Όλα τα αντικείμενα περιεχομένου με την ετικέτα : ‘Προγράμματα’

4η τμηματική ανακοίνωση αποτελεσμάτων του προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ» (22/10/2010)

22 / 10 / 2010

Ανακοινώνονται σήμερα εδώ οι  επόμενες προτάσεις διδακτορικής έρευνας, που θα χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια της πράξης «Ηράκλειτος ΙΙ».

3η τμηματική ανακοίνωση αποτελεσμάτων του προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ» (07/10/2010)

07 / 10 / 2010

Ανακοινώνονται σήμερα εδώ οι  επόμενες προτάσεις διδακτορικής έρευνας, που θα χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια της πράξης «Ηράκλειτος ΙΙ».

2η τμηματική ανακοίνωση αποτελεσμάτων του προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ»

27 / 09 / 2010

Ανακοινώνονται σήμερα εδώ οι  επόμενες προτάσεις διδακτορικής έρευνας, που θα χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια της πράξης «Ηράκλειτος ΙΙ».

Ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσμάτων του προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ» (10/9/2010)

10 / 09 / 2010

Ανακοινώνονται σήμερα εδώ οι πρώτες 116 προτάσεις διδακτορικής έρευνας, που θα χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια της πράξης «Ηράκλειτος ΙΙ». Οι εν λόγω προτάσεις διακρίνονται ως άριστες σύμφωνα με τις αξιολογήσεις οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής.


Διαβάστε περισσότερα.. »

Ανακοίνωση (22/7/2010): Προγράμματα «Θαλής» και «Αρχιμήδης»

22 / 07 / 2010

Θέμα: «Προγράμματα Θαλής και Αρχιμήδης»

Όπως είχε ανακοινωθεί στην Σύνοδο των Πρυτάνεων και την Σύνοδο των Προέδρων ΤΕΙ, πολιτική της κυβέρνησης αποτελεί η υποβολή και η αξιολόγηση των ερευνητικών προγραμμάτων να γίνεται σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Για τον σκοπό αυτό διαμορφώθηκαν ηλεκτρονικές πλατφόρμες στις οποίες όσοι έχουν υποβάλλει προτάσεις στα δύο ως άνω προγράμματα θα πρέπει να αναρτήσουν ευρεία περίληψη της πρότασης τους στα αγγλικά. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις για τα αντίστοιχα προγράμματα είναι οι παρακάτω:

http://thalis.opengov.gr

(για το πρόγραμμα Θαλής)

http://archimedes.opengov.gr

(για το πρόγραμμα Αρχιμήδης)

Όσον αφορά το τεχνικό μέρος, ο επιστημονικός υπεύθυνος κάθε ερευνητικής ομάδας θα πρέπει να απευθύνεται από την Δευτέρα, 26/7/2010 στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) του ιδρύματός του από τον οποίο θα λαμβάνει ένα προσωπικό κωδικό πρόσβασης στις παραπάνω πλατφόρμες. Έτσι, κάθε ερευνητική ομάδα μέσω του επιστημονικού υπευθύνου, θα αποκτήσει πρόσβαση σε μια ηλεκτρονική φόρμα όπου ζητείται να συμπληρωθούν στοιχεία της ερευνητικής πρότασης στα Αγγλικά.

Καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης των περιλήψεων στα Αγγλικά είναι η 17η Σεπτεμβρίου 2010. Θα διευκόλυνε ιδιαίτερα αν οι αναρτήσεις των περιλήψεων γίνονταν πριν τις θερινές διακοπές ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία.

Τεχνικές λεπτομέρειες για τη διαδικασία είναι αναρτημένες στη διεύθυνση: http://www.panaretos-opengov.eu/?cat=97. Στην παραπάνω διεύθυνση θα αναρτώνται πληροφορίες και νεότερες ανακοινώσεις σχετικά με την εξέλιξη των προγραμμάτων.

Η συμπλήρωση και υποβολή της φόρμας υποβολής της περίληψης της πρότασης στην αγγλική γλώσσα αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την αξιολόγηση των προτάσεων.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ

22 / 07 / 2010

Πρόγραμμα «Θαλής»

Πρόγραμμα «Αρχιμήδης»

Τροποποίηση Απόφασης Αποδοχής Αποτελεσμάτων ερευνητικού έργου με τίτλο: «Δορυφορικό σύστημα εκτίμησης θαλάσσιας κίνησης» στo πλαίσιo του μέτρου 3.4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2000 – 2006

04 / 06 / 2010

Διαβάστε την απόφαση εδώ

Ετήσια επιχορήγηση Πανεπιστημίων για κάλυψη δαπανών λειτουργίας των Π.Μ.Σ.

18 / 03 / 2010

Διαβάστε την απόφαση εδώ

Συμμετοχή των Προέδρων και Αντιπροέδρων ως επιστημονικών υπευθύνων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

23 / 11 / 2009

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.

Συμμετοχή των Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

17 / 11 / 2009

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.