Όλα τα αντικείμενα περιεχομένου με την ετικέτα : ‘Έρευνα’

Announcement for the Call «Supporting Postdoctoral Researchers»

20 / 05 / 2011

You may read the whole announcement here

Ενημέρωση για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών»

20 / 05 / 2011

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ

Απάντηση σε ερώτηση του Βουλευτή κ. Βασιλείου Γιουματζίδη

23 / 03 / 2011

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ

Δελτίο Τύπου: Ενημέρωση για τα ερευνητικά προγράμματα

21 / 03 / 2011

Από το Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η πορεία αξιολόγησης των ερευνητικών προγραμμάτων εξελίσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινωθεί στην Βουλή.

Η αξιολόγηση του προγράμματος Ηράκλειτος, που αφορούσε υποτροφίες για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, έχει ήδη ολοκληρωθεί. Επίσης έχει ολοκληρωθεί και  ανακοινωθεί η πρώτη φάση αξιολόγησης του προγράμματος Αρχιμήδης. Οι αξιολογήσεις των προγραμμάτων Θαλής και μεταδιδακτορικής έρευνας βρίσκονται σε εξέλιξη. (Στο πρόγραμμα Θαλής, έχει ολοκληρωθεί σχεδόν το 80% των αξιολογήσεων της πρώτης φάσης).


Διαβάστε περισσότερα.. »

Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Κ. Καρτάλη για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στα ερευνητικά κέντρα κ.λπ. (10/03/2011)

11 / 03 / 2011

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμεθα στη συζήτηση των

ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ


Διαβάστε περισσότερα.. »

Διαβούλευση για τη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2010 – Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς» στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007–13

11 / 03 / 2011

Διαβάστε εδώ την διαβούλευση για τον οδηγό εφαρμογής και το έντυπο περιγραφής της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στην αγγλική γλώσσα για την δράση: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2010 – Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007–13.

Στοιχεία για Ερευνητικά Κέντρα

08 / 03 / 2011

Προκειμένου να υπάρχει εύκολα διαθέσιμη και προσβάσιμη πληροφόρηση για τα Ερευνητικά Ινστιτούτα της χώρας και τις μονάδες τους, είναι απαραίτητο να καταγραφούν ορισμένα βασικά στοιχεία που αφορούν τις δραστηριότητες τους.

Η καταγραφή αυτή θα γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο σε ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας.

Δίνεται σήμερα στην δημοσιότητα για διαβούλευση σχέδιο που διαμορφώθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας για τα στοιχεία που είναι απαραίτητο να συγκεντρωθούν ώστε το αποτέλεσμα να είναι ουσιαστικό αλλά όχι γραφειοκρατικό.

Το σχέδιο είναι διαθέσιμο εδώ.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 14 Μαρτίου 2011

Ανακοίνωση για την πορεία αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των Ερευνητικών Προγραμμάτων (31/01/2011)

31 / 01 / 2011

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ.

Ερευνητικό Πρόγραμμα Ηράκλειτος ΙΙ – Ανάρτηση των βαθμών και των ονομάτων των Υποψήφιων Διδακτόρων των επιτυχουσών προτάσεων προς χρηματοδότηση

13 / 01 / 2011

Κατηγορία Πράξης «Ηράκλειτος ΙΙ – Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Ανάρτηση των βαθμών και των ονομάτων των Υποψήφιων Διδακτόρων των επιτυχουσών προτάσεων προς χρηματοδότηση

Ανακοινώνονται σήμερα εδώ όλα τα στοιχεία που αφορούν στις προτάσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Ηράκλειτος ΙΙ.


Διαβάστε περισσότερα.. »

Τελευταία Τμηματική Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων του Προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ» (7/12/2010)

07 / 12 / 2010

Ανακοινώνονται σήμερα εδώ οι τελευταίες προτάσεις διδακτορικής έρευνας, που θα χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια της πράξης «Ηράκλειτος ΙΙ».