Όλα τα αντικείμενα περιεχομένου με την ετικέτα : ‘Προκήρυξη’

Προκήρυξη της Πράξης «Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτησης»

11 / 04 / 2011

Διαβάστε την προδημοσίευση της προκήρυξης εδώ.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα:

https://apps.gov.gr/minedu/employment/

Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων εμπεριέχονται στην πλατφόρμα υποβολής. Για τεχνική υποστήριξη σε θέματα που αφορούν στην πλατφόρμα υποβολής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: employment@minedu.gov.gr.

Οι προτάσεις υποβάλλονται από την επόμενη ημερομηνία της έκδοσης της πρόσκλησης έως και την 15/07/2011 (καταληκτική ημερομηνία).

Προκήρυξη ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 – Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς & Τεχνολογικούς Τομείς

31 / 03 / 2011

Διαβάστε την προκήρυξη εδώ


Διαβάστε περισσότερα.. »

Έγκριση προκήρυξης μίας (1) θέσης τακτικού ΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας

01 / 12 / 2010

Για να διαβάσετε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Προκήρυξη για μεταδιδακτορικές σπουδές

06 / 10 / 2010

Διαβάστε την περίληψη της προκήρυξης εδώ