Ανάρτηση Αποτελεσμάτων Α΄ Φάσης Αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πράξης: «Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων των ΤΕΙ»

14 / 03 / 2011

Ανακοινώνονται σήμερα όλα τα στοιχεία που αφορούν στις προτάσεις που προκρίνονται στη δεύτερη φάση αξιολόγησης στο πλαίσιο του προγράμματος Αρχιμήδης ΙΙΙ.

Συνολικά από τις 643 υποβληθείσες προτάσεις προκρίνονται σε δεύτερη φάση αξιολόγησης, όπου θα γίνει η υποβολή της πλήρους πρότασης, οι 357 προτάσεις, ενώ οι προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν, με βάση την ισχύουσα Πρόσκληση θα είναι περίπου 210.

Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των ερευνητικών ομάδων που η πρότασή τους έχει επιτυχώς προκριθεί στη Β’ φάση αξιολόγησης θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα για την υποβολή της πλήρους πρότασης:

1. Επικοινωνία από την Τετάρτη, 16/3/2011 με τον ΕΛΚΕ του Ιδρύματος στο οποίο ανήκουν ώστε να λάβουν ένα προσωπικό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των προτάσεων.

2. Η ηλεκτρονική διεύθυνση υποβολής των πλήρων προτάσεων του Προγράμματος «Αρχιμήδης ΙΙΙ» η οποία θα είναι ενεργή από τις 16/3/2011, είναι η παρακάτω:

https://apps.gov.gr/minedu/archimedes2/

3. Κατά την αρχική εισαγωγή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των προτάσεων θα ζητηθεί από το χρήστη να αλλάξει τo αρχικό password και να δημιουργήσει ένα νέο της επιλογής του που θα αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο username της πρότασης.

4. Μετά από την παραπάνω ενέργεια ο χρήστης θα έχει πρόσβαση στο κεντρικό περιβάλλον της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής όπου καλείται να εισάγει σε διαφορετικά πεδία, τα στοιχεία της πρότασης. Οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων θα είναι διαθέσιμες σε μορφή .pdf αρχείου στην πλατφόρμα υποβολής.

Καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης των πλήρων προτάσεων στα Αγγλικά είναι η 30η Απριλίου 2011 (3 μ.μ. ώρα Ελλάδας).

Ο Πίνακας των προτάσεων που προκρίνονται στη Β΄ Φάση Αξιολόγησης (κατά αύξουσα σειρά κωδικού πρότασης) βρίσκεται εδώ

 

4.746 Εμφανίσεις