Όλα τα αντικείμενα περιεχομένου με την ετικέτα : ‘ΘΑΛΗΣ’

Αποτελέσματα Α” φάσης αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της κατηγορίας Πράξης «Θαλής», ταξινομημένες κατά αύξοντα αριθμό κωδικού πρότασης

17 / 05 / 2011


Ανακοίνωση: Πρόγραμμα Θαλής

Αποτελέσματα Α΄ Φάσης Αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πράξης: «ΘΑΛΗΣ – Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό»

Ανακοινώνονται σήμερα τα στοιχεία που αφορούν στις 435 προτάσεις, οι οποίες αξιολογήθηκαν ως επικρατέστερες, που προκρίνονται στη δεύτερη φάση αξιολόγησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Θαλής». Ο πίνακας με τα στοιχεία των προτάσεων είναι εδώ


Διαβάστε περισσότερα.. »

Διευκρινιστικές απαντήσεις σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των περιλήψεων των προτάσεων των ερευνητικών προγραμμάτων «ΘΑΛΗΣ» & «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ»

23 / 09 / 2010

Διαβάστε το αρχείο των διευκρινιστικών απαντήσεων για το έργο  ΘΑΛΗΣ και το έργο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ.

Δελτίο Τύπου: Σχετικά με τα Ερευνητικά προγράμματα «ΘΑΛΗΣ» και «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» (16/09/2010)

16 / 09 / 2010

Η μέχρι σήμερα πορεία των ερευνητικών προγραμμάτων είχε σοβαρά προβλήματα που αφορούσαν τόσο σε ζητήματα αξιολόγησης σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα όσο και στα αποτελέσματά τους σε σχέση με την οικονομία και την κοινωνία.
Διαβάστε περισσότερα.. »

Ανακοίνωση για τα προγράμματα Θαλής και Αρχιμήδης (10/09/2010)

10 / 09 / 2010

Μαρούσι, 10/09/2010
Α.Π.: 1462

Προς: Όλα τα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και
Ερευνητικά Κέντρα της χώρας

Ανακοίνωση για τα προγράμματα Θαλής και Αρχιμήδης

Τα προγράμματα ΘΑΛΗΣ και ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ είναι δύο από τα μεγαλύτερα προγράμματα έρευνας που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση μέσω των Ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ο συνολικός προϋπολογισμός τους φτάνει τα 140 εκ. €.


Διαβάστε περισσότερα.. »