Όλα τα αντικείμενα περιεχομένου με την ετικέτα : ‘Ακύρωση Διορισμού’

Ακύρωση Διορισμού Μέλους ΔΕΠ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

16 / 06 / 2011

 Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ(Αιτιολόγηση ακύρωσης)

Ακύρωση Διορισμού Μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

11 / 04 / 2011

  Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Ακύρωση Διορισμού Μέλους ΔΕΠ του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

11 / 04 / 2011

  Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Ακύρωση διορισμού Μέλους ΔΕΠ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

29 / 03 / 2011

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Ακύρωση Διορισμού Μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

29 / 03 / 2011

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Ακύρωση Διορισμού Μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

29 / 03 / 2011

Διαβάστε εδώ την απόφαση ακύρωσης του διορισμού

Την αιτιολόγηση της ακύρωσης του διορισμού μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ

Αναπομπή φακέλου εκλογής μέλους ΔΕΠ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

21 / 03 / 2011

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Ακύρωση Διορισμού Μέλους ΔΕΠ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

21 / 03 / 2011

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Ακύρωση Πράξης Διορισμού Μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

16 / 02 / 2011

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Ακύρωση Πράξης Διορισμού Μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

16 / 02 / 2011

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ