668 αιτήσεις για υποτροφίες ελλήνων σε 15 χώρες του Εξωτερικού

07 / 04 / 2011

668 αιτήσεις για υποτροφίες ελλήνων σε 15 χώρες του Εξωτερικού

Συνολικά 668 έγκυρες αιτήσεις υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά από “Ελληνες πολίτες για τις υποτροφίες που προσφέρουν οι κυβερνήσεις 15 χωρών στο πλαίσιο των Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών με την Ελλάδα. Οι υποτροφίες αφορούν προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, έρευνα, και θερινό σεμινάριο γλώσσας και πολιτισμού.

Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ανα χώρα είναι οι εξής: εδώ

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων.

833 Εμφανίσεις