Όλα τα αντικείμενα περιεχομένου με την ετικέτα : ‘Διορισμοί’

Έγκριση πιστώσεων 91 θέσεων του ΠΔ 407/80 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

03 / 01 / 2011

 Για να διαβάσετε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Έγκριση πιστώσεων 37 θέσεων του ΠΔ 407/80 στο Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης

03 / 01 / 2011

Για να διαβάσετε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Έγκριση πιστώσεων 8 θέσεων του ΠΔ 407/80 στο Πανεπιστήμιο Πειραιά

03 / 01 / 2011

Για να διαβάσετε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Έγκριση πιστώσεων 29 θέσεων ΠΔ 407/80 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

03 / 01 / 2011

Για να διαβάσετε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Έγκριση πιστώσεων 73 θέσεων του ΠΔ 407/80 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

21 / 12 / 2010

Διαβάστε το έγγραφο εδώ

Έγκριση πιστώσεων 59 θέσεων του ΠΔ 407/80 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

21 / 12 / 2010

Διαβάστε το έγγραφο εδώ

Έγκριση πιστώσεων 50 θέσεων του ΠΔ 407/80 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

21 / 12 / 2010

Διαβάστε το έγγραφο εδώ

Έγκριση πιστώσεων 14 θέσεων του ΠΔ 407/80 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

21 / 12 / 2010

Διαβάστε το έγγραφο εδώ

Έγκριση πιστώσεων 5 θέσεων του ΠΔ 407/80 στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

21 / 12 / 2010

Διαβάστε το έγγραφο εδώ

Έγκριση πιστώσεων 25 θέσεων του ΠΔ 407/80 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

21 / 12 / 2010

Διαβάστε το έγγραφο εδώ