Όλα τα αντικείμενα περιεχομένου με την ετικέτα : ‘ΤΕΙ Λάρισας’

Έγκριση προκήρυξης θέσης Ε.Π. του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Λάρισας

15 / 06 / 2011

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Έγκριση προκήρυξης θέσης Ε.Π. του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Λάρισας

15 / 06 / 2011

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Ακύρωση τοποθέτησης Μέλους ΕΠ στο ΤΕΙ Λάρισας

18 / 02 / 2011

Για να διαβάσετε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Αναδρομική Μονιμοποίηση …………Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΕΙ Λάρισας

16 / 02 / 2011

Για να διαβάσετε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Άσκηση Ελέγχου Νομιμότητας Εκλογής Μέλους ΕΠ στο ΤΕΙ Λάρισας

16 / 02 / 2011

Για να διαβάσετε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Συγκρότηση Ειδικού Πενταμελούς Εκλεκτορικού Σώματος για μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του κ. Μαγλαρά Αθανασίου που κατέχει σε τακτική θέση βαθμίδας Καθηγητή

12 / 10 / 2010

Για να διαβάσετε την απόφαση πατήστε εδώ

Μονιμοποίηση του κ. Ζηλίδη Χρήστου στο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Λάρισας

06 / 10 / 2010

Για να διαβάσετε τη σχετική απόφαση, πατήστε εδώ

Επιστολή του Υφυπουργού για τη Μονιμοποίηση του κ. Ζηλίδη στο ΤΕΙ Λάρισας

05 / 10 / 2010

Μετά την από 25.5.2010 αίτηση επανεξέτασης – θεραπείας που υπέβαλε ο κ. Χ. Ζηλίδης επί της αριθμ. πρωτ. Φ11/162463πε/Ε5/8.3.2010 απάντησης του ΥΠΔΒΜΘ στο αίτημα μονιμοποίησής του, έγινε δεκτή η Απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ Λάρισας, αρ. Πρακτικού 482(θέμα 13ο)/17.12.2009, με την οποία εγκρίνεται η μονιμοποίησή του.

Για να διαβάσετε το έγγραφο πατήστε εδώ

Άγονη προκήρυξη θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΙ Λάρισας, Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων

01 / 03 / 2010

Διαβάστε την απόφαση εδώ

Άγονη προκήρυξη θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΙ Λάρισας

01 / 03 / 2010

Διαβάστε την απόφαση εδώ