Όλα τα αντικείμενα περιεχομένου με την ετικέτα : ‘Ηράκλειτος’

Ερευνητικό Πρόγραμμα Ηράκλειτος ΙΙ – Ανάρτηση των βαθμών και των ονομάτων των Υποψήφιων Διδακτόρων των επιτυχουσών προτάσεων προς χρηματοδότηση

13 / 01 / 2011

Κατηγορία Πράξης «Ηράκλειτος ΙΙ – Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Ανάρτηση των βαθμών και των ονομάτων των Υποψήφιων Διδακτόρων των επιτυχουσών προτάσεων προς χρηματοδότηση

Ανακοινώνονται σήμερα εδώ όλα τα στοιχεία που αφορούν στις προτάσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Ηράκλειτος ΙΙ.


Διαβάστε περισσότερα.. »

Τελευταία Τμηματική Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων του Προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ» (7/12/2010)

07 / 12 / 2010

Ανακοινώνονται σήμερα εδώ οι τελευταίες προτάσεις διδακτορικής έρευνας, που θα χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια της πράξης «Ηράκλειτος ΙΙ».

4η τμηματική ανακοίνωση αποτελεσμάτων του προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ» (22/10/2010)

22 / 10 / 2010

Ανακοινώνονται σήμερα εδώ οι  επόμενες προτάσεις διδακτορικής έρευνας, που θα χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια της πράξης «Ηράκλειτος ΙΙ».

3η τμηματική ανακοίνωση αποτελεσμάτων του προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ» (07/10/2010)

07 / 10 / 2010

Ανακοινώνονται σήμερα εδώ οι  επόμενες προτάσεις διδακτορικής έρευνας, που θα χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια της πράξης «Ηράκλειτος ΙΙ».

2η τμηματική ανακοίνωση αποτελεσμάτων του προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ»

27 / 09 / 2010

Ανακοινώνονται σήμερα εδώ οι  επόμενες προτάσεις διδακτορικής έρευνας, που θα χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια της πράξης «Ηράκλειτος ΙΙ».

Ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσμάτων του προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ» (10/9/2010)

10 / 09 / 2010

Ανακοινώνονται σήμερα εδώ οι πρώτες 116 προτάσεις διδακτορικής έρευνας, που θα χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια της πράξης «Ηράκλειτος ΙΙ». Οι εν λόγω προτάσεις διακρίνονται ως άριστες σύμφωνα με τις αξιολογήσεις οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής.


Διαβάστε περισσότερα.. »

Θεματικές επιτροπές του προγράμματος «Ηράκλειτος»

25 / 02 / 2010

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.