Όλα τα αντικείμενα περιεχομένου με την ετικέτα : ‘ΕΑΠ’

Θέσεις ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12

14 / 06 / 2011

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Διερεύνηση καταγγελίας Μέλους ΔΕΠ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

06 / 06 / 2011

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Συγκρότηση εκλεκτορικών Σωμάτων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

16 / 03 / 2011

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Καθορισμός αριθμού παρεχομένων θέσεων του ΕΑΠ για φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων καθώς και μεταπτυχιακών φοιτητών μελών εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012

23 / 02 / 2011

Για να διαβάσετε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Διαβίβαση καταγγελίας για μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

07 / 02 / 2011

Για να διαβάσετε το έγγραφο, πατήστε εδώ