4η τμηματική ανακοίνωση αποτελεσμάτων του προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ» (22/10/2010)

22 / 10 / 2010

Ανακοινώνονται σήμερα εδώ οι  επόμενες προτάσεις διδακτορικής έρευνας, που θα χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια της πράξης «Ηράκλειτος ΙΙ».

8.712 Εμφανίσεις