Όλα τα αντικείμενα περιεχομένου με την ετικέτα : ‘Μεταδιδακτορικές σπουδές’

Postdoc PE1, PE5 πρώτη φάση

15 / 06 / 2011

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Δείτε τον πίνακα των αποτελεσμάτων εδώ

Postdoc PE1, PE5 phase A

15 / 06 / 2011

The announcement can be found here

The results can be found here

Announcement of the 1st evaluation stage for the call «Supporting Postdoctoral Researchers»

01 / 06 / 2011

 

The announcement can be found here

The list of results can be found here

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Α’ φάσης αξιολόγησης του προγράμματος «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/ τριών»

01 / 06 / 2011

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Δείτε τη λίστα των αποτελεσμάτων εδώ

Announcement for the Call «Supporting Postdoctoral Researchers»

20 / 05 / 2011

You may read the whole announcement here

Ενημέρωση για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών»

20 / 05 / 2011

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ

Επικαιροποίηση της Προκήρυξης για Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών

20 / 05 / 2011

Δείτε την επικαιροποίηση εδώ

Deadline extension for submission of proposals for Postdoctoral Researchers

17 / 11 / 2010

The deadline for the electronic submission of the short proposals for funding of Postdoctoral Researchers has been extended to *November 30th, 2010 (22:00 GMT).*
For further information please contact: postdoc_support@ypepth.gr.

Ανακοίνωση – Παράταση Υποβολής προτάσεων για Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών (17/11/10)

17 / 11 / 2010

Επειδή ορισμένα Ιδρύματα ήταν κλειστά για ορισμένες μέρες και λόγω των τεχνικών δυσκολιών που έχουν παρουσιασθεί εξ αιτίας του μεγάλου όγκου προτάσεων και χρηστών, αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των συνοπτικών προτάσεων  μέχρι την *30η Νοεμβρίου 2010 (22:00 GMT)

Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστέλλουν τα ερωτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: postdoc_support@ypepth.gr.

Modification of the implementation guide «Supporting Postdoctoral Researchers»

11 / 11 / 2010

Read the whole document here