Όλα τα αντικείμενα περιεχομένου με θέμα : ‘Προγράμματα Θαλής-Αρχιμήδης-Ηράκλειτος’

Αποτελέσματα Α” φάσης αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της κατηγορίας Πράξης «Θαλής», ταξινομημένες κατά αύξοντα αριθμό κωδικού πρότασης

17 / 05 / 2011


Ανακοίνωση: Πρόγραμμα Θαλής

Αποτελέσματα Α΄ Φάσης Αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πράξης: «ΘΑΛΗΣ – Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό»

Ανακοινώνονται σήμερα τα στοιχεία που αφορούν στις 435 προτάσεις, οι οποίες αξιολογήθηκαν ως επικρατέστερες, που προκρίνονται στη δεύτερη φάση αξιολόγησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Θαλής». Ο πίνακας με τα στοιχεία των προτάσεων είναι εδώ


Διαβάστε περισσότερα.. »

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων Α΄ Φάσης Αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πράξης: «Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων των ΤΕΙ»

14 / 03 / 2011

Ανακοινώνονται σήμερα όλα τα στοιχεία που αφορούν στις προτάσεις που προκρίνονται στη δεύτερη φάση αξιολόγησης στο πλαίσιο του προγράμματος Αρχιμήδης ΙΙΙ.

Συνολικά από τις 643 υποβληθείσες προτάσεις προκρίνονται σε δεύτερη φάση αξιολόγησης, όπου θα γίνει η υποβολή της πλήρους πρότασης, οι 357 προτάσεις, ενώ οι προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν, με βάση την ισχύουσα Πρόσκληση θα είναι περίπου 210.


Διαβάστε περισσότερα.. »

Ανακοίνωση για την πορεία αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των Ερευνητικών Προγραμμάτων (31/01/2011)

31 / 01 / 2011

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ.

Ερευνητικό Πρόγραμμα Ηράκλειτος ΙΙ – Ανάρτηση των βαθμών και των ονομάτων των Υποψήφιων Διδακτόρων των επιτυχουσών προτάσεων προς χρηματοδότηση

13 / 01 / 2011

Κατηγορία Πράξης «Ηράκλειτος ΙΙ – Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Ανάρτηση των βαθμών και των ονομάτων των Υποψήφιων Διδακτόρων των επιτυχουσών προτάσεων προς χρηματοδότηση

Ανακοινώνονται σήμερα εδώ όλα τα στοιχεία που αφορούν στις προτάσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Ηράκλειτος ΙΙ.


Διαβάστε περισσότερα.. »

Τελευταία Τμηματική Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων του Προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ» (7/12/2010)

07 / 12 / 2010

Ανακοινώνονται σήμερα εδώ οι τελευταίες προτάσεις διδακτορικής έρευνας, που θα χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια της πράξης «Ηράκλειτος ΙΙ».

Ανακοίνωση – Παράταση Υποβολής προτάσεων για Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών (17/11/10)

17 / 11 / 2010

Επειδή ορισμένα Ιδρύματα ήταν κλειστά για ορισμένες μέρες και λόγω των τεχνικών δυσκολιών που έχουν παρουσιασθεί εξ αιτίας του μεγάλου όγκου προτάσεων και χρηστών, αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των συνοπτικών προτάσεων  μέχρι την *30η Νοεμβρίου 2010 (22:00 GMT)

Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστέλλουν τα ερωτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: postdoc_support@ypepth.gr.

Θαλής-Αρχιμήδης

01 / 11 / 2010

Η πλατφόρμα για την υποβολή της συνοπτικής πρότασης θα είναι ενεργή μέχρι τις 11:59 μμ της Κυριακής 31/10/2010.

4η τμηματική ανακοίνωση αποτελεσμάτων του προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ» (22/10/2010)

22 / 10 / 2010

Ανακοινώνονται σήμερα εδώ οι  επόμενες προτάσεις διδακτορικής έρευνας, που θα χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια της πράξης «Ηράκλειτος ΙΙ».

3η τμηματική ανακοίνωση αποτελεσμάτων του προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ» (07/10/2010)

07 / 10 / 2010

Ανακοινώνονται σήμερα εδώ οι  επόμενες προτάσεις διδακτορικής έρευνας, που θα χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια της πράξης «Ηράκλειτος ΙΙ».

2η τμηματική ανακοίνωση αποτελεσμάτων του προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ»

27 / 09 / 2010

Ανακοινώνονται σήμερα εδώ οι  επόμενες προτάσεις διδακτορικής έρευνας, που θα χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια της πράξης «Ηράκλειτος ΙΙ».