Όλα τα αντικείμενα περιεχομένου με την ετικέτα : ‘Πανεπιστήμιο Αιγαίου’

Διαβίβαση καταγγελίας προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για έλεγχο Νομιμότητας πλήρωσης θέσης Μέλους ΔΕΠ

06 / 06 / 2011

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. Β1/610/16-10-1991 «Σύσταση Τεχνικού Συμβουλίου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» (Φ.Ε.Κ. Β’ 850)

07 / 01 / 2011

Για να διαβάσετε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Έγκριση πιστώσεων 91 θέσεων του ΠΔ 407/80 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

03 / 01 / 2011

 Για να διαβάσετε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Ερώτηση της Βουλευτού κ. Ιατρίδη

24 / 02 / 2010

Θέμα: Σχετικά με το κτιριακό πρόβλημα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο

Διαβάστε την σχετική ερώτηση και απάντηση.