Αποτελέσματα Α” φάσης αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της κατηγορίας Πράξης «Θαλής», ταξινομημένες κατά αύξοντα αριθμό κωδικού πρότασης

17 / 05 / 2011


Ανακοίνωση: Πρόγραμμα Θαλής

Αποτελέσματα Α΄ Φάσης Αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πράξης: «ΘΑΛΗΣ – Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό»

Ανακοινώνονται σήμερα τα στοιχεία που αφορούν στις 435 προτάσεις, οι οποίες αξιολογήθηκαν ως επικρατέστερες, που προκρίνονται στη δεύτερη φάση αξιολόγησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Θαλής». Ο πίνακας με τα στοιχεία των προτάσεων είναι εδώ

Οι προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν, με βάση την ισχύουσα πρόσκληση, θα είναι περίπου 210.

Σημειώνεται ότι από τις προτάσεις που ανακοινώνονται δεν θα επιτραπεί η υποβολή πλήρων προτάσεων σε όσους επιστημονικούς υπευθύνους κατέχουν Κυβερνητική θέση ή θέση μετακλητού Δημοσίου Υπαλλήλου (π.χ. Γενικού Γραμματέα, Ειδικού Γραμματέα κ.λπ.) ή όσους έχουν οποιοδήποτε ασυμβίβαστο με τη χρηματοδότηση ερευνητικής πρότασης από το Δημόσιο.

Επίσης όσοι έχουν υποβάλει προτάσεις τόσο στο ερευνητικό πρόγραμμα «Αρχιμήδης ΙΙΙ» όσο και στο πρόγραμμα «Θαλής», οι οποίες έχουν προκριθεί στη Β΄ φάση των δύο προγραμμάτων, θα πρέπει να επιλέξουν ποια από τις προτάσεις θα υποβάλουν τελικά στην περίπτωση που οι προτάσεις ταυτίζονται ή έχουν μεγάλη επικάλυψη.

Στην πρώτη φάση, οι υποβληθείσες προτάσεις αξιολογήθηκαν από 1.030 κριτές – διακεκριμένους Επιστήμονες του εξωτερικού, ειδικευμένους στο επιστημονικό πεδίο κάθε πρότασης.

Oι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των ερευνητικών ομάδων που έχουν καταθέσει προτάσεις και η πρότασή τους έχει προκριθεί στη Β’ φάση αξιολόγησης θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα για την υποβολή της πλήρους πρότασης:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ

1. Επικοινωνία από την Πέμπτη, 19/05/2011 με τον ΕΛΚΕ του Ιδρύματος στο οποίο ανήκουν ώστε να λάβουν ένα προσωπικό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των προτάσεων.

2. Η ηλεκτρονική διεύθυνση υποβολής των πλήρων προτάσεων του Προγράμματος  «Θαλής» η οποία θα είναι ενεργή από τις 19/05/2011, είναι:

https://apps.gov.gr/minedu/thalis2/phase2/

3. Κατά την αρχική εισαγωγή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των προτάσεων, θα ζητηθεί από το χρήστη να αλλάξει το αρχικό συνθηματικό (password) και να δημιουργήσει ένα νέο της επιλογής του που θα αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο όνομα χρήστη (username) της πρότασης.

4. Μετά από την παραπάνω ενέργεια ο χρήστης θα έχει πρόσβαση στο κεντρικό περιβάλλον της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής όπου καλείται να εισάγει σε διαφορετικά πεδία, τα στοιχεία της πρότασης. Οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων θα είναι διαθέσιμες σε μορφή .pdf αρχείου στην πλατφόρμα υποβολής.

5. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφόσον ολοκληρωθεί η υποβολή της πρότασης δε δίνεται δυνατότητα τροποποίησης των δεδομένων της πρότασης παρά μόνο επισκόπησης τους.

Καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης των πλήρων προτάσεων στα Αγγλικά για τους δικαιούχους που ανακοινώνονται σήμερα είναι η Παρασκευή 10η Ιουνίου 2011 (3 μ.μ. ώρα Ελλάδας).

Η συμπλήρωση και υποβολή της φόρμας υποβολής της πλήρους πρότασης στην αγγλική γλώσσα αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την τελική φάση της αξιολόγησης των προτάσεων.

8.707 Εμφανίσεις