Ακύρωση Διορισμού Μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

29 / 03 / 2011

Διαβάστε εδώ την απόφαση ακύρωσης του διορισμού

Την αιτιολόγηση της ακύρωσης του διορισμού μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ

947 Εμφανίσεις