Τελευταία Τμηματική Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων του Προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ» (7/12/2010)

07 / 12 / 2010

Ανακοινώνονται σήμερα εδώ οι τελευταίες προτάσεις διδακτορικής έρευνας, που θα χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια της πράξης «Ηράκλειτος ΙΙ».

7.443 Εμφανίσεις