Ανακοίνωση – Παράταση Υποβολής προτάσεων για Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών (17/11/10)

17 / 11 / 2010

Επειδή ορισμένα Ιδρύματα ήταν κλειστά για ορισμένες μέρες και λόγω των τεχνικών δυσκολιών που έχουν παρουσιασθεί εξ αιτίας του μεγάλου όγκου προτάσεων και χρηστών, αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των συνοπτικών προτάσεων  μέχρι την *30η Νοεμβρίου 2010 (22:00 GMT)

Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστέλλουν τα ερωτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: postdoc_support@ypepth.gr.

1.520 Εμφανίσεις