Όλα τα αντικείμενα περιεχομένου με την ετικέτα : ‘Μεταφορά πιστώσεων’

Μεταφορά πιστώσεων κατά Νομό για κάλυψη δαπανών αποζημίωσης των απασχολουμένων Σάββατα – Κυριακές κατά το έτος 2011 στις διαδικασίες των Πανελληνίων Εξετάσεων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

13 / 05 / 2011

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Μεταφορά πιστώσεων κατά Νομό, για κάλυψη δαπανών αποζημίωσης για μετακίνηση μαθητών Γενικού Λυκείου που θα εξεταστούν σε άλλο Λύκειο από το Λύκειο στο οποίο φοιτούν στη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων 2011

12 / 05 / 2011

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Μεταφορά Πιστώσεων για κάλυψη δαπανών 2011 για την αποζημίωση των απασχολουμένων στις Απολυτήριες Εξετάσεις της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων, ημερησίων και εσπερινών, και στις εξετάσεις ΕΠΑΛ

06 / 05 / 2011

  Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Μεταφορά Πιστώσεων για κάλυψη δαπανών αποζημίωσης των εμπλεκομένων στις εν γένει διαδικασίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων το 2010

06 / 04 / 2011

  Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Μεταφορά Πιστώσεων για κάλυψη δαπανών ανεξόφλητων υποχρεώσεων 2010 και μέρους υποχρεώσεων 2011 για την αποζημίωση όσων ασχολούνται στις Απολυτήριες Εξετάσεις της τελευταίας τάξης των Λυκείων

06 / 04 / 2011

  Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Μεταφορά Πιστώσεων για κάλυψη δαπανών αποζημίωσης για μη χρήση μέρους θερινών διακοπών, των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στις εν γένει διαδικασίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2010

06 / 04 / 2011

  Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Μεταφορά Πιστώσεων για κάλυψη δαπανών αποζημίωσης για μετακίνηση μαθητών που εξετάστηκαν σε άλλο Λύκειο στη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2010

06 / 04 / 2011

  Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Μεταφορά πιστώσεων για κάλυψη δαπανών αποζημίωσης για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε

21 / 12 / 2010

Για να διαβάσετε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Μεταφορά πιστώσεων ειδ. φορέα 182 και ΚΑΕ 0718 για κάλυψη δαπανών αποζημίωσης για μετακίνηση μαθητών που εξετάζονται σε άλλο Λύκειο

25 / 11 / 2010

Για να διαβάσετε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Μεταφορά πιστώσεων ειδ. φορέα 182 και ΚΑΕ 0563 για κάλυψη εξόδων αποζημίωσης για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε

25 / 11 / 2010

Για να διαβάσετε το έγγραφο, πατήστε εδώ