Όλα τα αντικείμενα περιεχομένου με θέμα : ‘ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ’

Καθορισμός αποζημιώσεων για τους ασχολουμένους στις Πανελλήνιες Εξετάσεις

06 / 05 / 2011

 Δείτε τη σχετική ΚΥΑ εδώ

Κατανομή θέσεων–πιστώσεων για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στα Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011

21 / 04 / 2011

Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ

Ακύρωση Διορισμού Μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

29 / 03 / 2011

Διαβάστε εδώ την απόφαση ακύρωσης του διορισμού

Την αιτιολόγηση της ακύρωσης του διορισμού μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ

Έγκριση πιστώσεων 73 θέσεων του ΠΔ 407/80 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

21 / 12 / 2010

Διαβάστε το έγγραφο εδώ

Έγκριση πιστώσεων 59 θέσεων του ΠΔ 407/80 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

21 / 12 / 2010

Διαβάστε το έγγραφο εδώ

Έγκριση πιστώσεων 50 θέσεων του ΠΔ 407/80 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

21 / 12 / 2010

Διαβάστε το έγγραφο εδώ

Έγκριση πιστώσεων 14 θέσεων του ΠΔ 407/80 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

21 / 12 / 2010

Διαβάστε το έγγραφο εδώ

Έγκριση πιστώσεων 5 θέσεων του ΠΔ 407/80 στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

21 / 12 / 2010

Διαβάστε το έγγραφο εδώ

Έγκριση πιστώσεων 25 θέσεων του ΠΔ 407/80 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

21 / 12 / 2010

Διαβάστε το έγγραφο εδώ

Ακύρωση διορισμού κατόπιν αυτεπάγγελτου ελέγχου του Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

18 / 11 / 2010

Διαβάστε την απόφαση εδώ