Όλα τα αντικείμενα περιεχομένου με την ετικέτα : ‘Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων’

Διαβίβαση επιστολής προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για έλεγχο Νομιμότητας πλήρωσης θέσης Μέλους ΔΕΠ

06 / 06 / 2011

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Διαβίβαση καταγγελίας

02 / 06 / 2011

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Διαβίβαση καταγγελίας

02 / 06 / 2011

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Διαβίβαση καταγγελίας

02 / 06 / 2011

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Διαδικασίες Εκλογής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

01 / 06 / 2011

 

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Έλεγχος Νομιμότητας Εκλογής Μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

19 / 04 / 2011

  Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Έλεγχος Νομιμότητας Εκλογής Μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

11 / 04 / 2011

  Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Ακύρωση Διορισμού Μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

11 / 04 / 2011

  Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Ακύρωση Διορισμού Μέλους ΔΕΠ του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

11 / 04 / 2011

  Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Ακύρωση Διορισμού Μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

29 / 03 / 2011

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ