3η τμηματική ανακοίνωση αποτελεσμάτων του προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ» (07/10/2010)

07 / 10 / 2010

Ανακοινώνονται σήμερα εδώ οι  επόμενες προτάσεις διδακτορικής έρευνας, που θα χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια της πράξης «Ηράκλειτος ΙΙ».

7.105 Εμφανίσεις