλης πιθανότητας λάθους στη συμπλήρωση μηχανογραφικού «νέου τύπου» για πρώτη φορά, και ταυτόχρονα ΚΑΜΙΑ έστω μόνο μια ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ορθότερης συμπλήρωσης αυτού, αφού
  5) καταργείται από του χρόνου η δυνατότητά τους να ξανασυμπληρώσουν μηχανογραφικό δελτίο το επόμενο ακαδ. έτος στην κατηγορία εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστό 10%, με βάση τη βαθμολογία που έλαβαν την προηγούμενη ακαδ. χρονιά, (δηλ. τη φετινή)χωρίς να ξαναδώσουν εξετάσεις.
  Και όλα αυτά ενώ διανύουμε το 2011, το πιο δύσκολο έτος από όλες τις απόψεις, με μειώσεις μισθών, περικοπές, άνεργα τα παιδιά μας, αύξηση άμεσων και έμμεσων φόρων κ.α.

  Διαπιστώνω για άλλη μια φορά ότι εσείς βαλθήκατε να αφανίσετε κι εμάς και να εξαθλιώσετε και τις ζωές των παιδιών μας.

  Επειδή δεν ελπίζω πλέον σε τίποτε καλό κάνω μία τελευταία προσπάθεια και παρακαλώ θερμά έστω για τα κάτωθι:
  1) Η κατάργηση της δυνατότητας εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων προηγουμένων ετών σε ποσοστό 10% επί του αριθμού εισακτέων, χωρίς εξετάσεις με βάση τη βαθμολογία προηγουμένων ετών ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΦΕΤΙΝΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΕΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΦΕΤΙΝΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΟΡΘΟΤΕΡΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ, το επόμενο ακαδ. έτος. ΚΑΙ

  2) Στο συνολικό ποσοστό 20% των θέσεων εισακτέων των ειδικών κατηγοριών πολύτεκνοι κλπ. το ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ. Αν δεν συμπληρωθεί από πολύτεκνους να συμπληρώνεται από άλλες κατηγορίες.

  Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

  Σχόλιο by Dimitris Papastamatis — 14/04/2011 @ 14:09

 98. Πιστεύω ότι σε μια πολιτεία ισονομίας, όλοι οι πολίτες πρέπει να απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα. Δεν είναι σωστό, μετά τις παννελλήνιες, μια σκληρή διαδικασία, που εξουθενώνει μαθητές και γονείς ψυχολογικά και οικονομικά, η εισαγωγή των μαθητών στα ΑΕΙ-ΤΕΙ να εξαρτάται από την κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκουν.
  Το παιδί μου δεν ανήκει σε πολύτεκνη οικογένεια, οι γονείς του είναι χαμιλόμισθοι εκπαιδευτικοί, δεν ανήκουν σε καμία ειδική κατηγορία……
  Επιτέλους κάποια στιγμή το κράτος να καταλάβει ότι όλοι πρέπει να είμαστε ίσοι απέναντι του και το κράτος θα πρέπει να μας αντιμετωπίζει με ίσο τρόπο.
  Για τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες: Ένα και μόνο, εξίσωση των αδικιών με αξιοπρεπείς οικονομικές παροχές ( αφού πρώτα μπορέσει να εξασφαλίσει ότι κάθε Έλληνας θα δηλώνει τα πραγματικά του εισοδήματα.)
  Όχι παιχνίδια με τα παιδιά μας!!!!!!!

  Σχόλιο by ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΑΚΟΒΑΣΙΛΗΣ — 14/04/2011 @ 17:38

 99. Παρακαλώ να εξαιρέσετε τους πολυτέκνους από τις προωθούμενες αλλαγές γιατί είμαστε μόλις το 30% των μετεγγραφόμενων. Το τραγικό ΛΑΘΟΣ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ 10 ΠΕΡΥΣΙ, με αποτέλεσμα ΝΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ φοιτητές σε κεντρικά ΑΕΙ και κάτω της βάσης δεν πρέπει να το πληρώσουν οι πολύτεκνοι φέτος. Παραδεχθείτε ότι κάνατε λάθος και διορθώστε το. Μην αγγίζετε τις μετεγγραφές των πολυτέκνων.
  Καταλαβαίνετε ότι καταργείτε νόμο περί μετεγγραφών των πολυτέκνων που ισχύει από το 1979 και κανείς ποτέ δεν τόλμησε να το κάνει, ενώ μάλιστα βρισκόμαστε στην πόρτα των πανελληνίων εξετάσεων, αιφνιδιάζοντας κι εμάς και τα παιδιά μας!!!!
  Καταλαβαίνετε ότι βρήκατε την πιο δύσκολη στιγμή να χτυπήσετε τις πολύτεκνες οικογένειες, τη χρονιά της οικονομικής κρίσης της χώρας μας, τη χρονιά των περικοπών σε μισθούς, δώρα, επιδόματα, ακόμα και πολυτεκνικά.
  Ας αφήσετε και κάτι όρθιο. Δεν αντέχουμε άλλο τους «εξορθολογισμούς» και τις «μεταρρυθμίσεις». Μας λιώσατε!!!

  Σχόλιο by Μaria — 14/04/2011 @ 19:02

 100. Οι φετινοί υποψήφιοι πανελλαδικών εξετάσεων ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ από όλες τις πλευρές για πολλούς λόγους και είναι οι πιο χαμένοι σε σχέση με τους υποψηφίους όλων των προηγούμενων ακαδ. ετών. Πλήττονται λόγω:
  1)Μεγάλης ψυχολογικής έντασης και ανασφάλειας, λόγω των σημαντικότατων αλλαγών που αποφάσισε το Υπουργείο Παιδείας στο ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ των πανελληνίων εξετάσεων, με εξαιρετική ταχύτητα και προχειρότητα,
  2) Κατάργησης μετεγγραφών των πολυτέκνων
  3) Μείωσης του αριθμού εισακτέων
  4) Μεγάλης πιθανότητας λάθους στη συμπλήρωση μηχανογραφικού «νέου τύπου» για πρώτη φορά, και ταυτόχρονα ΚΑΜΙΑ έστω μόνο μια ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ορθότερης συμπλήρωσης αυτού, αφού 5) καταργείται από του χρόνου η δυνατότητά τους να ξανασυμπληρώσουν μηχανογραφικό δελτίο το επόμενο ακαδ. έτος στην κατηγορία εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστό 10%, με βάση τη βαθμολογία που έλαβαν την προηγούμενη ακαδ. χρονιά, (δηλ. τη φετινή) χωρίς να ξαναδώσουν εξετάσεις
  Οι φετινοί υποψήφιοι πανελλαδικών εξετάσεων είναι επίσης οι πιο χαμένοι ακόμα και σε σχέση με αυτούς του επόμενου ακαδ. έτους, αφού, διαγωνίζονται για το 90% των θέσεων των εισακτέων ενώ οι υποψήφιοι του επομένου έτους, μετά την κατάργηση του λεγόμενου 10% θα διαγωνισθούν για το 100 % των θέσεων
  Και όλα αυτά συμβαίνουν ενώ διανύουμε το 2011, το πιο δύσκολο έτος από όλες τις απόψεις, με μειώσεις μισθών, περικοπές, άνεργα τα παιδιά μας, αύξηση άμεσων και έμμεσων φόρων , κατάρρευση κοινωνικού κράτους, κ.α.
  Διαπιστώνω για άλλη μια φορά ότι εσείς βαλθήκατε να αφανίσετε εντελώς κι εμάς και να εξαθλιώσετε και τις ζωές των παιδιών μας.
  Επειδή δεν ελπίζω πλέον σε τίποτε καλό κάνω μία τελευταία προσπάθεια και παρακαλώ θερμά έστω για τα κάτωθι:
  1) Στο συνολικό ποσοστό 20% των θέσεων εισακτέων των ειδικών κατηγοριών πολύτεκνοι κλπ. το ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ. Μόνο αν δεν συμπληρωθεί από πολύτεκνους να συμπληρώνεται από άλλες ειδικές κατηγορίες.
  2) Η κατάργηση της δυνατότητας εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων προηγουμένων ετών σε ποσοστό 10% επί του αριθμού εισακτέων, χωρίς εξετάσεις με βάση τη βαθμολογία προηγουμένων ετών ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΦΕΤΙΝΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΕΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΦΕΤΙΝΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΟΡΘΟΤΕΡΗ ΠΙΘΑΝΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ, το επόμενο ακαδ. έτος.

  Σας γράφει ένας ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ, ΜΕ 2 ΓΙΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ και ΑΝΕΡΓΟΥΣ , ΜΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΚΟΡΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΟΡΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.

  Σχόλιο by Filippos — 14/04/2011 @ 19:45

 101. Κατανοώ απόλυτα την σφοδρή επιθυμία – την ανάγκη σας άν θέλετε να νοικοκυρέψτε τον χώρο που λειτουργείτε.
  Αλλά επιτέλους τί είδους «διαγωνισμός» καταλήγει νάναι αυτός όπου διαγωνίζονται τα εισοδήματα των γονιών παράλληλα με τις ικανότητες των παιδιών; Και άν το μέσο εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων όπως ενημερωνόμαστε απο το «ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΝΑΛΙ» είναι 29.000€ ενώ των ιδιωτικών υπαλλήλων 19.000€, αλήθεια τί πιστεύετε οτι θα γίνει;
  Εχω δύο παιδιά που φοιτούν στην Αθήνα και ένα τρίτο που συμμετέχει στον φετεινό «διαγωνισμό» προσπαθώντας με «κλειστά αυτιά» να μένει ανεπηρρέαστο απο τις σειρήνες της προσωπικής και συλλογικής ματαίωσης που σεριανάνε στις μέρες μας. Μένοντας στην επαρχία είναι αδύνατο να υποστηρίξουμε σπουδές σε άλλο μέρος εκτός απο την Αθήνα- αυτό σημαίνει πως για 1000 -100 -10 € γονικού εισοδήματος πανω απο το όποιο όριο, το παιδί διαγωνίζεται αλλιώς… Αλήθεια τί να πώ στα τρία μικρότερα παιδιά μου που απλά παρακολουθούν και είναι ακόμα στο δημοτικό; Ποιός θα θεωρείται πολύτεκνος σε έξι χρόνια που κι αυτά θα «διαγωνίζονται» για μια θέση – αλήθεια που;
  Συγχωρέστε με για το ύφος. Ο θεός να σας φωτίζει
  Με εκτίμηση

  Σχόλιο by ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΑΝΙΟΣ — 14/04/2011 @ 23:15

 102. Κύριε Υφυπουργέ

  Διάβασα την αξιολογική έκθεση για την εισαγωγή στην Tritoβάθμια Εκπαίδευση καθώς και για τις μετεγγραφές.
  Οι παρατηρήσεις μου είναι οι εξής:
  1. Γιατί ορίζετε εισαγωγικές βαθμολογίες δύο ταχυτήτων –που ούτως ή αλλιώς αδικούν το σύνολο των μαθητών- βάζοντας ως προμετωπίδα και προσχηματικά επικαλείστε κοινωνικά κριτήρια;
  2. Γιατί, εφ όσον γνωρίζετε ότι μεγάλο ποσοστό εισαχθέντων διαμένουν στις μεγάλες πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη), δεν το λαμβάνετε υπόψη;
  3. Θεωρείτε ότι είναι αποκέντρωση και ευημερία της επαρχίας το να έχετε δημιουργήσει (ως υπουργείο) τμήματα και να έχετε διαθέσει πολλά κονδύλια για κάτι το οποίο οι ίδιοι οι φοιτητές αδυνατούν να αξιοποιήσουν, όχι πάντως από δική τους ανεπάρκεια; (Αν θέλετε πράγματι ν’ αφουγκραστείτε τα προβλήματά τους δεν έχετε παρά να βρείτε βιώσιμες λύσεις κι όχι μόνο να τους ακούσετε)
  4. Γιατί δεν διαθέτετε κονδύλια ανάλογα των αριθμών των φοιτητών κι επομένως θα δώσετε ανάσα ζωής και ανάπτυξης στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη;
  5. Η αποκέντρωση ευνοεί με τις προτάσεις σας τις οικογένειες, μιας και βάζετε και εισοδηματικά κριτήρια στις μετεγγραφές;
  6. Θεωρείτε δηλαδή ότι οικογενειακό εισόδημα 50.001 ευρώ κάνει ικανή την οικογένεια και μάλιστα την πολύτεκνη, να στείλει το παιδί της στην επαρχία;
  7. Θεωρείτε ότι δεν προκαλείτε (ως υπουργείο) το περί δικαίου αίσθημα με προτάσεις οι οποίες αντιοικογενειακές και αντιπολυτέκνικες, μιας και είναι οι ομάδες εκείνες που προστατεύονται άμεσα από το Σύνταγμα;
  8. Συγκρίνετε ανόμοιες ομάδες βάζοντας σε ποσοστό 20% ΜΑΖΙ αθλητές, πολύτεκνους, τρίτεκνους, και άλλες ομάδες. Τι είδους σαλάτα είναι αυτή;

  Παρακαλώ όπως:
  1. Αποσύρετε την διάταξη περί δύο ταχυτήτων
  2. Αποσύρετε το εισοδηματικό κριτήριο για πολύτεκνους
  3. Επισυνάψτε σοβαρή μελέτη για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

  Με τιμή
  Ελένη Λιάτσου

  Σχόλιο by ΕΛΕΝΗ ΛΙΑΤΣΟΥ — 15/04/2011 @ 15:58

 103. Κύριε Πανάρετ, είπατε στην επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής ότι ένας βασικός λόγος που σας οδήγησε να καταργήσετε τις μετεγγραφές τριτέκνων και πολυτέκνων είναι ο εξής:
  Σε σχολές μεσαίας ζήτησης, οι φοιτητές που μετεγγράφονται δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία, επειδή έχουν χαμηλότερη βαθμολογία από τους άλλους φοιτητές.
  Έστω λοιπόν ότι δύο υποψήφιοι της Τεχνολογικής κατεύθυνσης παίρνουν τους ίδιους βαθμούς στα Μαθηματικά, Φυσική,Έκθεση, Προγραμματισμό.Ο Πρώτος όμως παίρνει άριστα και στο μάθημα Α.Ο.Δ.Ε, γιατί αποστηθίζει καλά (το μάθημα, όπως ίσως ξέρετε, πρέπει να το αποστηθίσουν οι υποψήφιοι λέξη προς λέξη). Ο Δεύτερος «χάνει» μια ερώτηση(δεν αποστήθισε και τέλεια) και παίρνει 15. Οι δύο υποψήφιοι θα έχουν 500 μόρια διαφορά. Ο Πρώτος λοιπόν περνά στο Μαθηματικό Θεσ/νίκης. Ο Δεύτερος στο Μαθηματικό Πάτρας.
  Ο Δεύτερος, αν και παιδί πολύτεκνης οικογένειας, ΔΕΝ μετεγγράφεται στη Θεσ/νίκη, όπου ζει η οικογένειά του, γιατί (κατά την άποψή σας) ΔΕΝ μπορεί να παρακολουθήσει την εκπαιδευτική διαδικασία στο Μαθηματικό Θεσ/νίκης.Αναγκάζεται η πολυμελής οικογένειά του να ξοδέψει 40.000 ευρώ(και «διαλύεται» οικονομικά) για να σπουδάσει το παιδί που δεν αποστήθισε άριστα και έχασε 500 μόρια.
  Πώς είναι δυνατόν εσείς, ένας πανεπιστημιακός δάσκαλος, να προβάλλετε τέτοια επιχειρήματα;

  Σχόλιο by Λαγογερίδου Μαρία — 16/04/2011 @ 21:20

 104. κύριε Υφυπουργέ,
  1. Οι προτάσεις για τις μεταγραφές είναι στη σωστή κατεύθυνση. Ίσως λίγο άτολμες και πιθανόν να δημιουργήσουν και νεα προβλήματα για άνιση μεταχείριση, αφήστε που το όριο των 50000€ στην χώρα μας δεν είναι αξιόπιστο. Η οριστική λύση ειναι μια, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ, (εκτός εαν προκύψει σοβαρό πρόβλημα υγείας ΜΕΤΑ την κατάθεση μηχανογραφικού). Όλα τα άλλα αλοιώνουν την δικαιοσύνη, αξιοκρατία και ίση μεταχείριση. Κανείς δεν δηλώνει σχολή ή πόλη με το ζόρι. Η ύπαρξη της δυνατότητας μεταγραφής δημιουργεί ουσιαστικά το πρόβλημα. Δηλαδή αυτός που έχει δυο παιδιά και ειναι άνεργος τι του λέμε;(Σημείωνω ότι είμαι τρίτεκνος με ένα γιο φοιτητή και ακολουθούν οι άλλοι).
  2. Η κατάργηση του 10% είναι ΜΕΓΑ ΛΑΘΟΣ. Κύριοι η Ελληνικη τριτοβαθμια εκπαίδευση είναι τελείως στεγανή και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα κινητικότητας. Αυτό ήταν το μόνο μέτρο που ουσιαστικά επέτρεπε σε κάποιον να αλλάξει σχολή σε περίπτωση που διαπίστωνε «απο μέσα» ότι έκανε λάθος ή δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Γιατί δηλαδή κάποιος που πέρασε Ιατρική ή Στρατιωτική σχολή να εγκλωβιστεί για ολόκληρη ζωή; Εδώ δεν υπάρχει θέμα αδικίας αφού οι θέσεις είναι ξεχωριστές, δεν ισχύει ότι διεκδικούν τις ίδιες θέσεις με διαφορετικά θέματα, και οι θέσεις που αφαιρούνται, είχαν αφαιρεθεί και όταν ο ετεροχρονισμένος υποψήφιος έδινε πρώτη φορά εξετάσεις. Εαν μελετήσετε το 10%, θα διαπιστώσετε ότι κυρίως λειτουργεί για αλλαγή σχολής (χαμηλότερης βάσης), και λιγότερο για την πρόσβαση σε «υψηλότερη» σχολή που δεν είχε «πιαστεί» την πρώτη χρονιά. Αν μην τι άλλο προτείνω να παραμείνει το μέτρο. ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ είναι να υπάρχει δυνατότητα διεκδίκησης θέσης σε σχολή με χαμηλότερη βάση απο την επίδοση του μαθητή κατά την χρονιά εξέτασης.

  Σχόλιο by ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ — 17/04/2011 @ 09:47

 105. Κύριε Υπουργέ,

  Η φερεγγυότητα και η συνέπεια είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για οποιαδήποτε καλή συνεννόηση και συνεργασία. Ιδιαίτερα ισχύει αυτό όταν πρόκειται για την πολιτεία και την κρατική εξουσία. Και συγκεκριμένα δεν νοείται να αποφασίζει η πολιτεία για την επίλυση του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος της χώρας την παροχή κινήτρων στους πολύτεκνους, να περιλαμβάνει σχετική διάταξη στο Σύνταγμα, να υπάρχει ομόφωνη απόφαση της διακομματικής επιτροπής της Βουλής, γνωμοδοτήσεις της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής, να υπάρχουν ομόφωνες αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων, δεκάδες χιλιάδες πολύτεκνες οικογένειες να έχουν προγραμματίσει τη ζωή τους και να έρχονται κάποιοι τεχνοκράτες μιας κυβέρνησης και αιφνιδιαστικά να λένε σε αυτές τις οικογένειες να κόψουν τον λαιμό τους να βρουν χρήματα προκειμένου να μπορέσουν να σπουδάσουν και τα παιδιά τους εκείνα που για διαφόρους γνωστούς λόγους δεν μπόρεσαν να επιτύχουν σε σχολή του τόπου διαμονής της οικογένειας.

  Θέλει η πολιτεία να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού; Σύμφωνοι αλλά η όποια αλλαγή θα ισχύσει μετά από 10 και χρόνια, ούτως ώστε οι οικογένειες να φροντίσουν έγκαιρα να μη γεννούν περισσότερα παιδιά. Εννοείται ότι τα ίδια ισχύουν και για τις αλλαγές της φορολογίας εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας, των προσλήψεων, των τοποθετήσεων κλπ.
  Δεν μπορείτε να ψηφίζετε αντισυνταγματικούς νόμους σε ότι αφορά την κατηγοριοποίηση και την ειδική προστασία των πολυτέκνων. Αλλάξτε πρώτα το Σύνταγμα.

  Το παράδειγμα της ιατρικής που επικαλείσθε είναι ατυχές. Διότι το κράτος κανένα δεν θα βοηθήσει να εισαχθεί με πολύ χαμηλότερο βαθμό. Απλά στο παράδειγμα της ιατρικής η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των επιτυχόντων είναι στα όρια του «στατιστικού λάθους», όπως εσείς θα λέγατε, η δε βοήθεια του κράτους περιορίζεται στη δυνατότητα να φοιτήσει κάποιος στον τόπο διαμονής του. Λέτε ότι είναι δίκαιο, αλλά είναι άδικο να συγκρίνετε ένα μαθητή πολυμελούς οικογένειας με ένα ολιγομελούς. Οι δυνατότητες χώρου και χρόνου μελέτης, μέσων και εξωδιδακτικής υποστήριξης είναι αντίστροφα ανάλογες του αριθμού των μελών μιας οικογένειας, με συνέπεια η συμμετοχή στην αξιολόγηση να μη γίνεται με ίσους όρους και το αποτέλεσμα να μην οφείλεται τις περισσότερες φορές σε διαφορά δυνατοτήτων των μαθητών.
  Ούτε είναι σωστό και δίκαιο να επιθυμεί κάποιος να εισαχθεί στην ιατρική και επειδή είναι σε ειδική κατηγορία να τον στέλνετε στη βιολογία χωρίς τη συγκατάθεσή του. Διότι αν δεν εισαχθεί στην ιατρική του τόπου διαμονής, οι γονείς θα υποστούν τις όποιες θυσίες προκειμένου να στείλουν το παιδί τους σε ιατρική σχολή άλλης πόλης της οποίας η βάση είναι χαμηλότερη της βαθμολογίας που επέτυχε ο μαθητής, δυνατότητα όμως επιλογής που δεν την παρέχετε.
  Ισχυρίζεστε ότι η ρύθμιση, που προωθείτε, λύνει ένα μακροχρόνιο πρόβλημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κάτω από τα συγκεκριμένα δεδομένα. Σκεφθήκατε μήπως αντίθετα στην πραγματικότητα δημιουργεί πρόβλημα;

  Γνωρίζετε επίσης ότι η πλειοψηφία των πολύτεκνων οικογενειών είναι μισθωτοί και ημερομίσθιοι εργαζόμενοι, οι οποίοι δηλώνουν ολόκληρο το εισόδημά τους και κάνοντας υπερωρίες ή μια δεύτερη εργασία για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της πολύτεκνης οικογένειας τους, θα είναι αυτοί που αποκλειστικά θα υποστούν τις συνέπειες των εισοδηματικών κριτηρίων και όχι οι πραγματικά έχοντες και κατέχοντες. Γεγονός από κάθε άποψη Άδικο.
  Οι έχοντες στέλνουν τα παιδιά τους απευθείας σε ξένα δημόσια πανεπιστήμια, όπου το κόστος φοίτησης είναι μικρότερο από αυτό που απαιτείται για ελληνικό πανεπιστήμιο εκτός του τόπου διαμονής .

  Πρόσφατα απεφοίτησε από τη σχολή πολιτικών μηχανικών του ΕΜΠ το ένα παιδί μου χωρίς κανένα πρόβλημα εξ αιτίας των μετεγγραφέντων. Παρομοίως και άλλο ένα στο τμήμα λογιστικής ΤΕΙ Πειραιά.

  Δεν είναι σωστό, ούτε παιδαγωγικό, ούτε πραγματικό να λέτε ότι υποβαθμίζεται η εκπαίδευση με τις μετεγγραφές ειδικά των πολυτέκνων, αλλά και των άλλων κατηγοριών, όταν στις «καλές σχολές» η διαφορά βαθμολογίας είναι 1 με 2 βαθμοί. Ούτε και στις όποιες περιπτώσεις είναι αρκετά μεγαλύτερη, επηρεάζεται η παράδοση των μαθημάτων ή η διενέργεια των φροντιστηριακών μαθημάτων. Με αυτό το σκεπτικό δεν θα έπρεπε κανείς καλός μαθητής και μάλιστα αριστούχος να δηλώνει επαρχιακή σχολή. Να μου πείτε ότι θα επαναφέρετε τη βάση του 10, αυτό θα είναι μια βελτίωση του επιπέδου των εισερχομένων, αφού η πλειονότητα αυτής της κατηγορίας είναι βέβαιο ότι δεν θα μπορέσει να αποφοιτήσει. Ακόμα αφαιρέστε και όσους σπουδαστές δεν παρακολουθούν τα μαθήματα.

  Κατόπιν των προαναφερθέντων, εφόσον καλώς κατά κάποιους ή αβασάνιστα κατά κάποιους άλλους διεύρυνε η πολιτεία τις κατηγορίες των μετεγγαφομένων, η μόνη εφικτή και ικανοποιητική λύση είναι η ενίσχυση των σχολών ανάλογα του αριθμού των μετεγγραφομένων που δέχονται τόσο σε διδακτικό προσωπικό, όσο και σε οικονομικούς πόρους. Ευνόητο είναι ότι θα πρέπει εξετασθεί η λειτουργία των σχολών – σφραγίδα, των οποίων το διδακτικό προσωπικό και τα αντίστοιχα κονδύλια θα πρέπει να μεταφερθούν στις σχολές που έχουν ανάγκη.
  Είναι άδικο και παράλογο να ισχυριζόμαστε ότι υπάρχουν σχολές σε κάποιες πόλεις απλά και μόνο για ενίσχυση της τοπικής αγοράς.

  Σε κάθε περίπτωση άλλο πράγμα η βελτίωση αυτών που ισχύουν και άλλο πράγμα η μανία αλλαγών με επαναφορά σε πολλές περιπτώσεις προϊσχυσάντων αποφάσεων και συστημάτων παιδείας.
  Είναι δε πλέον ή βέβαιον ότι με μαθηματική ακρίβεια οι επόμενοι προϊστάμενοι του Υπ. Παιδείας, είτε του ίδιου κόμματος, είτε άλλου, θα φροντίσουν να αλλάξουν «τα κακώς κείμενα της παιδείας» – αντί να τα βελτιώσουν – με νέες αποφάσεις, νόμους, συστάσεις επιτροπών για τα ίδια πάντα θέματα, θεωρητικά υπέρ και στην πράξη σε βάρος πάντα των μαθητών και των οικογενειών τους.
  Έτσι και εσείς θα επαναφέρετε το κλασσικό και πρακτικό τμήμα. Και παίζοντας με τις λέξεις ονομάζετε μείωση των μαθημάτων τη συγχώνευση μαθημάτων.
  Κανείς όμως μέχρι σήμερα δεν φρόντισε να περιορίσει και να καθορίσει την διδακτέα ύλη σε συνάρτηση με τις πραγματικές, και όχι προβλεπόμενες στα χαρτιά, ώρες διδασκαλίας, αφού συνυπολογίσει και τις αναγκαίες ώρες για επαναλήψεις, ώστε σταδιακά να μην είναι αναγκαία η παραπαιδεία. Δεν μπορεί να αυξάνονται οι ώρες διδασκαλίας των ξένων γλωσσών και όλοι οι μαθητές να συνεχίζουν να φοιτούν σε ιδιωτικά φροντιστήρια. Ούτε να διδάσκονται δυο ξένες γλώσσες και να μη μαθαίνουν καμιά. Ας διδάσκονταν τουλάχιστον μία και να τη μάθαιναν. Αλλιώς καταργήστε τα μαθήματα των ξένων γλωσσών και επιδοτήστε την εκμάθησή τους στα ιδιωτικά φροντιστήρια.

  Τέλος θα ήθελα να σας πω ότι τα σχόλια των διαβουλεύσεων διαβάζονται σαν κείμενα ιδεών και χρησιμοποιούνται για τη τυπική τήρηση της σχετικής διαδικασίας, διότι οι αποφάσεις έχουν ληφθεί, όπως έχει συμβεί με όσες διαβουλεύσεις έχουν υποπέσει στην αντίληψή μου μέχρι σήμερα.

  Ευελπιστώντας τα παραπάνω να τύχουν της προσοχής σας

  Δ. Λάμπος

  Σχόλιο by Δημ. Λάμπος — 17/04/2011 @ 16:32

 106. Αξιότιμε κε Υφυπουργέ,
  Είμαι μητέρα υποψηφίας πανελλαδικών εξετάσεων και συνταξιούχος του Δημοσίου (Προϊσταμένη Γραμματείας Πανεπιστημιακού Τμήματος).
  Θα σας παρακαλούσα να παρατείνετε τουλάχιστον για ένα έτος ακόμη την ισχύ της διάταξης που αναφέρεται στην εισαγωγή των αποφοίτων Γενικών Λυκείων ή άλλου τύπου Λυκείου σε ποσοστό 10% των θέσεων εισακτέων σε κάθε σχολή ή τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έτσι ώστε αυτή να ισχύσει μέχρι και το ακαδ. Έτος 2012-2013, αφού λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:
  1)Με τις νέες ρυθμίσεις που προωθείτε, οι οποίες είναι βαρύνουσας σημασίας, αλλάζει όλη η «φιλοσοφία – κριτήρια» συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, ιδιαιτέρως δε όσον αφορά στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων.
  2)Η εφαρμογή για πρώτη φορά του νέου τρόπου συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου είναι σίγουρο ότι θα επιφέρει παρανοήσεις, λάθος εκτιμήσεις, παρερμηνείες, όταν μάλιστα αυτά γίνονται τόσο εσπευσμένα.
  3)Οι προωθούμενες αλλαγές αυτές έρχονται πραγματικά πολύ καθυστερημένα, κι έχουν άμεση εφαρμογή. Bρισκόμαστε στο κατώφλι των πανελληνίων εξετάσεων.
  4)Το ποσοστό εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των συγκεκριμένων υποψηφίων (παλαιοτέρων ετών) είναι πολύ μικρό, μόλις 10%.
  5)Δεν υπάρχει κανένα κόστος για το Υπουργείο να παραμείνει σε ισχύ η σχετική διάταξη για ακόμη ένα έτος, δηλαδή μέχρι και το 2012-2013.
  6)Το σημαντικότερο όμως είναι ότι δίδεται τουλάχιστον άλλη μία και μοναδική ευκαιρία στους φετινούς υποψηφίους, που πραγματικά έχουν αιφνιδιαστεί,αφού αντιμετωπίζουν σημαντικές αλλαγές, σε περίπτωση που, φέτος, κάνουν λάθος εκτίμηση στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου, να έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να ξανασυμπληρώσουν το επόμενο ακαδ. έτος το μηχανογραφικό τους δελτίο κατά τρόπο ορθότερο.
  Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,
  Η πολυετής πείρα μου (32 χρόνια υπηρεσίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση) και η συναναστροφή μου με τους νέους, μου επιτάσσει να προβώ σε αυτήν την έκκληση προς εσάς.
  Για να ισχυροποιήσω δε τα επιχειρήματά μου, σας παραπέμπω στη συνέντευξη που δώσατε σε καταξιωμένους δημοσιογράφους πριν από λίγες μέρες. Από τις ερωτήσεις που σας έκαναν και μόνον φάνηκε ότι ήταν αδύνατον να κατανοήσουν τόσο το νέο τρόπο συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου από τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων όσο και τη νέα διαδικασία εισαγωγής αυτών, παρά τις προσπάθειες που καταβάλατε τόσο εσείς ότι και ο Ειδικός Γραμματέας κ. Παπάζογλου(σε διαφορετικό τηλεοπτικό κανάλι).
  Ευελπιστώ ότι θα δείτε το δίκαιο και το λογικό του αιτήματός μας και θα πράξετε δεόντως.
  Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

  Σχόλιο by Μaria G. — 17/04/2011 @ 20:57

 107. Σε όλο το κείμενο γίνονται αναφορές για προερχόμενους «από πολύτεκνες οικογένειες» σε ότι αφορά τις μεταγραφές.

  Υπάρχουν τόσες άλλες κατηγορίες που μεταγράφονται. Για παράδειγμα «μεταγραφή σε πόλη που σπουδάζει αδελφός/αδελφή».

  Μου προκαλεί πολύ μεγάλη έκπληξη, αγανάκτηση και διαμαρτύρομαι για την κατάπτυστη συμπεριφορά σας απέναντι στους πολύτεκνους.

  Είστε απίστευτοι υποκριτές!!!

  Σχόλιο by Παναγιώτης Βέρροιος — 18/04/2011 @ 10:42

 108. Κύριε Υφυπουργέ,

  με όλο το σεβασμό, σας παρακαλώ να αποσύρετε έστω και τώρα το νομοσχέδιο που αφορά τις μετεγγραφές. Είναι εντελώς άδικο για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους και ταυτόχρονα αντισυνταγματικό. Βρεθήκαμε αιφνιδιαστικά σε μια νέα κατάσταση ένα μήνα πριν τις Πανελλαδικές εξετάσεις, σκεφτείτε την ψυχολογία των παιδιών και τη δική μας. Ξαφνικά ανατρέπεται η οικογενειακή μας ζωή. Σκέφτομαι ότι είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να νοικιάσω τρία (δυο φέτος και ένα του χρόνου) σπίτια για τις σπουδές των παιδιών μου, συν της οικογένειας ίσον τέσσερα! Δεν θα μπω στη λογική σας, να σπουδάσει στην πόλη διαμονής της οικογένειας άλλο αντικείμενο π.χ. αντί για μηχανικός, φυσικός. Ανατρέπει τη λογική σας για εισαγωγή σε σχολή και όχι σε τμήμα. Επίσης δεν μπαίνω σε ζητήματα αξιοπιστίας δικαιολογητικών και ελέγχου που είμαι βέβαιος ότι θα προκύψουν στην πράξη. Με ποιά λογική, ακόμη και αν τα παιδιά μου είναι μέσα στο συνολικό 20% με βάση τη βαθμολογία τους δεν θα μπορέσουν να σπουδάσουν στη Θεσσαλονίκη γιατί θεωρούμαστε υψηλόμισθοι >50.000! (δυο δημόσιοι υπάλληλοι). Πάντα οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι συνεπείς φορολογούμενοι που δεν μπορούν να αποκρύψουν τα εισοδήματά τους θα είναι τα υποζύγια που υφίστανται την υψηλότερη φορολογία και τις υψηλότερες περικοπές στους μισθούς. Αν το κράτος δεν μπορεί να συλλάβει την φοροδιαφυγή και την παραοικονομία δεν πρέπει να την επιβραβεύει κιόλας. Καταλαβαίνεται τι θέλω να πω. Γιατί, αν έτυχε να κατοικώ στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, (δεν έχω ίσα δικαιώματα με τους υπόλοιπους κατοίκους της χώρας μου;) το κράτος να με αντιμετωπίζει άνισα ως πολίτη δεύτερης κατηγορίας και να με τιμωρεί, όταν τα παιδιά μου έγραψαν όσο και οι άλλοι φοιτητές (και βρίσκονται μέσα στη βαθμολογία του 20%) και με βάση το εισόδημα να με καταδικάζει σε ταυτόχρονη συντήρηση 4 (τεσσάρων) ναι! σπιτιών; Πάτε να κάνετε δομικές αλλαγές στις μετεγγραφές σε περίοδο της χειρότερης οικονομικής κρίσης που γνώρισε η Ελλάδα. Το αποτέλεσμα, εύχομαι να διαψευστώ, θα είναι να σπουδάζουν μόνο όσοι διαθέτουν τα απαραίτητα χρήματα (νέα αντίληψη για το κοινωνικό κράτος!). Σας παρακαλώ, μελετήστε το νέο σύστημα, ειδικά τις επιπτώσεις που θα έχει και αφού το βελτιώσετε εφαρμόστε το από τα επόμενα χρόνια μαζί με το νέο σύστημα εισαγωγής. Φτάνουν τα υπόλοιπα, μην προσθέτετε και άλλα βάρη επειδή έχουμε τρία παιδιά. Οι δομικές αλλαγές δεν γίνονται στο πόδι. Έλεος! Συγνώμη για το ύφος αλλά ανατρέπεται η ζωή μας ξ α φ ν ι κ ά και α ν α ί τ ι α!

  Σχόλιο by basil — 18/04/2011 @ 23:37

 109. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ

  Ο αριθμός των μετεγγραφομένων σπουδαστών θα πρέπει να είναι προκαθορισμένος υπό την έννοια ότι το κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα θα πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων τον αριθμό των φοιτούντων, ιδιαίτερα στο Α΄εξάμηνο της φοίτησης, ώστε να προβαίνει στον έγκαιρο προγραμματισμό των σπουδών αλλά και της οικονομικής διαχείρισης του Τμήματος. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθούν περιπτώσεις όπου τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Αθήνας έχουν αύξηση των πρωτοετών φοιτητών, που σήμερα φτάνουν και μέχρι 65% και συγχρόνως θα αποφευχθεί επίσης η μεγάλη μείωση των Περιφερειακών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.
  Στην κατηγορία των ορφανών, να προστεθεί και το αγνώστου πατρός, παιδιά δηλαδή που είναι εκτός γάμου και δεν έχουν αναγνωριστεί. Κοινωνικά και ψυχολογικά, τα παιδιά αυτά, είναι σε χειρότερη μοίρα απ’ ότι τα παιδιά που έχουν χάσει τον ένα ή και τους δύο γονείς τους.
  Θα πρέπει δηλαδή να προστεθεί στην ήδη υπάρχουσα διάταξη για τρίτεκνους και πολύτεκνους το «οποτεδήποτε» για τα ζώντα τέκνα των οικογενειών αυτών.
  Κατά τα λοιπά να παραμείνουν οι κατηγορίες μετεγγραφών, ως έχουν.
  Να οριστεί σαφώς η έννοια του φυσικού γονέα για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, δηλαδή, ένας εκ των δύο συζύγων να είναι φυσικός ή βιολογικός γονέας των τριών ή τεσσάρων τέκνων, ώστε να μην υπάρχει παρερμηνεία διατάξεων.
  Να αυξηθεί ο Μέσος Όρος του εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών από 45.000 στα 65.000, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα που το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών να είναι εξαιρετικά υψηλό.
  Στις περιπτώσεις όπου στον τόπο μόνιμης κατοικίας των γονέων υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα με το Τμήμα εισαγωγής, τούτο να καθιστά υποχρεωτική την μετεγγραφή στο Τμήμα αυτό, εάν πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις μετεγγραφής. Επίσης δεσμευτική να είναι η χιλιομετρική απόσταση, δηλαδή η μετεγγραφή να πραγματοποιείται αποκλειστικά στο κοντινότερο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της μόνιμης κατοικίας των γονέων του σπουδαστή.
  Να γίνονται έλεγχοι από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες όλων των μετεγγραφών που πραγματοποιούνται για οικονομικούς λόγους. Δεν μπορεί να υπάρχουν παιδιά που αποφοιτούν από Ιδιωτικά Λύκεια και το οικογενειακό τους εισόδημα να είναι λιγότερο από τα δίδακτρα του Ιδιωτικού Σχολείου.

  Τέλος με γνώμονα την αντικειμενικότερη διαχείριση των μετεγγραφών και την απόλυτη διαφάνεια αυτών και με έμφαση στους οικονομικούς λόγους, καταθέτω την εξής ολοκληρωμένη πρόταση:
  Οι μετεγγραφές να πραγματοποιούνται με αντικειμενικά μετρήσιμα και προκαθορισμένα κριτήρια.
  Για το σκοπό αυτό απαιτείται δημιουργία μιας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων ή αναβάθμιση της ήδη υπάρχουσας.
  Η εφαρμογή αυτή θα ανοίγει κάθε χρόνο μετά την εισαγωγή των πρωτοετών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Τους κωδικούς εισόδου (κλειδιά ασφαλείας) στο σύστημα αυτό θα έχουν ο εκάστοτε Υπουργός ΠΔΒΜΘ και ο αρμόδιος Υφυπουργός, ώστε να μην έχουν τη δυνατότητα αλλαγής των δεδομένων οι χρήστες της εφαρμογής.
  Σε προκαθορισμένη προθεσμία οι αιτούντες θα εισέρχονται στην εφαρμογή και θα υποβάλλουν την αίτησή τους. Η εφαρμογή θα έχει πεδία όπου θα προχωράει σε επόμενο πεδίο μόνο εάν συμπληρωθεί υποχρεωτικά το κάθε πεδίο (τυπικά προσόντα κ.λπ.)
  Μετά τη λήξη της προθεσμίας, η ηλεκτρονική εφαρμογή θα κατατάσσει με βάση τα μετρήσιμα κριτήρια σε αξιολογική σειρά όλους τους αιτούντες και οι ενδιαφερόμενοι θα γνωρίζουν, με βάση τον προκαθορισμένο αριθμό μετεγγραφών, εάν εγένετο δεκτή η υποβληθείσα αίτηση μετεγγραφής.
  Θα ακολουθεί δημόσια ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΥΠΔΒΜΘ όλων των αιτούντων με την αξιολογική σειρά που τους τοποθέτησε η εφαρμογή και να υπάρχει χρονική προθεσμία 5 ημερών για την υποβολή των όποιων ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.
  Τέλος να ανακοινώνονται επίσημα με την επικύρωσή τους οι πραγματοποιούμενες μετεγγραφές, συμπεριλαμβανομένων και των ισοψηφισάντων με τον τελευταίο αξιολογικά, από το ΥΠΔΒΜΘ, που θα είναι και το τυπικό μέρος αφού όλοι θα γνωρίζουν το ουσιαστικό μέρος από τη δημόσια ανάρτηση.
  Στη συνέχεια το Τμήμα υποδοχής θα αναλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο εγκυρότητας των δικαιολογητικών των μετεγγραφόμενων σπουδαστών. Το Τμήμα υποδοχής θα έχει την αρμοδιότητα να παραπέμπει σε περαιτέρω έλεγχο τα οικονομικά δεδομένα των αιτούντων, τα πιστοποιητικά των Υγειονομικών Επιτροπών και ότι άλλο θα κρίνει απαραίτητο, ώστε να είναι πλήρης δικαιολογητικών ο φάκελος μιας εγκριθείσας μετεγγραφής. Εάν αποδειχθεί ότι οι αιτούντες υπέβαλαν ψευδή στοιχεία, η μετεγγραφή να ακυρώνεται, ο σπουδαστής να χάνει την είσοδο στα ΑΕΙ και ΤΕΙ για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος και να διώκεται ποινικά με την κατηγορία περί ψευδούς δηλώσεως.
  Μια ενδεικτική μοριοδότηση των αιτούντων, με έμφαση στα οικονομικά, θα είναι:
  α) 0 (μηδέν) μόρια για όλα τα ποσά πάνω από 65.000 ευρώ
  β) 1 μόριο ανά 1.000 ευρώ κάτω από το όριο των 65.000 και μέχρι το ποσόν των 50.000 ευρώ
  γ) 2 μόρια ανά 1.000 ευρώ κάτω από το όριο των 50.000 ευρώ και μέχρι το ποσόν των 35.000 ευρώ
  δ) 3 μόρια ανά 1.000 ευρώ κάτω από το όριο των 35.000 και μέχρι το ποσόν των 10.000 ευρώ
  ε) 10 μόρια για όλα τα ποσά κάτω από 10.000 ευρώ
  στ) 5 μόρια από το τρίτο παιδί και πάνω, διπλασιαζόμενο για το τέταρτο παιδί (10 μόρια), τετραπλασιαζόμενο για το πέμπτο (20 μόρια) κ.ο.κ.
  ζ) 5 μόρια οι λόγοι εντοπιότητας. Αυτά θα δίνονται μόνο σε περίπτωση που η μετεγγραφή γίνει στην πόλη διαμονής των γονέων
  η) 2 μόρια για την κοντινότερη πόλη στον τόπο διαμονής των γονέων
  θ) 5 μόρια για πόλη όπου φοιτά αδελφός ή αδελφή
  ι) 10 μόρια σε περίπτωση απώλειας ενός γονέα, 15 μόρια για απώλεια και των δύο γονέων. Τα 10 μόρια να δικαιούται και τα παιδιά αγνώστου πατρός.

  ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

  Σχόλιο by ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ — 21/04/2011 @ 18:52

 110. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΜΑΣ!

  Σχόλιο by ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ — 25/04/2011 @ 19:51

 111. ΑΠΛΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

  Σχετικά με το νομοσχέδιο για τις πανελλαδικές που προωθεί στη βουλή το υπουργείο Παιδείας, θα ήθελα να επισημάνω ότι:

  1. Η απόφαση της υπουργού Παιδείας να καταργήσει τις μετεγγραφές τριτέκνων και πολυτέκνων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ πλήττει όλες τις οικογένειες και όχι μόνο τρίτεκνους και πολύτεκνους Το υπουργείο –λόγω των «ρυθμίσεων» που παρουσίασε την τελευταία στιγμή-, δεν ανακοίνωσε ακόμη τον αριθμό των εισακτέων, που μάλλον θα είναι μικρότερος από πέρσι. Αυτό δημιουργεί αγωνία και άγχος σε όλους τους υποψηφίους και τις οικογένειες τους.
  2. Αναφέρεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου ότι θα δοθεί το 20% των θέσεων σε ειδικές κατηγορίες(τρίτεκνους ,πολύτεκνους κλπ). Άρα στους υπόλοιπους θα δοθούν το 80% των θέσεων και όχι το 100%. Ενισχύεται λοιπόν η άποψη πως ο αριθμός των εισακτέων σε καλές σχολές θα είναι μικρότερος από άλλες χρονιές. Κατά συνέπεια θα ανέβουν οι βάσεις σε πολλές σχολές.
  3. Καταργείται το 10% από την επόμενη χρονιά. Έτσι οι φετινοί υποψήφιοι αδικούνται, γιατί δεν τους δίνεται η δυνατότητα να διορθώσουν τυχόν λάθος επιλογή σχολής
  4. Το νομοσχέδιο δεν προβλέπει μετεγγραφές για φοιτητές που αποκτούν δυσεπίλυτα προβλήματα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, και αυτό δείχνει πόσο πρόχειρο είναι
  5. Είναι φυσικό τα τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ σε μεγάλες πόλεις να έχουν μεγάλη ζήτηση εφόσον η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων ζει σε μεγάλες πόλεις(6500000-7000000 Αθήνα – Θεσσαλονίκη). Γιατί το υπουργείο δεν «εξορθολογίζει» τα κονδύλια που διαθέτει σε περιφερειακά και κεντρικά ΑΕΙ και ΤΕΙ και δεν κατανέμει το διδακτικό προσωπικό ,όπως πρέπει, ώστε να μη δυσκολεύονται στο έργο τους οι πανεπιστημιακοί των κεντρικών πανεπιστημίων(όπως οι ίδιοι ισχυρίζονται);

  Το υπουργείο έχει δημιουργήσει πρόβλημα σε ΟΛΟΥΣ τους υποψηφίους και στις οικογένειές τους και έχει προκαλέσει ανασφάλεια και σύγχυση σε όλες τις οικογένειες, με αυτές τις δήθεν βελτιώσεις και αλλαγές της τελευταίας στιγμής . Και ενώ μέχρι τώρα οι ελεύθερες μετεγγραφές δε έπλητταν κανένα υποψήφιο, ενώ διευκόλυναν και τις πολυμελείς οικογένειες, τώρα όλα αλλάζουν.

  Οι αλλαγές σε θέματα παιδείας που αφορούν χιλιάδες οικογένειες πρέπει να γίνονται μετά από ανάλυση και να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις και οι προτάσεις από τη δημόσια διαβούλευση (αρχή της υποτιθέμενης άμεσης δημοκρατίας) και όχι να γίνονται με πρόχειρο σχεδιασμό και με τη μορφή του κατεπείγοντος.

  Σχόλιο by Μαρία Δημητριάδη — 26/04/2011 @ 17:18

 112. Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,
  Η ταχύτητα και (προχειρότητα;;) με την οποία αντιμετωπίσθηκε το θέμα των μετεγγραφών και δη των πολυτέκνων, λίγες μέρες πριν τις πανελλήνιες εξετάσεις είναι ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ.
  Τόσο που στο σχέδιο Νόμου που βρίσκεται στη Βουλή στο άρθρο 59, παρ.11.β.ii αα αναφέρεται για τις μετεγγραφές «υποψηφίων που είναι πολύτεκνοι….», ενώ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ!!!
  Θέλω να πιστεύω ότι απλά είναι»λάθος εκ παραδρομής» και ότι δεν καταργείτε έστω και αυτό το ελάχιστο προνόμιο στα τέκνα πολυτέκνων. Παρακαλώ να γίνει σαφής διατύπωση, μιας και έχετε αναφέρει σε συνέντευξή σας στη ΝΕΤ ότι «δεν αλλάζει κάτι όσον αφορά στις κατηγορίες (πολύτεκνοι,τρίτεκνοι κλπ.) που περιελάμβαναν έως τώρα οι ρυθμίσεις για μετεγγραφές».
  Σας ευχαριστώ

  Σχόλιο by Maria — 26/04/2011 @ 21:43

 113. ΚΥΡΙΕ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕ,
  ΣΆΥΤΗ ΤΗ ΔΥΣΚΟΛΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΝΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΤΑ ΠΡΟ ΠΟΛΛΩΝ ΕΤΩΝ ΚΕΚΤΗΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΣΘΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ.ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ.ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΩΤΟΙ ΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΑΣΠΙΖΟΥΝ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΝΑ ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ.Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΙΑΡΚΩΣ ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ.ΕΥΕΛΠΙΣΤΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΤΟ ΑΠΟΤΡΕΨΕΤΕ.

  Σχόλιο by fani — 27/04/2011 @ 14:45

 114. Κύριε Υπουργέ
  Είμαι τρίτεκνος, ελεύθερος επαγγελματίας που βιώνει άμεσα την οικονομική καθίζηση της πατρίδας μας.
  Λυπάμαι πολύ για το νέο χτύπημα που μας επιφυλάξατε.

  Σχόλιο by Θανάσης Τσοπανάκης — 29/04/2011 @ 12:14

 115. Για να έχεις ορθολογικό σύστημα μετεγγραφών θα πρέπει αρχικά να στήσεις σε ορθολογική βάση τις σχολές και τα τμήματα που έχεις ανάγκη ως χώρα. Ο τρόπος με τον οποίο έχει γίνει αυτό έως σήμερα (προφανώς μετά από συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Παιδείας και Τουρισμού) βασίζεται στο φοιτητικό τουρισμό και στην αρρωστημένη άσκηση πολιτικής των εκάστοτε εκπροσώπων του Έθνους. Με ξέφρενους πανηγυρισμούς και με το μυστρί στο χέρι (με δημοκρατικές βέβαια διαδικασιες) εγκαινιάζαμε παντού ανά την Ελλάδα πανεπιστημιακά τμήματα με απώτερο στόχο την στήριξη της περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδος καθώς και την αποκέντρωση (έστω και προσωρινή).
  Το αποτέλεσμα είναι περιοχές ολόκληρες να στηρίζονται οικονομικά στα ενοίκια από τις … γκαρσονιέρες… και τα …καφέ ….Προφανώς είναι ένα σύγρονο οικονομικό μοντέλλο επιχειρηματικότητας που μπορεί να αντέξει ακόμη και σε σκληρές περιόδους οικονομικής κρίσης, όπως εν προκειμένω, εάν το Υπουργείο παιδείας θεσπίσει κάποια διορθωτικά μέτρα (π.χ. εξορθολογισμός μετεγγραφών). Με ποια λογική η Αθήνα που φιλοξενεί το 50% του πληθυσμού της χώρας δεν μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των εισακτέων αλλά πρέπει να τον μειώσει? Ας αξιοποιηθούν κονδύλια, εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό από τα διάσπαρτα τμήματα τα οποία εσείς επιμένετε να κρατάτε σε λειτουργία, εμείς ως φορολογούμενοι να τα χρηματοδοτούμαι (οι φοροφυγάδες είναι άλλωστε οικονομικά αδύνατοι δεν συμμετέχουν σε αυτό, αλλά διασφαλίζουν τη μετεγγραφή των παιδιών τους)και τα παιδιά μας για πολλούς λόγους και κυρίως οικονομικούς να τα απορρίπτουν.
  Εκτός από τα στοιχεία των μετεγγραφών ανά τμήμα και κατηγορία θα με ενδιέφερε να μάθω και το κόστος ανά φοιτητή του κάθε τμήματος (όχι με το μέθοδο των Greek statistics).

  Σχόλιο by ΤΜ — 02/05/2011 @ 12:41

 116. Μια κουβέντα και για τα παιδιά που βίωσαν την απώλεια του γονιού.
  Μπορείτε να φανταστείτε κάτω από ποιες συνθήκες τα παιδιά αυτά κατάφεραν να συγκεντρωθούν και να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις; Μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει γι” αυτά τα παιδιά να πρέπει να αποχωριστούν και την υπόλοιπη οικογένειά τους;
  Η κόρη μου έχασε τον πατέρα της πριν από 1,5 μόλις χρόνο, και δεν είναι (ούτε οικονομικά, ούτε συναισθηματικά) σε θέση να φύγει μακριά από τη μητέρα και την αδερφή της. Πρέπει να τιμωρηθεί;
  Πέρυσι υπολογίζατε ως οικογενειακό εισόδημα το μέσο όρο εισοδήματος της τελευταίας τριετίας, ενώ στο νέο σχέδιο νόμου υπολογίζετε μόνο το εισόδημα του τελευταίου έτους.
  Ποιο από τα δύο αντικατοπτρίζει κατά τη γνώμη σας καλύτερα την πραγματική οικονομική κατάσταση των οικογενειών των υποψηφίων; Στη δική μας περίπτωση ο μέσος όρος τριετίας του οικογενειακού μας εισοδήματος υπολείπεται κατά πολύ των 50.000 ευρώ, ενώ το 2010, μια σειρά από συγκυρίες το ανέβασαν πάνω από 50.000.

  Σχόλιο by Α. Χαλκιαδάκη — 08/05/2011 @ 10:08

 117. Ποια είναι η βάση ύπαρξης «ειδικής κατηγορίας» ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ αποφοίτων ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ? για τι ευνοούνται αυτοί έναντι ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ τους του ίδιου πχ. εισοδήματος?

  Σχόλιο by ΗΚ — 08/05/2011 @ 20:35

 118. Γιατί επιτέλους δεν δημοσιεύονται οι αποφάσεις που έχετε λάβει εδώ και 1 μήνα για τις μετεγγραφές?
  Ποιος ο λόγος πλέον ύπαρξης αυτού του ιστοχώρου?
  Θεωρείτε ότι συμμετείχαμε στις αποφάσεις σας?
  Θα ήταν προτιμότερο να μην είχε δοθεί η δυνατότητα δημοσίευσης σχολίων – απόψεων.
  Θα αρκούσε απευθείας και χωρίς εισαγωγές και προλόγους η απλή δημοσίευση της εγκυκλίου.
  Δεν λάβατε υπόψη σας καμμία άποψη από τις 120 περίπου που δημοσιεύθηκαν εδώ. Γιατί μας δώσατε την δυνατότητα να εκφραστούμε?
  Ραντεβού τώρα σε 1 χρόνο για τον επόμενο εξορθολογισμό του εφετινού εξορθολογισμού.

  Σχόλιο by ΔΕΝ ΕΛΠΙΖΩ ΠΙΑ — 10/05/2011 @ 01:00

 119. Η ηγεσία του Υπουργείου ανακοινωσε τις θέσεις. Ποιος θα τις διεκδικήσει, τρίτεκνος,πολύτεκνος, ορφανός, παιδί με πρόβλημα υγείας; ¨ολα κινούνται στη λογική του αποφασίζουμε και διατάσουμε.

  Σχόλιο by ΤΕΛΟΣ — 10/05/2011 @ 18:05

 120. γεια σας…ειμαι μαθητης που εδωσε φετος πανελληνιες στη θεωρητικη κατευθυνση υποφεροντας για πρωτη φορα την αδιστακτη επιθεση που δεχτηκαμε στο αγνωστο θεμα των αρχαιων,τα απιστευτα περιπλοκα για την εξειδικευση μας θεματα βιλογιας,τα δυσκολα θεματα λατινικων και τις ριψοκινδυνες ερωτησεις της λογοτεχνιας οπου στιρηχτηκαν 40 μορια σε 4 σχηματα λογου…ειμαι ενας μαθητης της 3ης λυκειου με μεσο ορο 19,8/10 που εξαιτιας της αποτομης ανακοινωσης της ημερομηνιας εναρξης των εξετασεων δεν ολοκληρωσα την προγραμματισμενη επαναληψη μου στα πλαισια μιας λογικης πιθανης ημερομηνιας…τελικα στις φετινες πανελληνιες αντι για 19000 μορια δεν θα πιασω την πολυποθητη για μενα νομικη αθηνων διοτι ημουν αρκετα ατυχος να να μου πεσουν θεματα που δεν προλαβα να κανω επαναληψη την τελευταια μερα πριν γραψω και να με κανουν να μετανιωνω για τις δυο ωρες που με πηρε ο υπνος πριν φτασει η ωρα να σηκωθω για να ετοιμαστω…τελικα τωρα παλευω για τα 17500 μορια και βλεπω τα ονειρα μου να γκρεμιζονται…και μεσα σε ολα αυτα τωρα βλεπω οτι ακομα και κομοτηνη να περνουσα παλι δεν θα μπορεσω να σπουδασω καθως οι γονεις μου δεν εχουν την δυνατοτητα να με στειλουν…και μαντεψτε…δεν ειμαι ουτε τριτεκνος ουτε πολυτεκνος…δυο παιδια ειμαστε…αλλα τωρα αν οι πολυτεκνοι επαναστατουν για το 60000 ευρω οριο εισοδηματος και τον περιορισμο του αριθμου μεταγραφων εγω τι θα επρεπε να πω για τα <20000 ετησιο οικογειακο εισοδημα μας και για την ανυπαρξια(!) αριθμου μεταγραφων λογο εισοδηματος και μονο?…αν μπορει καποιος να βρει νομοθεσια για την φυσικη αδυναμια συντηρησης δευτερου σπιτιου στην επαρχια η για το πως θα λυθει το θεμα της δικης μου μεταγραφης λογο ατυχιας η αν υπαρχει ειδικη κατηγορια μεταγραφων(!) για ατυχους παρακαλω ας παραθεσει και αυτην….εξαλλου αυτη ειναι η φυση του ελληνα…να ενδιαφερεται μονο για τα πληγεντα δικαιωματα του και να μην επεκτεινει τον προβληματισμο του παραπερα…για πειτε μου εσεις οι γονεις που γραψατε ανωτερω πως θα λυνατε ενα τετοιο ζητημα??που δεν ευνοειται φυσικα απο κανενα ελαφρυντικο ανακουφησης που ακομη και προ πανελληνιων για καποιους αποτελει μεσο χαλαρωσης και αναισθησιας ή καλυτερα εξασφαλησης….σαν αυτης του δημοσιου…

  Σχόλιο by προβληματισμενος... — 03/06/2011 @ 13:56

 121. καλησπέρα,
  σκεφτείται μας λιγάκι!
  επαρχιώτης πολύτεκνος, εντασεται στην ειδική κατηγορία πολυτέκνων μόνο για τις 3-4 σχολές της περιφέρειας του?
  γιατί να μην έχει επιλογή για μεγαλύτερο εύρος σχολών σαν πολύτεκνος?
  και αν ήδη πληρώνει ένα φοιτητικό σπίτι για τα αδέρφια φοιτητές, πρέπει να ενταχθεί στην κατηγορία των κοινωνικών κριτηρίων για να μην αναγκαστεί να τηρήσει και τρίτο για την οικογένεια σπίτι? δηλαδή χάνει την δυνατότητα να συναγωνιστεί με τους άλλους πολυτέκνους?
  ελλάδα είναι μόνο αθήνα?

  Σχόλιο by Αναστασία — 20/06/2011 @ 03:55

Κανάλι RSS για τα σχόλια του άρθρου. TrackBack URL