Όλα τα αντικείμενα περιεχομένου με την ετικέτα : ‘Πανεπιστήμιο Κρήτης’

Διαβίβαση καταγγελίας προς το Πανεπιστήμιο Κρήτης για Μέλος ΔΕΠ

06 / 06 / 2011

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Απάντηση σε Προσφυγή

02 / 06 / 2011

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Έλεγχος Νομιμότητας Εκλογής Μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης

02 / 06 / 2011

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Έλεγχος Νομιμότητας Εκλογής Μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης

31 / 05 / 2011

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Απάντηση σε προσφυγή κατόπιν άσκησης Ελέγχου Νομιμότητας επί Εκλογής Μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης

15 / 04 / 2011

  Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Έλεγχος Νομιμότητας Εκλογής Μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης

07 / 02 / 2011

Για να διαβάσετε το έγγραφο, πατήστε  εδώ

Αποστολή Φακέλου Εκλογής Μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης

14 / 01 / 2011

Για να διαβάσετε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Αποστολή Φακέλου Εκλογής Μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης

11 / 01 / 2011

Για να διαβάσετε το έγγραφο, πατήστε έδώ

Άδεια διδασκαλίας σε πανεπιστήμιο του Εξωτερικού και άδεια απουσίας του κ. Σούκουλη Κωνσταντίνου του Πανεπιστημίου Κρήτης

03 / 11 / 2010

Για να διαβάσετε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Επιστολή προς την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης για αποστολή στοιχείων

16 / 03 / 2010

Διαβάστε την επιστολή εδώ