Όλα τα αντικείμενα περιεχομένου με την ετικέτα : ‘Πανεπιστήμιο Πατρών’

Διερεύνηση ανώνυμης καταγγελίας σε βάρος Μελών ΔΕΠ

06 / 06 / 2011

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Έλεγχος Νομιμότητας Εκλογής Μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών

16 / 03 / 2011

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Καταγγελίες για θέματα οικογενειοκρατίας

22 / 02 / 2011

Διαβάστε το έγγραφο εδώ

Έγκριση Πιστώσεων τριανταοχτώ (38) θέσεων του ΠΔ 407/80 για το Πανεπιστήμιο Πατρών

31 / 01 / 2011

Για να διαβάσετε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Έλεγχος Νομιμότητας εκλογής Μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών

25 / 01 / 2011

Για να διαβάσετε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Αναζήτηση Φακέλου εκλογής του μέλους ΔΕΠ του Παν. Πατρών, κ. Ν. Νικολόπουλου

01 / 12 / 2010

Για να διαβάσετε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Αποστολή φακέλου εκλογής του μέλους ΔΕΠ του Παν. Πατρών, κας Σ. Αντιμησιάρη, προκειμένου να ασκηθεί αυτεπάγγελτος έλεγχος νομιμότητας από τον Υφυπουργό

01 / 12 / 2010

Για να διαβάσετε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Έγκριση επιμισθίου σε υπαλλήλους ΕΛΚΕ και σε μέλη συλλόγων ΕΤΕΠ & ΕΕΔΙΠ

16 / 11 / 2010

Διαβάστε το έγγραφο εδώ

Έγκριση μετακίνησης στη Βιέννη του Δημητρίου Βλάχου

04 / 11 / 2010

Για να διαβάσετε το έγγραφο πατήστε εδώ

Έγκριση μετακίνησης στις Βρυξέλες του Βασιλείου Κωστόπουλου

03 / 11 / 2010

Για να διαβάσετε το έγγραφο, πατήστε εδώ